Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl UXB-2400:
Ymarfer Theatr Cyfoes

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Music and Media

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 2

Trefnydd: Dr Branwen Davies

Amcanion cyffredinol

Contemporary Theatre Practice is a module that explores theatre making at an advanced level. Through performance, direction and dramaturgy, students will be encouraged to establish companies and produce their own work to explore artistic policy on the 21st Century Stage that welcomes the experimental. Understanding of research and development exploration and production values will be shared and practiced and through discussion and practical application, the module will investigate creative strategies, methods and theoretical issues arising from creating contemporary theatre.

The module considers performer/audience relationships on the 21st Century stage, scenography, and technology in performance as well as dramaturgical decisions in staging and performance training.

**Students are expected to have completed at least one of the Level 4 Modules as a pre-requisite. Either UXS/B 1120 (Theatre Making) or UXS/B 1403 (Performing for Stage and Screen).

Cynnwys cwrs

 • Explore advance theatre making methods to create original creative work
 • Introduce theoretical and practical research in Contemporary Theatre Practice
 • Develop research and development material as well as a short company production to evaluate practice.
 • The module runs every 2 years with students from the second and third year of undergraduate study working together

Meini Prawf

ardderchog

A- to A* Students will have developed in-depth research (theoretically and practically) beyond class knowledge and understanding.

da

C- to B+ Students will have met the standards of class developed knowledge and understanding with some independent research to support.

trothwy

D- to D+ Students will have developed a knowledge and understanding of the majority of the class material but very limited independent development.

Canlyniad dysgu

 1. Been an active and creative participant in the process of play or project devising appropriate for a contemporary theatre practice context.

 2. Has undertaken independent research-based investigation to inform written and practical work.

 3. Understood the appropriate skills, working methods and approaches required when conducting performance work.

 4. Participated in an extended period of practice-based exploration to assist in the generation of an original performance.

 5. Been able to identify and discuss the theoretical and practical strategies that are currently in evidence within contemporary theatre practice.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Performance Study 20
Short Group Production 50
Essay 30

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Supervised time in studio/workshop

Groups will be allocated time in class to develop group work under the supervision of the lecturer.

16
Private study

The students will be expected to invest a minimum of 20 hours on their performance study assessment. 50 hours minimum on their short production and 30 hours minimum on their critical essay to develop the minimum requirements of subject knowledge development. The Students will also be encouraged to developed their own practice based and theoretical research in relation to these assessments as well as contacting their groups on a regular basis to attend independent rehearsals and any additional organisation needed outside of class hours. High group commitment is required on this module as well as the commitment to attend live performances on a regular basis and this element will be monitored during the term.

156
Practical classes and workshops

Laboratory Workshops in Direction, Dramaturgy and Performance Training will be delivered in development to practice based research.

22
Seminar

Seminars: these will last 1 hour during the first 6 weeks and will range between staff presentations, student presentations and discussions of readings undertaken.

6

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Ymwybyddiaeth o ddiogelwch - Bod yn ymwybodol o'ch amgylchedd a hyder o ran cadw at reoliadau iechyd a diogelwch
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Mentora - Gallu cefnogi, helpu, arwain, ysbrydoli ac/neu hyfforddi eraill
 • Gofalu - Dangos consyrn am eraill; gofalu am blant, pobl ag anableddau ac/neu'r henoed
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.
 • Arweinyddiaeth - Gallu arwain a rheoli, datblygu cynlluniau gweithredu ac amcanion, cynnig arweiniad a chyfarwyddyd i eraill, ac ymdopi â'r pwysau sy'n gysylltiedig ag awdurdod o'r fath

Sgiliau pwnc penodol

 • An understanding of creative and critical processes, and of the wide range of skills inherent in creative writing. (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.1).
 • Knowledge of a wide range of canonical English texts, providing a confident understanding of literary traditions as well as the confidence to experiment and challenge conventions when writing creatively. (English Benchmark Statement 3.1).
 • An awareness of writing and publishing contexts, opportunities and audiences in the wider world (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.1).
 • Artistic engagement and ability to articulate complex ideas in oral and written forms. (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2).
 • Ability to connect creative and critical ideas between and among forms, techniques and types of creative and critical praxis. (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2; English Benchmark Statement 3.2).
 • Awareness of how different social and cultural contexts affect the nature of language and meaning (English Benchmark Statement 3.2).
 • Reflective practitioner skills, including awareness of the practice of others in collaborative learning (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2; English Benchmark Statement 3.2).
 • The ability to synthesize information from various sources, choosing and applying appropriate concepts and methods (English Benchmark Statement 3.3).
 • Ability to formulate and solve problems, anticipate and accommodate change, and work within contexts of ambiguity, uncertainty and unfamiliarity (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2; English Benchmark Statement 3.3).
 • Ability to engage in processes of drafting and redrafting texts to achieve clarity of expression and an appropriate style. (English Benchmark Statement 3.3; NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2).
 • Ability to gather information, analyse, interpret and discuss different viewpoints (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2; English Benchmark Statement 3.3).
 • Information technology (IT) skills broadly understood and the ability to access, work with and evaluate electronic resources (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2; English Benchmark Statement 3.3).

Adnoddau

Goblygiadau o ran adnoddau ar gyfer myfyrwyr

Students will have to pay to visit public performances

Rhestr ddarllen

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/uxs-2400.html

Rhagofynion a Chydofynion

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: