Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl ASB-1105:
Principles of Business Mgmt

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan Bangor Business School

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1 a 2

Trefnydd: Dr Siwan Mitchelmore

Amcanion cyffredinol

The aim of this course is to provide an introduction to business, management and organisations. Organisations are key to the way in which we organise society, and a study of organisations is central to developing an understanding not only of business and management, but of many other aspects of our lives. The course explores the context of business, the organisation of work and nature of management.

Cynnwys cwrs

Topics may include but will not be limited to:

Explaining Organisational Behaviour, The Business Environment, Organisational Culture, Personality, Employability Skills, Enterpreneurship and Corporate entrepreneurshp/Intrapreneurship, Learning and innovation in organisations, Motivation, Technology, Communication, Group Structure and Individuals in Groups, Teamworking, Elements of Structure, Organisation Design, Organisational Architecture and Strategy, Leadership, Change and Conflict.

Meini Prawf

C- i C+

C- to C+ (50-59%): Much of the relevant information and skills mostly accurately deployed. Adequate grasp of theoretical/conceptual/practical elements. Fair integration of theory/practice/information in the pursuit of the assessed work's objectives. Some evidence of the use of creative and reflective skills.

da

B- to B+ (60-69%): Most of the relevant information accurately deployed. Good grasp of theoretical/conceptual/practical elements. Good integration of theory/practice/information in pursuit of the assessed work's objectives. Evidence of the use of creative and reflective skills.

ardderchog

A- to A* (70%): + An outstanding performance, exceptionally able. The relevant information accurately deployed. Excellent grasp of theoretical/conceptual/practice elements. Good integration of theory/practice/information in pursuit of the assessed work's objectives. Strong evidence of the use of creative and reflective skills.

trothwy

C- to D+ (40-49%): No major omissions or inaccuracies in the deployment of information/skills. Some grasp of theoretical/conceptual/practical elements. Integration of theory/practice/information present intermittently in pursuit of the assessed work's objectives.

Canlyniad dysgu

  1. Relate theories of management to a working environment
  1. Discuss the theory and practice of management in a contemporary context
  1. Evaluate the importance of understanding organisational behaviour and its implications for business practice.
  1. Explain contemporary organisational responses to environmental turbulence.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
TRAETHAWD Essay question for students 50
ARHOLIAD Examination 50

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Lecture

1 X Two hour lecture every week across semester 1 and semester 2

48
Private study

Research, Essential reading, self-completion questionnaires, case studies

152

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.
 • Arweinyddiaeth - Gallu arwain a rheoli, datblygu cynlluniau gweithredu ac amcanion, cynnig arweiniad a chyfarwyddyd i eraill, ac ymdopi â'r pwysau sy'n gysylltiedig ag awdurdod o'r fath

Sgiliau pwnc penodol

Subject specific skills

Adnoddau

Goblygiadau o ran adnoddau ar gyfer myfyrwyr

Students are strongly urged to acquire the recommended core text book, the course will follow the themes in this text fairly closely.

Rhestr ddarllen

Buchanan, D., and Huczynski, A.(2017) Organisational Behaviour, 9th edition, Pearson

Rhagofynion a Chydofynion

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: