Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl UXS-2038:
Journalism and Risk

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Music and Media

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Prof Vian Bakir

Amcanion cyffredinol

This module examines risk (issues involving uncertainty, future-orientation, value judgements, and the possibility of loss or gain), with a focus on the communication of important risk issues of our time - such as terrorism. It examines the development of risk communication, with a focus on journalistic forms and genres, critically exploring issues of trust and expertise. Patterns of journalistic risk reporting are examined across a range of risk issues, such as security risks like terrorism and health risks like 'mad cow' disease. A critical understanding will be gained of journalistic reporting of diverse risks, along with social impacts of 'good' and 'bad' risk reporting.

Cynnwys cwrs

This course starts by presenting and critiquing the concept of risk, and the development of the field of risk communication. It then examines two key theorists of the 'risk society', namely Ulrich Beck and Anthony Giddens, to explore sociological theoretical foundations that explain inter-relationships of risk, trust, expertise and mass-mediated communication. Building on this theoretical lens, it then moves to examine journalism, risk and trust, looking at patterns of risk reporting in different aspects of the press. In-depth analysis of specific risk issues and their journalistic communication are examined, ranging from health risks like 'mad cow' disease to security risks like terrorism.

Meini Prawf

trothwy

Threshold - D

 • Knowledge of key areas/principles only
 • Weaknesses in understanding of main areas
 • Limited evidence of background study
 • Answer only poorly focussed on question and with some irrelevant material and poor structure
 • Arguments presented but lack coherence
 • Several factual/computational errors
 • No original interpretation
 • Only major links between topics are described
 • Limited problem solving
 • Many weaknesses in presentation and accuracy

da

Good - B

 • Strong knowledge
 • Understands most but not all
 • Evidence of background study
 • Focussed answer with good structure
 • Arguments presented coherently
 • Mostly free of factual and computational errors
 • Some limited original interpretation
 • Well known links between topics are described
 • Problems addressed by existing methods/approaches
 • Good presentation with accurate communication

ardderchog

Excellent - A

 • Comprehensive knowledge
 • Detailed understanding
 • Extensive background study
 • Highly focussed answer and well structured
 • Logically presented and defended arguments
 • No factual/computational errors
 • Original interpretation
 • New links between topics are developed
 • New approach to a problem
 • Excellent presentation with very accurate communication

You will be assessed on:  Depth of critical thought (Make sure you directly engage with the essay title in a critical fashion).  Level of conceptual analysis of relevant issues (You should be moving beyond the descriptive towards the analytical).  Clarity of argument (You should aim for a strong and clear argument, rather than an assortment of loosely related paragraphs).  Diversity of sources (NB You MUST read beyond the lecture notes! Your sources should consist of a range of academic sources, drawn from this Module Guide).  Presentation of ideas and information (including referencing and bibliography, spelling and grammar).

Canlyniad dysgu

 1. Evaluate and assess empirical and theoretical literature on risk communication and journalism;

 2. Understand the communicative problems and opportunities across different journalistic forms and genres presented by a range of contemporary risk issues;

 3. Critically identify and analyse existing risk communication problems apparent in the world today.

 4. Understand critically the sociological concepts of risk and trust;

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Leading A Seminar 40
Essay 2000 words 60

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Private study 178
Lecture

Lecture, 1 hour per week x 11 weeks

11
Seminar

Seminar, 1 hour per week x 11 weeks

11

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Mentora - Gallu cefnogi, helpu, arwain, ysbrydoli ac/neu hyfforddi eraill
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.
 • Arweinyddiaeth - Gallu arwain a rheoli, datblygu cynlluniau gweithredu ac amcanion, cynnig arweiniad a chyfarwyddyd i eraill, ac ymdopi â'r pwysau sy'n gysylltiedig ag awdurdod o'r fath

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: