Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl JXH-1017:
Human Physiology

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Sport, Health and Exercise Sciences

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1 a 2

Trefnydd: Dr Andrew Cooke

Amcanion cyffredinol

The human body is a fascinating biological machine. How this machine is functioning has puzzled scientists for centuries. In many career paths that are related to sport, health, and medicine, an intricate knowledge of Physiology is essential to be a professional. This module will introduce you in the principles of human physiology. Additionally, the module covers the basic physiological aspects of exercise and sport which will be further developed in subsequent modules.

Cynnwys cwrs

In this module, physiological mechanisms, responses and their assessments will be taught and demonstrated to enhance understanding of the topic. Moreover, the students will be introduced to the acute physiological responses to exercise and physiological assessment techniques during practicals for better understanding of human physiology and as a foundation for future modules. Lectures will contain essential physiological mechanisms and systems for understanding the human physiology.

Meini Prawf

trothwy

Assignments (5) on Blackboard will be MCQs; to pass the module assignments (D), a combination of about 40% of the MCQ questions need to be answered correctly, plus practical reports need to be submitted at least with visible successful data collection.

da

To pass the module assignments with category C, the assignments (5) on Blackboard have been answered with 52% of the questions correctly and practical reports contain data collection and simple interpretation are confirmed by the supervisor of the practicals.

ardderchog

To pass the module assignments (5) with A, about 70% of MCQs on Blackboard need to be answered correctly with practical reports showing visible clear successful data collection, graphs and interpretation of experiments

Canlyniad dysgu

 1. Explain selected principles in human physiology

 2. Discuss some of the body’s acute physiological responses to exercise

 3. Demonstrate that they can solve physiological problems

 4. Record and analyse physiological data

 5. Describe and explain fundamental human physiological processes

 6. Use of equipment for measurement of physiological parameters

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
ARHOLIAD mcq test 30
ARHOLIAD mcq 2 test 30
LLYFR LOG NEU BORTFFOLIO lab 3 report 6.7
ADDRODDIAD Lab Practical 4 report 6.6
ADDRODDIAD Lab practical 5 report 6.7
ADDRODDIAD Lab practical 6 report 6.7
ADDRODDIAD Lab Report Practical 2 6.7
ADDRODDIAD Lab Report Practical 1 6.7

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Practical classes and workshops

Demonstrations and practicals teaching physiological assessment methods and performing experiments on humans; collecting and analyzing, as well as reporting and interpreting data

12
Private study

Private studies will be supported with lecture slides on Blackboard and recommended literature; MCQ assignments will support private studies

148
Lecture

Lectures and online sessions will enable students to learn essentials of Human Physiology and its relation to exercise and sport. Online sessions will work on selected questions/material and will enable students to interact and engage with the lecturer and fellow students solving problems and difficulties related to the subject and to build a more comprehensive understanding of topics.

40

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Ymwybyddiaeth o ddiogelwch - Bod yn ymwybodol o'ch amgylchedd a hyder o ran cadw at reoliadau iechyd a diogelwch
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Mentora - Gallu cefnogi, helpu, arwain, ysbrydoli ac/neu hyfforddi eraill
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.
 • Arweinyddiaeth - Gallu arwain a rheoli, datblygu cynlluniau gweithredu ac amcanion, cynnig arweiniad a chyfarwyddyd i eraill, ac ymdopi â'r pwysau sy'n gysylltiedig ag awdurdod o'r fath

Sgiliau pwnc penodol

 • research and assess paradigms, theories, principles, concepts and factual information, and apply such skills in explaining and solving problems
 • critically assess and evaluate data and evidence in the context of research methodologies and data sources
 • describe, synthesise, interpret, analyse and evaluate information and data relevant to a professional or vocational context
 • apply knowledge to the solution of familiar and unfamiliar problems
 • work effectively independently and with others
 • project manage and execute practical activities using appropriate techniques and procedures whilst demonstrating high levels of relevant skills
 • demonstrate evidence of competence in the scientific methods of enquiry, and interpretation and analysis of relevant data and statistical outputs.
 • develop transferable skills of relevance to careers outside of sport, health and exercise sciences.
 • demonstrate effective robust data collection methods

Adnoddau

Goblygiadau o ran adnoddau ar gyfer myfyrwyr

Introduction to Human Physiology, Lauralee Sherwood, Brooks/Cole 2012 or later Fundamentals of Anatomy and Physiology, Martini, Nath, Bartholomew, Pearson 2014 or later Essentials of Human Anatomy & Physiology, Elaine N. Marieb, Pearson, 2014 and later editions. Hole’s Essentials of Human Anatomy & Physiology, D. Shier, J. Butler, R. Lewis, McGraw-Hill, 2014 and later editions. Widmaier EP, Raff H, Strang KT: Vander, Sherman, &Luciano’s Human Physiology, McGraw-Hill, 2007 or later

Rhestr ddarllen

Links: ebooks available from University library: Essentials of Human Anatomy and Physiology (https://ebookcentral.proquest.com/lib/bangor/reader.action?docID=5186375); Fundamentals of Anatomy and Physiology (https://ebookcentral.proquest.com/lib/bangor/reader.action?docID=5186130)

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau: