Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl WXC-3411:
Hanes Cerddoriaeth Cymru B

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Music, Drama and Performance

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Mr Stephen Rees

Amcanion cyffredinol

Wrth fwrw golwg dros hanes cerddoriaeth yng Nghymru, daw'n amlwg fod amryw o unigolion ar hyd y blynyddoedd wedi chwarae rhan allweddol yn natblygiad y maes ac mae eu dylanwad wedi parhau hyd heddiw. Nôd y modiwl rhagarweiniol hwn yw edrych ar unigolion penodol a chwaraeodd ran flaenllaw yn hanes a datblygiad cerddoriaeth werin a chlasurol Cymru’r 20fed ganrif boed hynny fel cyfansoddwyr, hyrwyddwyr neu berfformwyr.

Cynnwys cwrs

Dyma rai o'r pynciau a astudir yn ystod y modiwl: J. Lloyd Williams a’i gyfraniad i faes cerddoriaeth werin yng Nghymru; Walford Davies a’r datblygiadau a gafwyd ym maes cerddoriaeth offerynnol; W. S. Gwynn Williams a byd cyhoeddi cerddoriaeth yng Nghymru; Meirion Williams a byd y gân glasurol; Grace Williams a byd cyfansoddi offerynnol; Nansi Richards a’r delyn deires.

Arweinir y dosbarthiadau gan Mrs Elen Wyn Keen.

Meini Prawf

trothwy

Y mae'r gwaith yn arddangos peth dealltwriaeth a gwybodaeth am y pwnc gyda mynegiant gweddol deg, er ychydig yn gyfyng, o syniadau. Meddir ar ymwybyddiaeth gyfyng o ran pynciau a gallu syml o syniadaeth gysyniadaol.

da

Y mae'r gwaith yn arddangos dealltwriaeth dda o'r pwnc gyda mynegiant safonol o syniadau. Meddir ar ymwybyddiaeth dda o bynciau ynghyd â gallu deallusol craff.

ardderchog

Y mae'r gwaith yn dangos dealltwriaeth drylwyr o'r pwnc gyda thystiolaeth o ymchwil pellach, syniadaeth ehangach a gwreididiol gyda'r mynegiant yn rhagorol.

Canlyniad dysgu

 1. Ar ôl cwblhau'r modiwl yn llwyddiannus bydd y myfyriwr yn gallu gwerthuso agweddau gwahanol ar draddodiad cerddorol Cymru o safbwynt hanesyddol a diwylliannol.

 2. Ar ôl cwblhau'r modiwl yn llwyddiannus bydd y myfyriwr yn gallu cloriannu maes cerddoriaeth Cymru yn ystod yr 20fed ganrif a sylwi'n benodol ar amlochredd cerddorol y rhai a fu'n weithgar yn y maes.

 3. Ar ôl cwblhau'r modiwl yn llwyddiannus bydd y myfyriwr yn gallu gwerthfawrogi'r datblygiadau amlwg gymerodd le yn y traddodiad yn bennaf oherwydd cyfraniad unigolion penodol a chyrff/sefydliadau mewn meysydd amrywiol.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
CYFLWYNIAD UNIGOL Cyflwyniad ar bwnc penodol a osodir gan y tiwtor

Cyflwyniad Seminar - 8-10 munud (gwerth 25% o’r cyfanswm) i’w gyflwyno yn Wythnos 12. Bydd y cyflwyniad yn cael ei recordio ar Panopto gan y myfyriwr unigol.

25
TRAETHAWD Traethawd ar bwnc penodol a osodir gan y tiwtor

Traethawd o hyd at 3,000 o eiriau (gwerth 75% o’r cyfanswm) i’w gyflwyno yn Wythnos 13.

75

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Private study

Darllen, gwrando, ac ymchwil unigol.

167
Lecture

Bydd y darlithoedd a’r seminarau yn cael eu cynnal fel cyfuniad o sesiynau byw ar Zoom a fideos byr.

22
Seminar

Bydd y darlithoedd a’r seminarau yn cael eu cynnal fel cyfuniad o sesiynau byw ar Zoom a fideos byr.

11

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

 • Musicianship skills – recognition, classification, contextualisation, reconstruction, exploration
 • Intellectual skills specific to Music – contextual knowledge, cultural awareness, critical understanding, repertoire knowledge, curiosity, analytical demonstration
 • Intellectual skills shared with other disciplines – research and exploration, reasoning and logic, understanding, critical judgement, assimilation and application
 • Skills of communication and interaction – oral and written communication, public presentation, team-working and collaboration, awareness of professional protocols, sensitivity, ICT skills, etc.
 • Skills of personal management – self-motivation, self-critical awareness, independence, entrepreneurship and employment skills, time management and reliability, organisation, etc.

Adnoddau

Goblygiadau o ran adnoddau ar gyfer myfyrwyr

N/A

Rhestrau Darllen Bangor (Talis)

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/wxc-3411.html

Rhestr ddarllen

https://rl.talis.com/3/bangor/lists/F79197FA-1DE6-F07A-7A0F-C5B1F1E300DF.html?lang=cy

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Opsiynol mewn cyrsiau: