Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl UXS-2025:
Stanley Kubrick: Auteur

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Music and Media

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Prof Nathan Abrams

Amcanion cyffredinol

The enigmatic Stanley Kubrick was one of the most well-known filmmakers of the twentieth century. Although not prolific, his work was widely admired both by critics and mass audiences. Kubrick’s films also provide a prism through which we can view the major events of the twentieth century including World War One, the Holocaust, the Cold War and the Vietnam War. In doing so, his films offer the opportunity to explore the key themes of science, technology, history, race, violence, gender, ethnicity, sexuality and war.

Cynnwys cwrs

Topics that will be covered in this module include all of Kubrick’s films, as well as how these intersect with events such as World War One, the Holocaust, the Cold War and the Vietnam War and such issues as science, technology, history, race, violence, gender, ethnicity, sexuality and war.

Meini Prawf

ardderchog

A- to A* Submitted work is of an outstanding quality and excellent in one or more of the following ways: 1. Has originality of exposition with the student’s own thinking being readily apparent. 2. Provides clear evidence of extensive and relevant independent study. 3. Arguments are laid down with clarity and provide the reader with successive stages of consideration to reach conclusions.

da

C- to B+ Submitted work is competent throughout and may be distinguished by superior style, approach and choice of supporting materials. It: 1. Demonstrates good or very good structure and logically developed arguments. 2. Draws at least in parts on material that has been sourced and assessed as a result of independent study, or in a way unique to the student. 3. Assertions are backed by evidence and sound reasoning. 4. Accuracy and presentation in an appropriate academic style.

trothwy

D- to D+ Submitted work is adequate and shows an acceptable level of competence as follows: 1. Generally accurate but with omissions and errors. 2. Assertions are made without clear supporting evidence or reasoning. 3. Has structure but is lacking in clarity and therefore relies on the reader to make links and assumptions. 4. Draws on a relatively narrow range of material.

Canlyniad dysgu

 1. Digest, select and organise material and produce a consistent and coherent argument presented in both oral and essay form/practical equivalent to a deadline.

 2. Read a film text, deploying the appropriate critical language;

 3. Comment appropriately on the relationship between film and other issues (science, technology, history, violence, race, gender, ethnicity, sexuality and war) in the work of Stanley Kubrick;

 4. The ability to relate filmic texts to a historical context;

 5. Discuss, in detail, the treatment of these issues in Kubrick’s films;

 6. Identify the key issues and conflicts with which Stanley Kubrick was concerned;

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Weekly log 20
Discussion 30
Final essay / Podcast 50

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Workshop

2 hour group workshop x 11 weeks

22
Study group 134
Study group

1 hour student-led study and reading group x 11 weeks

11
 

3 hours screening x 11 weeks

33

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: