Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl JXC-2036:
Seicoleg Chwaraeon Cymhwysol

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Sport, Health and Exercise Sciences

10 Credyd neu 5 Credyd ECTS

Semester 2

Trefnydd: Dr Eleri Jones

Amcanion cyffredinol

Ydych chi eisiau dilyn gyrfa mewn seicoleg chwaraeon neu wyddoniaeth chwaraeon cymhwysol? Yna mae'n rhaid i'r modiwl hwn fod! Nod y modiwl hwn yw rhoi cipolwg i chi ar y sgiliau sydd eu hangen i fod yn seicolegydd chwaraeon llwyddiannus yn ogystal â rhai o'r technegau y gallech eu defnyddio gydag athletwyr, timau a hyfforddwyr. Mae'r modiwl hwn hefyd yn berffaith ar gyfer y rhai sydd eisiau gweithio gydag athletwyr a hyfforddwyr gan y byddwch yn dysgu am y sgiliau ymarferol sydd eu hangen i weithio fel gwyddonydd chwaraeon

Cynnwys cwrs

Cyflwynir y modiwl hwn gan seicolegydd a hyfforddwr chwaraeon achrededig sydd â dros 10 mlynedd o brofiad o weithio gydag athletwyr elitaidd mewn amrywiaeth o chwaraeon. Bydd y modiwl yn dechrau drwy edrych ar y sgiliau sydd eu hangen i fod yn ymarferydd gwyddoniaeth chwaraeon llwyddiannus. Yna byddwch yn edrych ar ddulliau o gynnal dadansoddiad anghenion gydag athletwyr, ac yna edrych ar y sgiliau seicolegol y gallwch eu datblygu gyda'ch athletwyr a'ch hyfforddwyr. Bydd y modiwl hwn hefyd yn eich dysgu sut i gynnal cefnogaeth seicoleg chwaraeon gyda thimau a byddwn hefyd yn edrych ar gefnogi athletwyr anabledd.

Bydd y modiwl hwn yn cynnwys amrywiaeth o ymarferion ymarferol sy'n rhoi profiadau ymarferol i chi o fod yn seicolegydd chwaraeon. Mae'r asesiad ar gyfer y modiwl hwn yn cael ei gymhwyso'n fawr ac mae'n rhoi cyfle i chi gwblhau dadansoddiad anghenion gan gynnwys defnyddio holiaduron, cyfweliadau ac arsylwadau yn ogystal â dylunio eich ymyriadau eich hun ar gyfer chwaraeon o'ch dewis chi.

Meini Prawf

trothwy

ateb digonol i'r cwestiwn, yn seiliedig i raddau helaeth ar ddeunydd y darlithoedd. Dim ddatblygiad gwirioneddol o ddadleuon.

da

sylw weddol gynhwysfawr. trefnu a'u strwythuro'n dda. Dealltwriaeth dda o'r deunydd a'r dystiolaeth o feddwl annibynnol sy'n ymestyn y tu hwnt deunyddiau darlithoedd.

ardderchog

Ymdriniaeth gynhwysfawr a chywir o'r ardal. Eglurder dadl a mynegiant. Dyfnder cipolwg ar faterion theoretig, a oedd yn gynhwysfawr yn ymestyn deunydd darlith.

Canlyniad dysgu

 1. Nodi meysydd o gryfderau a gwendidau seicolegol

 2. Asesu effeithiolrwydd ymyriadau a ddefnyddir.

 3. Deall y defnydd o broffilio seicolegol;

 4. Adnabod strategaethau i wella gwendidau er mwyn gwella perfformiad;

 5. Gwneud cais ymyriadau seicolegol;

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
GWAITH CWRS Applied Experience Log 60
GWAITH CWRS Appraising / improving teams, case study 40

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Private study

amser astudio preifat yn cael ei ddyrannu fel y gall myfyrwyr yn cwblhau'r darllen perthnasol ar gyfer pob darlith, cwblhau'r aseiniad modiwl, a pharatoi ar gyfer diwedd arholiad modiwl.

73
Seminar

Seminarau dwyieithog ar gael

3
Lecture

Bydd y darlithoedd yn cael eu cynnal am ddwy awr bob wythnos. Bydd y rhain yn canolbwyntio ar y modd yr agweddau cymhwyso o weithio gydag athletwyr, dadansoddi anghenion a strategaethau i wella perfformiad. Er mwyn i fyfyrwyr ddeall dulliau hyn, gofynnir iddynt gwblhau nifer o dasgau ymarferol yn ystod y ddarlith, yn unigol ac mewn grwpiau.

24

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Gofalu - Dangos consyrn am eraill; gofalu am blant, pobl ag anableddau ac/neu'r henoed
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

 • research and assess paradigms, theories, principles, concepts and factual information, and apply such skills in explaining and solving problems
 • critically assess and evaluate data and evidence in the context of research methodologies and data sources
 • describe, synthesise, interpret, analyse and evaluate information and data relevant to a professional or vocational context
 • plan, design, execute and communicate a sustained piece of independent intellectual work, which provides evidence of critical engagement with, and interpretation of, appropriate data
 • develop a sustained reasoned argument, perhaps challenging previously held assumptions
 • demonstrate effective written and/or oral communication and presentation skills
 • work effectively independently and with others
 • take and demonstrate responsibility for their own learning and continuing personal and professional development
 • self-appraise and reflect on practice
 • recognise and respond to moral, ethical, sustainability and safety issues that directly pertain to the context of study including relevant legislation and professional codes of conduct
 • undertake fieldwork with continuous regard for safety and risk assessment.
 • demonstrate evidence of competence in the scientific methods of enquiry, and interpretation and analysis of relevant data and statistical outputs.
 • develop transferable skills of relevance to careers outside of sport, health and exercise sciences.
 • communicate succinctly at a level appropriate to different audiences.
 • develop knowledge of psychometric instruments
 • develop effective learning aids
 • demonstrate effective robust data collection methods

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: