Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl WXP-3308:
Conducting

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Music and Media

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Prof Chris Collins

Amcanion cyffredinol

This module aims to equip students with the essential skills required for conducting choral and instrumental ensembles. It addresses the technical skills involved, in addition to skills relating to rehearsing, rehearsal-planning, and other administrative functions.

Students on this module acquire practical experience of conducting choirs and orchestras. In addition, the technique of other conductors is analysed, and issues relating to performance practice and repertoire choice are considered. The module also addresses issues surrounding intellectual property and financial matters (such as contracts for hiring music and soloists). It prepares students for direct experience of conducting, working with both professional and amateur musicians (including children and musicians who do not read musical notation).

Cynnwys cwrs

Technical skills: 1. Beat patterns 2. Posture, position and eye contact 3. Cueing 4. Starting and stopping 5. Conductor as accompanist (working with soloists) 6. Using a baton 7. Conducting unmeasured and aleatoric music

Practical skills: 1. Rehearsal planning 2. Score preparation 3. Choral warm-ups 4. Obtaining scores and parts 5. Contracting and working with professional musicians 6. Working with amateurs

Students will gain direct experience of conducting a choir and an instrumental group in workshops during the course of the module.

Meini Prawf

C- i C+

C– to C+: The student will demonstrate solid leadership of the choir or ensemble, will rehearse effectively and assuredly, and will be able to conduct an accurate performance. In their analysis of technique and interpretation, they will demonstrate reasonable skills of critical thinking.

ardderchog

A– to A**: The student will demonstrate complete command of the choir or ensemble, will rehearse economically and constructively, and will be able to conduct an original and distinctive performance. In their analysis of technique and interpretation, they will demonstrate insight and originality in their skills of critical thinking.

trothwy

D– to D+: The student will demonstrate satisfactory leadership of the choir or ensemble, will rehearse adequately, and will be able to hold a performance together. In their analysis of technique and interpretation, they will demonstrate satisfactory skills of critical thinking.

da

B– to B+: The student will demonstrate strong leadership of the choir or ensemble, will rehearse purposefully, and will be able to conduct an accurate and convincing performance. In their analysis of technique and interpretation, they will demonstrate very strong skills of critical thinking.

Canlyniad dysgu

 1. On completion of this module, the student should be able to conduct a choir or instrumental group effectively and assuredly.

 2. On completion of this module, the student should be able to demonstrate command of advanced conducting skills.

 3. On completion of this module, the student should be able to demonstrate and apply an understanding of rehearsal techniques, and evaluate their appropriateness for different scenarios.

 4. On completion of this module, the student should be able to communicate ideas convincingly.

 5. On completion of this module, the student should be able to demonstrate advanced skills of critical thinking in relation to musical repertoire, their own conducting technique, and that of others.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
GWAITH CWRS Coursework 2 (rehearsal plan and score preparation)

Students are required to plan two series of rehearsals, each one in preparation for a hypothetical concert performance, one involving only amateurs and the other involving only professionals. In addition, they must produced prepared scores of each piece, annotated for use in each performance scenario.

25
ARHOLIAD Conducting exam

Students must conduct a short piece of music of their own choice. The piece chosen must include one of the following: an instrumental or vocal soloist; unmeasured writing; frequent metrical or tempo changes; aleatoric material. They will have 15 minutes to rehearse the work, and will then conduct a performance of it.

50
GWAITH CWRS Coursework 1 (critique)

Students are required to write a critique of the conducting style and technique of a professional conductor of their choice, with detailed reference to video evidence.

25

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Workshop

11 workshops, weekly, 3 hours each.

33
Private study

Private practice, directed study, and research for assessed tasks.

167

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Ymwybyddiaeth o ddiogelwch - Bod yn ymwybodol o'ch amgylchedd a hyder o ran cadw at reoliadau iechyd a diogelwch
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Mentora - Gallu cefnogi, helpu, arwain, ysbrydoli ac/neu hyfforddi eraill
 • Gofalu - Dangos consyrn am eraill; gofalu am blant, pobl ag anableddau ac/neu'r henoed
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.
 • Arweinyddiaeth - Gallu arwain a rheoli, datblygu cynlluniau gweithredu ac amcanion, cynnig arweiniad a chyfarwyddyd i eraill, ac ymdopi â'r pwysau sy'n gysylltiedig ag awdurdod o'r fath

Sgiliau pwnc penodol

 • Musicianship skills – recognition, classification, contextualisation, reconstruction, exploration
 • Re-creative skills – interpretation, innovation, versatility, and other skills relating to performance
 • Intellectual skills specific to Music – contextual knowledge, cultural awareness, critical understanding, repertoire knowledge, curiosity, analytical demonstration
 • Intellectual skills shared with other disciplines – research and exploration, reasoning and logic, understanding, critical judgement, assimilation and application
 • Skills of communication and interaction – oral and written communication, public presentation, team-working and collaboration, awareness of professional protocols, sensitivity, ICT skills, etc.
 • Skills of personal management – self-motivation, self-critical awareness, independence, entrepreneurship and employment skills, time management and reliability, organisation, etc.
 • Enhanced powers of imagination and creativity (4.17)

Adnoddau

Goblygiadau o ran adnoddau ar gyfer myfyrwyr

There are no necessary resource implications for students, though they wish to purchase their own baton. The School has a limited number that can be borrowed.

Rhestrau Darllen Bangor (Talis)

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/wxp-3308.html

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Opsiynol mewn cyrsiau: