Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Modiwl VPR-3319:
Comp. Philosophy: East/West

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of History, Philosophy and Social Sciences

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 2

Trefnydd: Dr Joshua Andrews

Amcanion cyffredinol

Historically, the East was seen as a distinct and self-contained world, comprising a culture and philosophy that was regarded as strange and mysterious. Today, in an atmosphere of growing existential interest, the East has become a major source of philosophical insight. In this module, students will take a comparative journey through the main philosophical ideals and beliefs that have been prevalent in the West and the East for hundreds of years. By adopting a comparative approach, students will engage sources from cross cultural perspectives. Therefore, the goal of the module is to cross philosophical boundaries and explore the influence of each philosophical tradition. Eastern philosophies have become attractive in the West as they appear non-dogmatic, organic and visceral. In contrast, the West has been plagued by dogmatic doctrine and rigid practices, which conceal a highly rich and refined philosophical tradition. This makes it vital to compare the two philosophical systems.

Cynnwys cwrs

This module seeks to explore two distinct philosophical traditions: Eastern and Western. Framing the module in a comparative way enables students to identify key relationships and differences that relate to major philosophical themes. In particular, the module begins by defining the comparative philosophical approach, which will be used throughout the course as the means to study the East and the West. The vast majority of the module will be dedicated to examining different metaphysical and ethical concerns. The module will explore several key thematic notions: (1) Reason and Faith (ignorance, knowledge, causation, scepticism, revelation and divinity); (2) Reality (origins, existence, monism, dualism, pluralism and naturalism); (3) Virtue (tradition, divinity, rites, human nature and altruism); (4) Mind (enlightenment, emptiness, transcendence, introspection and immanence).

Meini Prawf

trothwy

D-: Shows some knowledge of key areas of the module with acceptable presentation of arguments.

da

B: Shows detailed knowledge of key areas covered in the module with the arguments presented in a logical and coherent way.

ardderchog

A: Shows comprehensive and very detailed understanding of the material covered in the module, based on extensive background reading.

Canlyniad dysgu

 1. Construct a sustained argument and develop intellectual flexibility in assessing concrete situations and issues, demonstrating a variety of study skills (e.g. critical discussion in seminars and systematic argument construction in essays and exams)

 2. Conduct an analysis of competing philosophical theories and arguments

 3. Critically distinguish between the major philosophical ideals of the West and the East and place these ideals into a philosophical framework

 4. Critically assess different philosophical approaches by contrasting and comparing the main philosophical traditions in the East and West

 5. Demonstrate critical knowledge of comparative philosophy theories and arguments and be able to apply these theories to both the Western and Eastern traditions

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
TRAETHAWD Essay 50
Written assignment, including essay Text Analysis 50

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Lecture 24
Private study 176

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.
 • Arweinyddiaeth - Gallu arwain a rheoli, datblygu cynlluniau gweithredu ac amcanion, cynnig arweiniad a chyfarwyddyd i eraill, ac ymdopi â'r pwysau sy'n gysylltiedig ag awdurdod o'r fath

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn