Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl PPP-3005:
Children, Families & Society

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Psychology

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 2

Trefnydd: Dr Nia Griffith

Amcanion cyffredinol

PLEASE NOTE THAT THIS MODULE IS DELIVERED THROUGH THE MEDIUM OF WELSH AND ENGLISH. This module will explore the complex relationships between children, families and society. Topics will include protective and risk factors associated with child development and well-being, including the most common trajectories associated with these factors.

In addition, the module aims to introduce some of the policies and interventions that have been implemented in an attempt to improve child development and wellbeing and will discuss the challenges faced in delivering interventions in a real-world setting.

Cohort studies, randomised controlled trails and relevant research methods will be introduced.

Cynnwys cwrs

Early infant development Risk factors to early development Protective factors to early development Childhood disorders Parenting is pivotal Early intervention

Meini Prawf

da

Reasonably comprehensive coverage. Well organised and structured. Good understanding of the material

ardderchog

Comprehensive and accurate coverage of the area, clarity of argument and expression, creative thinking about core issues. Depth of insight into theoretical issues

trothwy

Adequate answer to the question, largely based on lecture material. No real development of arguments.

Canlyniad dysgu

 1. Describe typical methods used to explore the relationship between children, families and society.

 2. Evaluate and discuss research papers detailing the predictive nature of risk and protective factors.

 3. Present a critical review of a relevant filed of study that could accompany the course (to be chosen by the student) to be made into a podcast.

 4. Ability to critically evaluate policies that have been implemented through community-based interventions, and the way their successes have been measured.

 5. Understand the key role that behavioural principles play in changing parenting behaviours, with the intention of changing child behaviours and positive child outcomes in the long-term

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Oral Presentation of relevant research topic 40
Final Exam 60

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Lecture 22
Private study 178

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Gofalu - Dangos consyrn am eraill; gofalu am blant, pobl ag anableddau ac/neu'r henoed
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

 • Understand the scientific underpinnings of psychology as a discipline.
 • Apply multiple perspectives to psychological issues and integrate ideas and findings across the multiple perspectives in psychology.
 • Communicate psychological concepts effectively in written form.
 • Communicate psychological concepts effectively in oral form.
 • Retrieve and organise information effectively.
 • Handle primary source material critically.
 • Engage in effective teamwork for the purpose of collaborating on psychological projects.
 • Be sensitive and react appropriately to contextual and interpersonal psychological factors.
 • Use effectively personal planning and project management skills.
 • Work effectively under pressure (time pressure, limited resources, etc) as independent and pragmatic learners.
 • Problem-solve by clarifying questions, considering alternative solutions, making critical judgements, and evaluating outcomes.
 • Reason scientifically and demonstrate the relationship between theory and evidence.
 • Understand and investigate the role of brain function in all human behaviour and experience.
 • Employ evidence-based reasoning and examine practical, theoretical and ethical issues associated with the use of different methodologies, paradigms and methods of analysis in psychology.
 • Be aware of ethical principles and approval procedures.

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Opsiynol mewn cyrsiau: