Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl ASB-3104:
Entrepreneurship Cap & Firm

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan Bangor Business School

10 Credyd neu 5 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Dr Siwan Mitchelmore

Amcanion cyffredinol

To provide a detailed insight into the concepts of entrepreneurship and the role of small firms within the economy. To recognise the importance of entrepreneurs and small firms as the lifeblood of an economy, and their contribution to innovation, wealth creation and employment.

Cynnwys cwrs

Introduction to entrepreneurship; Evolution of the Concept of Entrepreneurship; Characteristics of the entrepreneur; Creativity, innovation and entrepreneurship; The role of entrepreneurs in the economy and society; Entrepreneurship in large firms; Types of entrepreneurship; Defining small businesses; Entrepreneurship in the future.

Meini Prawf

C- i C+

C- to C+ (50-59%): Much of the relevant information and skills mostly accurately deployed. Adequate grasp of theoretical/conceptual/practical elements. Fair integration of theory/practice/information in the pursuit of the assessed work's objectives. Some evidence of the use of creative and reflective skills.

trothwy

D- to D+ (40-49%): No major omissions or inaccuracies in the deployment of information/skills. Some grasp of theoretical/conceptual/practical elements. Integration of theory/practice/information present intermittently in pursuit of the assessed work's objectives.

da

B- to B+ (60-69%): Very good performance Most of the relevant information accurately deployed. Good grasp of theoretical/conceptual/practical elements. Good integration of theory/practice/information in pursuit of the assessed work's objectives. Evidence of the use of creative and reflective skills.

ardderchog

A- to A+ (70%+): Outstanding Performance. The relevant information accurately deployed. Excellent grasp of theoretical/conceptual/practice elements. Good integration of theory/practice/information in pursuit of the assessed work's objectives. Strong evidence of the use of creative and reflective skills.

Canlyniad dysgu

 1. Evaluate the characteristics of entrepreneurs within large and small firms, and the influence of leadership and creativity on the development of entrepreneurship.

 2. Define a small business in both qualitative and quantitative terms, recognise the strengths and weaknesses associated with the management of a small business, and identify the different legal forms of small business.

 3. Critically assess the viability of potential ideas.

 4. Appreciate the role and importance of entrepreneurs and entrepreneurship in the economy and society.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
TRAETHAWD Assignment

An assignment question which requires the student to research the entrepreneurial theory and apply these to practice in an assignment

40
ARHOLIAD Exam S1

Essay based examination

60

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Lecture

one two hour lecture per week

20
Private study

Reading, researching for supporting material, case studies

80

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

 • Innovation, creativity and enterprise: the ability to act entrepreneurially to generate, develop and communicate ideas, manage and exploit intellectual property, gain support, and deliver successful outcomes.
 • Ability to work collaboratively both internally and with external customers and an awareness of mutual interdependence.
 • Ability to work with people from a range of cultures.
 • Conceptual and critical thinking, analysis, synthesis and evaluation.
 • Self-management: a readiness to accept responsibility and flexibility, to be resilient, self-starting and appropriately assertive, to plan, organise and manage time.
 • Self reflection: self-analysis and an awareness/sensitivity to diversity in terms of people and cultures. This includes a continuing appetite for development.

Adnoddau

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: