Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl HAC-1006:
Sgiliau Hanfodol ar gyfer LLAC

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of History, Philosophy and Social Sciences

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Dr Cynog Prys

Amcanion cyffredinol

Nod y modiwl yw meithrin sgiliau academaidd a chyflogadwyedd myfyrwyr. Bydd myfyrwyr yn cael sgiliau a fydd yn eu helpu i gynhyrchu gwaith academaidd da, megis sgiliau ysgrifennu traethodau, sgiliau ymchwil sylfaenol, sgiliau ar gyfer cyflawni chwiliad llenyddiaeth a sgiliau cyflwyno syml ymhlith eraill. Bydd gwella sylfaen sgiliau myfyrwyr hefyd yn helpu i wella cyflogadwyedd myfyrwyr a'u sgiliau mewn gwaith.

Bydd myfyrwyr yn meithrin tair sgil cyflogadwyedd allweddol:

· Cyfathrebu

· Meddwl yn feirniadol

· Rheoli amser

Strategaeth Dysgu ac addysgu: Darlithoedd a seminarau wythnosol. Bydd y darlithoedd yn cael eu cynnig i holl fyfyrwyr y modiwl. Bydd y seminarau yn cael eu dysgu mewn grwpiau bach o fyfyrwyr o ddisgyblaethau penodol yr adran.

Cynnwys cwrs

Gall pynciau gynnwys y canlynol, ond nid ydynt yn gyfyngedig iddynt chwaith: - Sut i ysgrifennu traethawd da - Sut i gynnal chwiliad llenyddiaeth - Am beth mae'ch marcwyr yn chwilio? - Beth yw ymarfer annheg? - Gwella fy nghyflogadwyedd - Hanesyddiaeth/defnyddio llenyddiaeth feirniadol - Dulliau o ymdrin ag ymchwil hanesyddol a chymdeithasol - Sut i gydnabod ffynonellau a chyfeirio'n dda - Sut y gall astudio dramor wella fy sgiliau? - Beth i'w wneud pan fydd bywyd yn ymyrryd ag astudio.

Meini Prawf

ardderchog

Meddu ar ddealltwriaeth feirniadol o natur gwybodaeth yn y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithas. Arddangos sgiliau rheoli amser rhagorol a chyda sgiliau cyfathrebu rhagorol o bob math

trothwy

Meddu ar ddealltwriaeth sylfaenol o natur gwybodaeth yn y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithas. Arddangos sgiliau rheoli amser sylfaenol a chyda sgiliau cyfathrebu sylfaenol o bob math.

da

Meddu ar ddealltwriaeth dda o natur gwybodaeth yn y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithas. Gallu cyfathrebu'n effeithiol mewn sawl dull a chyda sgiliau rheoli amser da

Canlyniad dysgu

 1. Datblygu dealltwriaeth feirniadol o ffynonellau academaidd

 2. Datblygu strategaethau effeithiol i rheoli amser tra'n astudio

 3. Datblygu sgiliau cyfathrebu effeithiol

 4. Deall yr hyn a olygir wrth Gwyddorau Cymdeithas a'r Dyniaethau a'r hyn a olygir wrth ystyried gwybodaeth academaidd yn y meysydd hyn

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
TRAETHAWD Traethawd 50
CYFLWYNIAD UNIGOL Cyflwyniad 50

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Lecture

12 darlith awr o hyd dros y semester

12
Seminar

12 Seminar awr o hyd dros gyfnod y modiwl

12
Private study

Darllen annibynnol ac ymchwilio.

176

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: