Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl ASB-3509:
Corp. Social Responsibility

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan Bangor Business School

10 Credyd neu 5 Credyd ECTS

Semester 2

Trefnydd: Mr David James

Amcanion cyffredinol

This module aims to introduce the concept of Corporate Social Responsibility (CSR), and to develop an understanding of how CSR strategies are implemented in a real-world setting

Students will be required to make a financial contribution to the cost of travel and subsistence for the field trip. Numbers of registrations for the module are limited.

Cynnwys cwrs

This module will develop an understanding of the concept of Corporate Social Responsibility to various stakeholders. This will involve dealing with the question of business ethics and what this represents. How CSR can be successfully implemented in the workplace will be examined and consideration given to the difficulties and dilemmas that such implementation can entail. The module involves a visit to an external organisation, during which emphasis will be placed upon its CSR strategies. During the field visit there will be an opportunity to relate CSR theory to its practical applications.

Meini Prawf

da

High Standard: 60-69 / B- to B+ Very good performance Most of the relevant information accurately deployed. Good grasp of theoretical/conceptual/practical elements. Good integration of theory/practice/information in pursuit of the assessed work's objectives. Evidence of the use of creative and reflective skills.

trothwy

Satisfactory standard: (D- to D+ / 40-49) No major omissions or inaccuracies in the deployment of information/skills. Some grasp of theoretical/conceptual/practical elements. Integration of theory/practice/information present intermittently in pursuit of the assessed work's objectives.

C- i C+

Average Standard: C- to C+ / 50-59 Much of the relevant information and skills mostly accurately deployed. Adequate grasp of theoretical/conceptual/practical elements. Fair integration of theory/practice/information in the pursuit of the assessed work's objectives. Some evidence of the use of creative and reflective skills.

ardderchog

Excellent standard: A- to A* / 70+ An outstanding performance, exceptionally able. The relevant information accurately deployed. Excellent grasp of theoretical/conceptual/practice elements. Good integration of theory/practice/information in pursuit of the assessed work's objectives. Strong evidence of the use of creative and reflective skills.

Canlyniad dysgu

 1. Understand and explain the history and context of Corporate Social Responsibility.

 2. Critically evaluate current perspectives on CSR, with particular reference to the impact of globalisation.

 3. Analyse the impact of CSR on organisations, and formulate strategies for the incorporation of CSR into business and marketing plans.

 4. Identify the strengths and weaknesses of CSR strategies, making particular reference to the organisation visited.

 5. Demonstrate presentational skills and the ability to participate in teamwork and interact with non-academic professionals.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
GWAITH CWRS Assignment

Individual written assignment, with a choice of 1 of 3 essay titles.

100

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Lecture

Lectures tracing the history and development of CSR so as familiarise students with the concept of CSR, prior to the field visit.

6
Fieldwork

Field trip, lecture and group work

12
Private study

Private and individual research

82

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.
 • Arweinyddiaeth - Gallu arwain a rheoli, datblygu cynlluniau gweithredu ac amcanion, cynnig arweiniad a chyfarwyddyd i eraill, ac ymdopi â'r pwysau sy'n gysylltiedig ag awdurdod o'r fath

Sgiliau pwnc penodol

 • People management: to include communications, team building, leadership and motivating others.
 • Problem solving and critical analysis: analysing facts and circumstances to determine the cause of a problem and identifying and selecting appropriate solutions.
 • Research: the ability to analyse and evaluate a range of business data, sources of information and appropriate methodologies, which includes the need for strong digital literacy, and to use that research for evidence-based decision-making.
 • Commercial acumen: based on an awareness of the key drivers for business success, causes of failure and the importance of providing customer satisfaction and building customer loyalty.
 • Innovation, creativity and enterprise: the ability to act entrepreneurially to generate, develop and communicate ideas, manage and exploit intellectual property, gain support, and deliver successful outcomes.
 • Numeracy: the use of quantitative skills to manipulate data, evaluate, estimate and model business problems, functions and phenomena.
 • Ability to work with people from a range of cultures.
 • Articulating and effectively explaining information.
 • Building and maintaining relationships.
 • Communication and listening including the ability to produce clear, structured business communications in a variety of media.
 • Emotional intelligence and empathy.
 • Conceptual and critical thinking, analysis, synthesis and evaluation.
 • Self-management: a readiness to accept responsibility and flexibility, to be resilient, self-starting and appropriately assertive, to plan, organise and manage time.
 • Self reflection: self-analysis and an awareness/sensitivity to diversity in terms of people and cultures. This includes a continuing appetite for development.

Adnoddau

Goblygiadau o ran adnoddau ar gyfer myfyrwyr

Students will be required to make a financial contribution to the cost of travel and subsistence for the field trip.

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Opsiynol mewn cyrsiau: