Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl ADB-2517:
Cyfathrebu Marchnata

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan Bangor Business School

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Ms Georgina Smith

Amcanion cyffredinol

Amcanion: Edrych ar y prosesau drwy’r hyn y caiff rhaglen farchnata integredig ei chynllunio, ei datblygu a’i gweithredu. Edrych ar yr amgylchedd yr hysbysebir ynddo a’r gwahanol ffactorau rheoliadol, cymdeithasol ac economaidd sy’n effeithio ar raglen cyfathrebu marchnata integredig sefydliad.

Cynnwys cwrs

Bydd y testunau yn cynnwys cyfathrebu marchnata integredig, defnyddio theori cyfathrebu a dulliau ymchwil cyfoes, strategaethau a chynllunio dulliau o gyfathrebu marchnata, hysbysebu a chynllunio yn y cyfryngau, hyrwyddo gwerthiannau a chyfathrebu marchnata ar-lein, cysylltiadau cyhoeddus ac arddangosfeydd, gwerthu’n bersonol a marchnata uniongyrchol, a gweithredu a gwerthuso strategaeth cyfathrebu marchnata integredig.

Meini Prawf

trothwy

Threshold Satisfactory standard: No major omissions or inaccuracies in the deployment of information/skills. Some grasp of theoretical/conceptual/practical elements. Integration of theory/practice/information present intermittently in pursuit of the assessed work’s objectives.

C- i C+

Average Standard: Much of the relevant information and skills mostly accurately deployed. Adequate grasp of theoretical/conceptual/practical elements. Fair integration of theory/practice/information in the pursuit of the assessed work's objectives. Some evidence of the use of creative and reflective skills.

da

High Standard: Very good performance Most of the relevant information accurately deployed. Good grasp of theoretical/conceptual/practical elements. Good integration of theory/practice/information in pursuit of the assessed work's objectives. Evidence of the use of creative and reflective skills.

ardderchog

Excellent standard: An outstanding performance, exceptionally able. The relevant information accurately deployed. Excellent grasp of theoretical/conceptual/practice elements. Good integration of theory/practice/information in pursuit of the assessed work's objectives. Strong evidence of the use of creative and reflective skills.

Canlyniad dysgu

 1. Datblygu cynllun cyfathrebu marchnata integredig creadigol.

 2. Archwilio y gwahanol gyfryngau a'u nodweddion a gosod amcanion fel rhan o'r cynllun IMC.

 3. Cymharu a defnyddio’r technegau a ddefnyddir gan rai sy’n marchnata wrth ddatblygu dulliau o gyfathrebu marchnata;

 4. Gwerthuso y theorïau a’r egwyddorion sy’n sail i ymarfer cyfathrebu marchnata.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Cynllun Cyfatrhrebu Marchnata Integredig [IMC] 50
Cyfathrebu Marchnata Integredig 50

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
One-to-one supervision

Sesiwn 'drop in' am 2 awr

2
Lecture

11 x 2 awr o ddarlithoedd

22
Private study

Ymchwilio a paratoi't cynllun IMC, darllen erthyglau a pennodau testyn perthnasol.

165
Tutorial

1 awr bob wythnos

11

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

 • People management: to include communications, team building, leadership and motivating others.
 • Problem solving and critical analysis: analysing facts and circumstances to determine the cause of a problem and identifying and selecting appropriate solutions.
 • Research: the ability to analyse and evaluate a range of business data, sources of information and appropriate methodologies, which includes the need for strong digital literacy, and to use that research for evidence-based decision-making.
 • Commercial acumen: based on an awareness of the key drivers for business success, causes of failure and the importance of providing customer satisfaction and building customer loyalty.
 • Innovation, creativity and enterprise: the ability to act entrepreneurially to generate, develop and communicate ideas, manage and exploit intellectual property, gain support, and deliver successful outcomes.
 • Networking: an awareness of the interpersonal skills of effective listening, negotiating, persuasion and presentation and their use in generating business contacts.
 • Ability to work collaboratively both internally and with external customers and an awareness of mutual interdependence.
 • Ability to work with people from a range of cultures.
 • Articulating and effectively explaining information.
 • Building and maintaining relationships.
 • Communication and listening including the ability to produce clear, structured business communications in a variety of media.
 • Conceptual and critical thinking, analysis, synthesis and evaluation.
 • Self-management: a readiness to accept responsibility and flexibility, to be resilient, self-starting and appropriately assertive, to plan, organise and manage time.
 • Self reflection: self-analysis and an awareness/sensitivity to diversity in terms of people and cultures. This includes a continuing appetite for development.

Adnoddau

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: