Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl JXC-1027:
Ymddygiad Seicomodurol

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Sport, Health and Exercise Sciences

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1 a 2

Trefnydd: Mr Dior Anderson

Amcanion cyffredinol

Mae'r modiwl hwn yn ymdrin â seicoleg chwaraeon, rheoli modur, a biomecaneg ac yn eu cymhwyso i ddeall perfformiad dynol hystyried o nifer o safbwyntiau damcaniaethol. Pynciau a drafodir yn cynnwys hyder, straen, sgiliau seicolegol, canfyddiad gweledol, cof, sylw, paratoi symudiad a gweithredu.

This module covers sports psychology, motor control, and biomechanics and applies them to understand human performance considered from a number of theoretical perspectives. Topics to be covered will include confidence, stress, psychological skills, visual perception, memory, attention, movement preparation and execution.

Cynnwys cwrs

Mae'r modiwl hwn yn ymdrin â seicoleg chwaraeon, rheoli modur, a biomecaneg ac yn eu cymhwyso i ddeall perfformiad dynol hystyried o nifer o safbwyntiau damcaniaethol. Pynciau a drafodir yn cynnwys hyder, straen, sgiliau seicolegol, canfyddiad gweledol, cof, sylw, paratoi symudiad a gweithredu.

Pwysig: Bydd gofyn i fyfyrwyr sy'n methu'r modiwl (farc y modiwl cyffredinol llai na 40%) neu colli asesiadau modiwl, i ymgymryd ag aseiniad ailsefyll neu gyntaf-sefyll yn yr Wythnos Asesu Atodol (SAW). Bydd y SAW yn cael ei gynnal yn yr ail wythnos Gorffennaf 2018 (union ddyddiad i'w gadarnhau yn nes at yr amser). Os ydych yn ailsefyll eich aseiniad, bydd eich marc yn cael ei gapio ar 40%

This module covers sports psychology, motor control, and biomechanics and applies them to understand human performance considered from a number of theoretical perspectives. Topics to be covered will include confidence, stress, psychological skills, visual perception, memory, attention, movement preparation and execution.

Meini Prawf

ardderchog

Mae'r rhan fwyaf o'r meini prawf allweddol canlynol yn cael eu bodloni i safon ragorol: • Gallu dangos dealltwriaeth glir o'r patrymau a'r canfyddiadau empirig yn y llenyddiaethau ymddygiad canfyddiadol-modur • Gallu egluro sut mae'r cysyniadau damcaniaethol wedi esblygu o'r dystiolaeth empirig. • Gallu trafod sut y gall damcaniaethau canfyddiadol-modur a chanfyddiadau eu cymhwyso i sefyllfaoedd ymarferol.

trothwy

Mae'r rhan fwyaf o'r meini prawf allweddol canlynol yn cael eu bodloni i safon ddigonol (gall fod amrywiaeth eang yn ansawdd y gwahanol elfennau o'r gwaith): • Gallu dangos dealltwriaeth glir o'r patrymau a'r canfyddiadau empirig yn ymddygiad canfyddiadol-modur llenyddiaethau • Gallu egluro sut mae'r cysyniadau damcaniaethol wedi esblygu o'r dystiolaeth empirig. • Gallu trafod sut y gall damcaniaethau canfyddiadol-modur a chanfyddiadau eu cymhwyso i sefyllfaoedd ymarferol.

da

Mae'r rhan fwyaf o'r meini prawf allweddol canlynol yn cael eu bodloni i safon dda: • Gallu dangos dealltwriaeth glir o'r patrymau a'r canfyddiadau empirig yn y llenyddiaethau ymddygiad canfyddiadol-modur • Gallu egluro sut mae'r cysyniadau damcaniaethol wedi esblygu o'r dystiolaeth empirig. • Gallu trafod sut y gall damcaniaethau canfyddiadol-modur a chanfyddiadau eu cymhwyso i sefyllfaoedd ymarferol.

Canlyniad dysgu

 1. Dangos dealltwriaeth o'r damcaniaethau sy'n sail i straen, pryder, cystadleuaeth, a phrosesau grŵp.

 2. Deall y gwahanol brosesau sy'n ymwneud â pharatoi a gweithredu o symudiadau, gan gynnwys prosesau sylw a gwybyddiaeth

 3. Deall sut i gymhwyso theori ac ymchwil i sefyllfaoedd ymarferol

 4. Deall rhai o'r prosesau ymennydd sy'n sail canfyddiad a modur rheoli.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Online homework 1 5
Online homework 2 5
coursework essay 30
mid term exam -Sem 2 20
lab participation 5
MCQ EXAM 14
short ans exam 10.5
short essay exam 10.5

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Seminar

seminarau dwyieithog ar gyfer myfyrwyr Cymru i gefnogi myfyrwyr wrth gyflwyno asesiadau yn Gymraeg neu Saesneg. Ar gyfer Medi 2020 byddwn yn dechrau'r flwyddyn academaidd gyda dull dysgu cyfunol mewn ymateb i Covid 19. I gael y wybodaeth ddiweddaraf am hyn, edrychwch ar https://www.bangor.ac.uk/courses/september-faqs .php.en.

5
Lecture

Bydd amser Darlith yn cynnwys amrywiaeth o weithgareddau gan gynnwys gweithgareddau ac arddangosiadau, trafodaethau o ddeunydd modiwl fel dosbarth cyfan, trafodaethau grŵp bach a datrys problemau, a chyfleoedd i gael adborth ar asesiadau ymarferol (sesiynau adborth ffurfiannol.). Ar gyfer Medi 2020 byddwn yn dechrau'r flwyddyn academaidd gyda dull dysgu cyfunol mewn ymateb i Covid 19. I gael y wybodaeth ddiweddaraf am hyn, edrychwch ar https://www.bangor.ac.uk/courses/september-faqs .php.en.

48
Laboratory

Bydd cymryd rhan mewn profiad labordy darparu cyflwyniad i ddulliau ymchwil arbrofol mewn ymddygiad seicomodurol. Ar gyfer Medi 2020 byddwn yn dechrau'r flwyddyn academaidd gyda dull dysgu cyfunol mewn ymateb i Covid 19. I gael y wybodaeth ddiweddaraf am hyn, edrychwch ar https://www.bangor.ac.uk/courses/september-faqs .php.en.

2
Private study

Bydd astudio preifat yn cynnwys amser darllen, adolygu nodiadau darlithoedd, a pharatoi a chwblhau asesiadau.

145

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

 • research and assess paradigms, theories, principles, concepts and factual information, and apply such skills in explaining and solving problems
 • critically assess and evaluate data and evidence in the context of research methodologies and data sources
 • plan, design, execute and communicate a sustained piece of independent intellectual work, which provides evidence of critical engagement with, and interpretation of, appropriate data
 • apply knowledge to the solution of familiar and unfamiliar problems
 • develop a sustained reasoned argument, perhaps challenging previously held assumptions
 • demonstrate effective written and/or oral communication and presentation skills
 • work effectively independently and with others
 • take and demonstrate responsibility for their own learning and continuing personal and professional development
 • self-appraise and reflect on practice
 • demonstrate an understanding of the philosophical basis of scientific paradigms
 • demonstrate evidence of competence in the scientific methods of enquiry, and interpretation and analysis of relevant data and statistical outputs.
 • develop transferable skills of relevance to careers outside of sport, health and exercise sciences.
 • communicate succinctly at a level appropriate to different audiences.
 • develop knowledge of psychometric instruments
 • develop effective learning aids

Adnoddau

Rhestr ddarllen

Semester 1 Eysenck, M. W. (2014). Chapter 8: Human Memory, pp 193-195 and 209-213. Fundamentals of Psychology. Hoboken: Taylor and Francis.

Kalat, J. W. (2016). Chapter 5: Vision. In Biological Psychology, 12th Ed. (pp 147 -185). Boston, MA.: Cengage Learning.

Navarro, M., van der Kamp, J., Ranvaud, R., & Savelspergh, G. J. P. (2013). The mere presence of a goalkeeper affects the accuracy of penalty kicks. Journal of Sport Sciences 31(9), 921–929.

Sebanz, N. & Schiffrar, M. (2009). Detecting deception in a bluffing body: The role of expertise. Psychonomic Bulletin & Review, 16 (1), 170-175.

Ward, J. (2010). Chapter 2: Introducing the Brain. In The Student’s Guide to Cognitive Neurosciences (pp. 16-31). Hove and New York: Psychology Press.

Ward, J. (2010). Chapter 7: The Attending Brain, pp 135-140 only. In The Student’s Guide to Cognitive Neurosciences (pp. 135-140). Hove and New York: Psychology Press.

Ward, J. (2010). Chapter 8: The Acting Brain, pp 166-175 only. In The Student’s Guide to Cognitive Neurosciences (pp. 166-175). Hove and New York: Psychology Press.

Semester 2 Week 16 Woodman & Hardy chapter entitled “Stress & Anxiety” in Handbook of Sport Psychology (2nd Edition) - pages: 290-312 Chapter entitled “Arousal, Stress & Anxiety” in Foundations of Sport & Exercise Psychology - pages: 91-112

Week 17 Hardy, L. & Hutchinson, A. (2007). Effects of performance anxiety on effort and performance in rock climbing: A test of processing efficiency theory. Anxiety, Stress & Coping, 20, 147-161.

Week 18 Beilock, S. L., Carr, T. H., MacMahon, C., & Starkes, J. L. (2002). When paying attention becomes counterproductive: Impact of divided versus skill-focused attention on novice and experienced performance of sensorimotor skills. Journal of Experimental Psychology: Applied, 8, 6-16. Wulf, G., & Su, J. (2007). An external focus of attention enhances golf shot accuracy in beginners and experts. Research Quarterly for Exercise and Sport, 78, 384-389.

Week 19 Wulf, G., Dufek, J. S., Lozano, L. & Pettigrew, C. (2010). Increased jump height and reduced EMG activity with an external focus. Human Movement Science, 29, 440-448. Tremayne, P., & Barry, R. J. (2001). Elite pistol shooters: physiological patterning of best vs. worst shots. International Journal of Psychophysiology, 41, 19-29.

Week 20 Vast, R. L., Young, R. L., & Thomas, P. R. (2010). Emotions in sport: Perceived effects on attention, concentration and performance. Australian Psychologist, 45, 132-140. Fredrickson, B. L., & Branigan, C. (2005). Positive emotions broaden scope of attention and thought-action repertoires. Cognition and Emotion, 19, 313-332.

Week 21 Mid-term exam

Week 22 Johnson, R. T., Bjorkland, R., & Krotee, M. L. (1984). The effects of cooperative, competitive and individualistic student interaction patterns on the achievement and attitudes of students learning the golf skill of putting. Research Quarterly for Exercise and Sport, 55, 129-134 Tauer, J. M., & Harackiewicz, J. M. (2004). The effects of cooperation and competition on intrinsic motivation and performance. Journal of Personality and Social Psychology, 86, 849-861.

Week 23 Ingham, A. G., Levubger, G., Graces, J. & Peckham, V. (1974). The Ringelmann effect: Studies of group size and group performance. Journal of Experimental Social Psychology, 10, 371-384. Latane, B., Williams, K. & Harkins, S. (1979). Many hands make light the work: The causes and consequences of social loafing. Journal of Personality and Social Psychology, 37, 822-832.

Week 24 Williams, K. D., Nida, S. A., Baca, L. D. & Latane, B. (1989). Social loafing and swimming: Effects of identifiability on individual and relay performance of intercollegiate swimmers. Basic and Applied Social Psychology, 10, 73-81.
Hoigaard, R., Tofteland, I. & Ommundsen, Y. (2006). The effect of team cohesion on social loafing in relay teams. International Journal of Applied Sports Sciences, 18, 59-73 Woodman, T., Roberts, R., Hardy, L., Callow, N. & Rodgers, C. H. (2011). There is an “I” in TEAM: Narcissism and social loafing. Research Quarterly for Exercise and Sport, 82, 285-290.

Week 25 Karau, S. J., & Williams, K. D. (1993). Social loafing: A meta-analytic review and theoretical integration. Journal of Personality and Social Psychology, 65, 681-706

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau: