Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl ASB-3211:
Adv.Accounting Theory & Pract

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan Bangor Business School

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Prof Doris Merkl-Davies

Amcanion cyffredinol

NOTE:

If you register for this module, you cannot also register for ASB-3107 Marketing of Services or ASB-3113 Marketing Communication.

AIMS:

You should be able to critically evaluate the various theories in accounting; and to understand how accounting theories can be used to explain the behaviour of preparers, users and regulators of accounting information; develop knowledge and skills in understanding and applying selected accounting standards and the theoretical framework in the preparation of financial statements; prepare financial statements in accordance with international accounting standards.

Cynnwys cwrs

One semester of this module focuses on advanced accounting practice. We commence by examining the conceptual framework for financial reporting developed by the IASB and by considering the regulatory framework for financial reporting at national and international levels. We move on to consider accounting standards and current professional debates in specific accounting areas. The areas we will be covering this year are financial instruments, the presentation of financial statements, liabilities, employee benefits & share-based payments, taxation, leases, and accounting for carbon emissions.

The other semester of this module provides a discussion of the various theories of financial accounting and explores their relevance to the study, practice, and regulation of accounting. It covers the measurement of various elements of accounting, the underlying reasons for organizations to provide certain types of accounting information, the underlying reasons for individuals and groups to engage in lobbying for specific accounting methods, the impact of the adoption of different accounting methods on organizations, the reasons for capital market reactions to specific types of accounting information, and alternative measures of income.

Normative theories of accounting; Positive accounting theories; Behavioural accounting theories; Systems-oriented theories; Critical accounting theories; Conceptual frameworks for financial reporting; A regulatory framework for financial reporting; Presentation of financial statements; Specific issues, including financial instruments, leases, liabilities, employee benefits, share-based payments, taxation.

Meini Prawf

trothwy

D- to D+ (40-49%): No major omissions or inaccuracies in the deployment of information/skills. Some grasp of theoretical/conceptual/practical elements. Integration of theory/practice/information present intermittently in pursuit of the assessed work's objectives.

da

B- to B+ (60-69%): Very good performance Most of the relevant information accurately deployed. Good grasp of theoretical/conceptual/practical elements. Good integration of theory/practice/information in pursuit of the assessed work's objectives. Evidence of the use of creative and reflective skills.

ardderchog

A- to A+ (70%+): Outstanding Performance. The relevant information accurately deployed. Excellent grasp of theoretical/conceptual/practice elements. Good integration of theory/practice/information in pursuit of the assessed work's objectives. Strong evidence of the use of creative and reflective skills.

C- i C+

C- to C+ (50-59%): Much of the relevant information and skills mostly accurately deployed. Adequate grasp of theoretical/conceptual/practical elements. Fair integration of theory/practice/information in the pursuit of the assessed work's objectives. Some evidence of the use of creative and reflective skills.

Canlyniad dysgu

 1. Critically evaluate the strengths and weaknesses of various accounting theories.

 2. Analyse the development and intellectual underpinning of rival theories that seek to explain accounting behaviour.

 3. Discuss and apply a conceptual framework for financial reporting.

 4. Discuss a regulatory framework for financial reporting.

 5. Prepare an entity's financial statements in accordance with international accounting standards.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Group Assignment 30
Exam 50
MULTIPLE CHOICE TEST 20

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Lecture

One 2-hour lecture per week.

40
Private study
 • Preparation for lectures;
 • Reading;
 • Preparation of group assignment.
160

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.
 • Arweinyddiaeth - Gallu arwain a rheoli, datblygu cynlluniau gweithredu ac amcanion, cynnig arweiniad a chyfarwyddyd i eraill, ac ymdopi â'r pwysau sy'n gysylltiedig ag awdurdod o'r fath

Sgiliau pwnc penodol

 • knowledge of some of the contexts in which accounting can be seen as operating (examples of contexts include the legal, ethical, social and natural environment; the accountancy profession; the business entity; the capital markets; the public sector)
 • knowledge of the main current technical language and practices of accounting (for example, recognition, measurement and disclosure in financial statements; managerial accounting; auditing; taxation) in a specified socio-economic domain
 • skills in recording and summarising transactions and other economic events; preparation of financial statements; analysis of the operations of business (for example, decision analysis, performance measurement and management control); financial analysis and projections (for example, analysis of financial ratios, discounted cash flow analysis, budgeting, financial risks)
 • knowledge of contemporary theories and empirical evidence concerning accounting in at least one of its contexts (for example, accounting and capital markets; accounting and the firm; accounting and the public sector; accounting and society; accounting and sustainability) and the ability to critically evaluate such theories and evidence age
 • An ability to understand financial statements, and a basic appreciation of the limitations of financial reporting practices and procedures (eg financial statement analysis; the relation between cash flow accounting and accrual accounting; discretionary accounting practices).
 • People management: to include communications, team building, leadership and motivating others.
 • Ability to work with people from a range of cultures.
 • Articulating and effectively explaining information.
 • Conceptual and critical thinking, analysis, synthesis and evaluation.
 • Self-management: a readiness to accept responsibility and flexibility, to be resilient, self-starting and appropriately assertive, to plan, organise and manage time.
 • Self reflection: self-analysis and an awareness/sensitivity to diversity in terms of people and cultures. This includes a continuing appetite for development.

Adnoddau

Rhestrau Darllen Bangor (Talis)

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/asb-3211.html

Rhestr ddarllen

 • Deegan, C. and Unerman, J. (2011). Financial Accounting Theory. European 2nd ed. McGraw-Hill.
 • Rankin, M., Stanton, P., McGowan, S., Ferauto, K., and Tilling, M. (2012). Contemporary Issues in Accounting. 2nd ed. Wiley.
 • Elliot, B. and Elliot, J. (2019). Financial Accounting and Reporting, 19th ed. Pearson.

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: