Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl WXC-2310:
Hanes Cerddoriaeth Cymru A

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Music and Media

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Prof Chris Collins

Amcanion cyffredinol

Bydd y modiwl hwn yn:

 • gwerthuso’n feirniadol y traddodiad cerddorol yng Nghymru’r Ugeinfed Ganrif o safbwynt hanesyddol a chymdeithasol;
 • dangos ymwybyddiaeth o gerddoriaeth glasurol, cerddoriaeth boblogaidd, a cherddoriaeth draddodiadol o Gymru yn yr 20fed ganrif;
 • trafod y gydberthynas gymhleth/ cydberthnasau cymhleth a geir rhwng traddodiadau gwerin, poblogaidd a chelfyddydol yng Nghymru’r 20fed ganrif;
 • profi ymwybyddiaeth o offer methodolegol ar gyfer dealltwriaeth feirniadol a gwahaniaethol o hanesyddiaeth cerddoriaeth.

Cynnwys cwrs

 • Cerddoriaeth glasurol Gymreig yn yr 20fed ganrif
 • Cyfansoddwyr Cymru yn yr 20fed ganrif
 • Sefydliadau a chyrff cerddorol yng Nghymu'r 20fed ganrif
 • Cerddoriaeth draddodiadol ac adfywiadau cerdd yng Nghymru'r 20fed ganrif
 • Cerddoriaeth Bop Cymraeg
 • Cerddoriaeth Cymru a'r cyfryngau

Meini Prawf

ardderchog

(A– i A*): Y mae'r gwaith yn dangos dealltwriaeth drylwyr o'r pwnc gyda thystiolaeth o ymchwil pellach, syniadaeth ehangach a gwreididiol gyda'r mynegiant yn rhagorol.

da

(C– i B+): Y mae'r gwaith yn arddangos dealltwriaeth dda o'r pwnc gyda mynegiant safonol o syniadau. Meddir ar ymwybyddiaeth dda o bynciau ynghyd â gallu deallusol craff.

trothwy

(D– i D+): Y mae'r gwaith yn dangos dealltwriaeth drylwyr o'r pwnc gyda thystiolaeth o ymchwil pellach, syniadaeth ehangach a gwreididiol gyda'r mynegiant yn rhagorol.

Canlyniad dysgu

 1. Ar ôl cwblhau’r modiwl yn llwyddiannus bydd y myfyriwr yn gallu gwerthuso agweddau gwahanol ar draddodiad cerddorol Cymru o safbwynt hanesyddol a diwylliannol.

 2. Ar ôl cwblhau’r modiwl yn llwyddiannus bydd y myfyriwr yn gallu cloriannu maes cerddoriaeth Cymru yn ystod yr 20fed ganrif a sylwi’n benodol ar amlochredd cerddorol y rhai a fu’n weithgar yn y traddodiad.

 3. Ar ôl cwblhau’r modiwl yn llwyddiannus bydd y myfyriwr yn gallu deall datblygiadau amlwg gymerodd le yn bennaf oherwydd cyfraniad unigolion penodol a chyrff/sefydliadau mewn meysydd amrywiol.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
TRAETHAWD Traethawd 75
CYFLWYNIAD UNIGOL Cyflwyniad seminar 25

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Seminar

11 seminar wythnosol, 1 awr yr un

11
Private study

Darllen, gwrando ac ymchwil unigol.

167
Lecture

11 darlith wythnosol, 2 awr yr un

22

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

 • Musicianship skills – recognition, classification, contextualisation, reconstruction, exploration
 • Intellectual skills specific to Music – contextual knowledge, cultural awareness, critical understanding, repertoire knowledge, curiosity, analytical demonstration
 • Intellectual skills shared with other disciplines – research and exploration, reasoning and logic, understanding, critical judgement, assimilation and application
 • Skills of communication and interaction – oral and written communication, public presentation, team-working and collaboration, awareness of professional protocols, sensitivity, ICT skills, etc.
 • Skills of personal management – self-motivation, self-critical awareness, independence, entrepreneurship and employment skills, time management and reliability, organisation, etc.

Adnoddau

Goblygiadau o ran adnoddau ar gyfer myfyrwyr

Dim.

Rhestrau Darllen Bangor (Talis)

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/wxc-2310.html

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Opsiynol mewn cyrsiau: