Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl LCS-3302:
Patagonia Gyfoes

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Languages, Literatures, Linguistics and Media

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 2

Trefnydd: Dr David Miranda-Barreiro

Amcanion cyffredinol

Bwriad y modiwl hwn yw cyflwyno prif elfennau cymdeithas a diwylliant Patagonia gyfoes i fyfyrwyr israddedig drwy ddeunyddiau llenyddiaeth, ffilm a chyfryngau amrywiol. Edrychir ar gerrig milltir hanes yr ardal mewn perthynas â'r Ariannin ac America Ladin yn gyffredinol er mwyn meithrin dealltwriaeth feirniadol o ddatblygiad Patagonia hyd at y presennol.

NB: Nid oes rhaid medru Sbaeneg er mwyn dilyn y modiwl hwn.

Cynnwys cwrs

Bwriad y modiwl hwn yw cyflwyno prif elfennau cymdeithas a diwylliant Patagonia gyfoes i fyfyrwyr israddedig drwy ddeunyddiau llenyddiaeth, ffilm a chyfryngau amrywiol. Edrychir ar gerrig milltir hanes yr ardal mewn perthynas â'r Ariannin ac America Ladin yn gyffredinol er mwyn meithrin dealltwriaeth feirniadol o ddatblygiad Patagonia hyd at y presennol. Trafodir yn y darlithoedd pynciau megis: hanes De America a'r Ariannin - o'r ymerodraeth i'r weriniaeth; 'Darganfod', mapio ac etymoleg; Patagonia a'i thrigolion yn y 19eg ganrif: brodorion, 'Conquista del Desierto', y polisi mewnfudo; Portreadau eiconig yn Saesneg; Portreadau eiconig yn Gymraeg - llenyddiaeth deithio, ffuglen, barddoniaeth, rhaglennu dogfen, ffilmiau; Canmlwyddiant a hanner y Wladfa; Patagonia yn yr 21ain ganrif: brodorion a'r frwydr rhwng 'tir' a 'thiriogaethau'.

Meini Prawf

trothwy

D- - D+: I ennill y credyd dylai myfyrwyr arddangos dealltwriaeth foddhaol o’r pynciau penodol a astudiwyd, gyda dealltwriaeth sylfaenol o’r cydberthnasau amlwg.

da

C- - B+: I ennill graddau uwch dylai myfyrwyr arddangos dealltwriaeth gadarn o’r pynciau penodol a astudiwyd, gyda dealltwriaeth eglur o’r cydberthnasau amlwg sy’n cynnwys dadansoddi a dehongli ffynonellau allweddol.

ardderchog

A- - A*: I ennill y radd uchaf dylai myfyrwyr arddangos dealltwriaeth fanwl o’r pynciau penodol a astudiwyd, gyda dealltwriaeth ddyfnach o’r cydberthnasau amlwg sy’n cynnwys dadansoddi a dehongli ffynonellau allweddol yn drylwyr.

Canlyniad dysgu

 1. Ar ddiwedd y modiwl hwn, dylai myfyrwyr allu dangos eu bod nhw wedi meithrin dealltwriaeth ac yn gallu gwerthuso prif elfennau cymdeithas a diwylliant Patagonia, nid yn unig o ran yr ardal ei hun ond hefyd o fewn y cyd-destun ehangach (mewn perthynas â'r Ariannin ac America Ladin yn gyffredinol);

 2. Ar ddiwedd y modiwl hwn, dylai myfyrwyr allu dangos eu bod nhw'n yn gyfarwydd â cherrig milltir hanes Patagonia a gallu gwneud cysylltiadau ac adnabod patrymau cyffredinol;

 3. Ar ddiwedd y modiwl hwn, dylai myfyrwyr allu dangos eu bod nhw'n gallu dadansoddi elfennau o hanes cyfredol yr ardal a'u cysylltu â digwyddiadau'r gorffennol;

 4. Ar ddiwedd y modiwl hwn, dylai myfyrwyr allu dangos eu bod nhw wedi datblygu ystod o sgiliau perthnasol sydd yn eu galluogi i ystyried deunyddiau llenyddiaeth a ffilm yn feirniadol ac yn ddadansoddol er mwyn ffurfio barn.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Cyflwyniad 40
Traethawd 60

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Lecture

Dwy awr yr wythnos am 11 wythnos: Darlithoedd: 20 awr Seminarau: 2 awr

20
Seminar 2
Private study 178

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Opsiynol mewn cyrsiau: