Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl JXC-2024:
Ffisioleg Chwaraeon ac Ymarfer

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Sport, Health and Exercise Sciences

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Dr Jennifer Cooney

Amcanion cyffredinol

Nod y modiwl hwn yw datblygu dealltwriaeth myfyrwyr o addasiadau ffisiolegol aciwt a chronig y corff i ymarfer mewn poblogaethau clinigol ac athletaidd. Gan ddefnyddio'r ddealltwriaeth hon, bydd myfyrwyr yn datblygu profion labordy sy'n perfformio cymhwysedd ac yn dehongli data ffisiolegol. Bydd myfyrwyr hefyd yn cael gwerthfawrogiad o ddatblygu rhaglenni hyfforddi gyda'r nod o wella perfformiad athletaidd ac iechyd poblogaethau clinigol.

Cynnwys cwrs

Nod y modiwl hwn yw datblygu dealltwriaeth myfyrwyr o addasiadau ffisiolegol aciwt a chronig y corff dynol i ymarfer mewn poblogaethau clinigol ac athletaidd. Gan ddefnyddio'r ddealltwriaeth hon, bydd myfyrwyr yn datblygu profion labordy sy'n perfformio cymhwysedd ac yn dehongli data ffisiolegol. Bydd myfyrwyr hefyd yn cael gwerthfawrogiad o ddatblygu rhaglenni hyfforddi gyda'r nod o wella perfformiad athletaidd ac iechyd poblogaethau clinigol.

Bydd methiant modiwlau sy'n eich atal rhag pasio'r flwyddyn yn gofyn am asesiad ailsefyll a phresenoldeb yn yr Wythnos Asesu Atodol (Gorffennaf 2019)

Meini Prawf

trothwy

Basic understanding of acute and/or chronic physiological adaptations of the body to exercise. Work of this standard is largely descriptive containing no or largely incorrect discussion of physiological mechanisms. Primary sources are scare. Important methods are described. Data is presented descriptively. This work will follow basic format and contain some poor spelling and grammar.

da

– Good knowledge and understanding of acute and/or chronic physiological adaptations of the body to exercise. Ideas/arguments are well presented but few are original. Physiological mechanisms are identified and discussed. Pertinent references are included. A good ability to reconstruct material from literature will be evident. Data is presented clearly with few interpretation errors. Formatting will be very good with few errors. This work will be written in a scientific style and will contain few typographical or grammar errors.

ardderchog

Deep knowledge and understanding of acute and/or chronic physiological adaptations of the body to exercise. Command of subject but with minor gaps in knowledge. Pertinent physiological mechanism (s) will be clear and supported by good use of primary references. Evidence of wide reading and a good ability to reconstruct material from literature will be evident. Where relevant important aspects of methods are considered and discussed. Formatting will be almost perfect.

Canlyniad dysgu

 1. Demonstrate an understanding of acute muscular, neural, metabolic, cardio-respiratory and thermoregulatory responses to exercise.

 2. Understand the physiological adaptations from exercise in clinical populations

 3. Demonstrate an understanding of the physiological adaptations to endurance and strength training.

 4. Effectively communicate physiological changes in a written laboratory report.

 5. Understand how to assess strength, aerobic and anaerobic capacity with laboratory tests, and what limits exercise performance.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Laboratory report 40
Abstract 2.5
Methods 2.5
Results 2.5
Reflection 2.5
MCQ/SAQ Exam (JAN) 50

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Laboratory

4 2 hour laboratory sessions

8
Private study

Reading, catching up on note taking, preparing for the laboratory sessions, preparing for the summative exams, and completion of the summative assessment

150
Lecture

11 2 hour lectures + 8 30 minute online lectures

26
Private study

reflections and formative laboratory report sections

16

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Ymwybyddiaeth o ddiogelwch - Bod yn ymwybodol o'ch amgylchedd a hyder o ran cadw at reoliadau iechyd a diogelwch
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.
 • Arweinyddiaeth - Gallu arwain a rheoli, datblygu cynlluniau gweithredu ac amcanion, cynnig arweiniad a chyfarwyddyd i eraill, ac ymdopi â'r pwysau sy'n gysylltiedig ag awdurdod o'r fath

Sgiliau pwnc penodol

 • critically assess and evaluate data and evidence in the context of research methodologies and data sources
 • describe, synthesise, interpret, analyse and evaluate information and data relevant to a professional or vocational context
 • plan, design, execute and communicate a sustained piece of independent intellectual work, which provides evidence of critical engagement with, and interpretation of, appropriate data
 • work effectively independently and with others
 • take and demonstrate responsibility for their own learning and continuing personal and professional development
 • self-appraise and reflect on practice
 • plan and design practical activities using appropriate techniques and procedures whilst demonstrating high levels of relevant skills
 • project manage and execute practical activities using appropriate techniques and procedures whilst demonstrating high levels of relevant skills
 • recognise and respond to moral, ethical, sustainability and safety issues that directly pertain to the context of study including relevant legislation and professional codes of conduct
 • demonstrate evidence of competence in the scientific methods of enquiry, and interpretation and analysis of relevant data and statistical outputs.
 • develop transferable skills of relevance to careers outside of sport, health and exercise sciences.
 • communicate succinctly at a level appropriate to different audiences.
 • accurately interpret case study data
 • develop justifiable and/or evidence-based interventions
 • demonstrate effective robust data collection methods

Adnoddau

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: