Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl XAE-3050:
Psych of Childhood&Crime

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Education and Human Development

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1 a 2

Trefnydd: Dr Nia Williams

Amcanion cyffredinol

This module will introduce students to key topics within the psychology of childhood and crime. Students will learn about various theories that might cause a child to develop offending behaviuor either as a child or later on in life. Students will be introduced to key topics within crime that are associated with children and young people such as, harmful sexual behaviour in children and adolescence, the psychology of torturing children, child abduction, harmful sexual behaviour towards children and young people, psychopathy, serial killers, the criminal justice system, and the public's response to crime. We'll focus on previous resolved and unresolved cases where children and young adults have been perpetrators and other cases where they've been victims.

NOTE: in 2020-21 this module will run across 5 weeks from 5 to 10

Cynnwys cwrs

This module will look at various cases of offending such as murder, child abduction, rape etc and students will critically discusses the factors, prevention, and intervention strategies for children as perpetrators and victims. The module will also investigate child suspects, criminal responsibility, false confessions and suggestibility.

Meini Prawf

trothwy

D- to D+ A satisfactory understanding of current theories of forensic psychology in childhood and adoladolescence. Demonstrate satisfactory ability to discuss the short and long-term outcomes for children and adolescence who have been either involved as victims or perpetrators of crime. Show satisfactory awareness of the impact of societal ideas about crimminal behaviour. Show satisfactory ability to identify the professionals that work with these issues and recommend a range of interventions used to help children affected by a crime and discuss their efficacy.

C- i C+

A good understanding of current theories of forensic psychology in childhood and adoladolescence. Demonstrate an ability to discuss the short and long-term outcomes for children and adolescence who have been either involved as victims or perpetrators of crime. Show a very good awareness of the impact of societal ideas about crimminal behaviour. Show a very good ability to identify the professionals that work with these issues and recommend a range of interventions used to help children affected by a crime and discuss their efficacy.

da

B-, B, B+ A very good understanding of current theories of forensic psychology in childhood and adoladolescence. Demonstrate an ability to discuss the short and long-term outcomes for children and adolescence who have been either involved as victims or perpetrators of crime. Show a very good awareness of the impact of societal ideas about crimminal behaviour. Show a very good ability to identify the professionals that work with these issues and recommend a range of interventions used to help children affected by a crime and discuss their efficacy.

ardderchog

A- to A* - A comprehensive understanding of current theories of forensic psychology in childhood and adoladolescence. Demonstrate an ability to thoroughly discuss the short and long-term outcomes for children and adolescence who have been either involved as victims or perpetrators of crime. Show a thorough awareness of the impact of societal ideas about crimminal behaviour. Show an excellent ability to identify the professionals that work with these issues and recommend a range of interventions used to help children affected by a crime and discuss their efficacy.

Canlyniad dysgu

 1. Understand various psychological factors and theories associated with offending behaviour and critically evaluate evidence-based interventions that are currently used to reduce offending behaviour.

 2. Develop a thorough and critical understanding of the impact of crime on children and adolescence development.

 3. Demonstrate a thorough understanding and cause of various offending behaviours and critically analyse various cases based on theoretical and evidence-based knowledge.

 4. Demonstrate a thorough understanding of the current justice system, the trial process and eye-witness testimony.

 5. Based on theories and previous cases, develop a thorough understanding of the wider, social context of crime in childhood and adolescence and consider the impact of societal attitudes on child crime.

 6. Work collaboratively with a team or individually to produce a documentary based on a real life case file.

 7. Show proficiency in at least two disciplinary areas as part of a film making team, including: producing/production, management, screenwriting, directing, editing, audio, special effects and research.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
PRAWF DOSBARTH Mid Term Online Short Answers Class Test

Short answer open book test to be completed online within 1.5 hours

45
ADDRODDIAD Journalistic film investigating a particular crime case

Rubric

45
CYFRANOGIAD DOSBARTH Weekly multiple choice test, short answer questions

Weekly short multiple choice test to check understanding and contribution.

10

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Private study 174
Seminar

X2 hour weekly seminar discussing various cases

16
Tutorial 4
Practical classes and workshops

Practical online workshop on film making

2
Group Project

Group Project drop in sessions with IT

4

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Gofalu - Dangos consyrn am eraill; gofalu am blant, pobl ag anableddau ac/neu'r henoed
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

 • reflect upon a range of psychological sociological health historical and philosophical perspectives and consider how these underpin different understandings of babies and young children and childhood
 • apply multiple perspectives to early childhood issues recognising that early childhood studies involves a range of research methods theories evidence and applications
 • integrate ideas and findings across the multiple perspectives in early childhood studies and recognise distinctive early childhood studies approaches to relevant issues
 • evaluate competing positions in relation to the construction of babies and young children and childhood by different subjects societal agents and time place and culture
 • constructively critique theories practice and research in the area of child development
 • demonstrate knowledge and awareness of the skills needed for different pedagogical approaches including: - the necessary depth and strength of relationships with individual children and children in groups and the facilitation of the building of relationships with and between children - the formation and promotion of mutually respectful relationships with families colleagues other professionals and communities
 • critically explore examine and evaluate the significance of the cultural historical and contemporary features of various policies institutions and agencies in regard to babies young children and childhood
 • lead support and work collaboratively with others and demonstrate an understanding of working effectively in teams with parents carers and other professionals 11
 • demonstrate an understanding of how to plan for and where appropriate implement meeting and promoting children's health well-being protection and safety and the conditions that enable them to flourish
 • produce critical arguments for improvements to multi-agency and multiprofessional practices for babies and young children

Adnoddau

Goblygiadau o ran adnoddau ar gyfer myfyrwyr

These books are E -books and are available via Bangor University library web-page

Rhestr ddarllen

Handbook of Juvenile Forensic Psychology and Psychiatry Editors: Grigorenko, Elena (Ed.)

Handbook of Evidence-Based Interventions for Children and Adolescents

Adolescents, Crime, and the Media A Critical Analysis Authors: Ferguson, Christopher J (2013)

The psychopath, theory, research and practice (2012)

The Filmmaker’s Handbook, 3rd Edition by Steven Ascher & Edward Pincus

Handbook of Violence Risk Assessment and Treatment New Approaches for Mental Health Professionals Author: Joel T. Andrade Ph.D., LICSW

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn