Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl QXE-2020:
The Romantic Period in Britain

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Languages, Literatures, Linguistics and Media

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Dr Maureen McCue

Amcanion cyffredinol

 1. To extend students’ knowledge of a variety of texts from the Romantic period
 2. To equip students with a conceptual framework with which to examine literature and its contexts
 3. To critically explore definitions of ‘Romanticism’
 4. To familiarize students with key scholarly debates of Romantic-period culture
 5. To further students’ skills in analysis, research and writing

Cynnwys cwrs

The Romantic Period (c. 1785 -1832) was marked by social change, political strife and a growth in print culture. In many ways it was the start of the modern age, as Britain sought to define itself both internally and within a global context. This course introduces students to both canonical and non-canonical texts of the period and the ways in which they both shaped and reflected wider social and cultural concerns. It will guide students through key areas of current scholarship of the period so that they may refine their understanding of the relationship between texts and their contexts. In order to question what the term ‘Romanticism’ may entail, this course focuses not only on certain authors and texts from this period but also what may be termed Romantic spaces, including the home, nation, metropolis (both London and Edinburgh will feature prominently), border spaces, natural or picturesque settings (including Tintern Abbey and nearby Snowdon), reading rooms, theatres, the boxing ring and galleries.

Meini Prawf

trothwy

Typically, work graded D- to D+ (or 40 to 49) will show many of the following qualities: • Unsure and lacking in confidence when discussing ideas • Referring to the subject in question in a superficial manner • Making an effort to provide fairly balanced answers • Some points in the argument irrelevant to the topic • Little evidence of background reading • Some uncertainty over language and syntax • Strengths and weaknesses fairly balanced; occasionally clumsy and unimaginative • In creative work: superficial • Not succeeding in mastering the requirements of the medium

ardderchog

Typically, work graded A- to A** (or 70 to 100) will show many of the following qualities:

• Discusses ideas with confidence and precision • Demonstrates maturity and sophistication • Displays deep knowledge of the subject in question; the answer is totally relevant • Shows independent, analytical and clear thought • Gives evidence of substantial and relevant reading • Shows great accuracy in expression, displaying total mastery over all aspects of the language • Shows occasional signs of brilliance and originality of thought • In creative work: displays considerable originality • Command over medium; may have potential for publication/production

da

Typically, work graded B- to B+ (or 60 to 69) will show many of the following qualities: • Discusses ideas adeptly • Most of the arguments about a specific field are well-aired • Displays knowledge of the subject in question; the answer is relevant • Shows analytical and clear thought • Gives evidence of relevant reading • Shows accuracy in expression with mastery over language. • A few minor errors here and there. • Signs of creative thought deserve a higher position within the class • In creative work: shows signs of originality, having understood the requirements of the medium • Plans of well-balanced and full answers, despite some gaps

Typically, work graded C- to C+ (or 50 to 59) will show many of the following qualities: • Discusses ideas, but without much confidence • A respectable effort but not showing any unusual talent; a few flashes of originality here and there • Makes reference to the subject in question, but some important matters not mentioned • Fairly clear thought on most occasions, and the arguments relevant on the whole • Evidence of having read some works associated with the field in question • Quite accurate expression, though the points may sometimes be presented clumsily • Signs of conscientious work deserve a higher position within the class • In creative work: not having quite mastered the requirements of the medium
• Evidence of planning in the answers, but a lack of coherence at times; undisciplined and unsure at times

Canlyniad dysgu

 1. A critical understanding of texts from the Romantic period;

 2. Knowledge of some of the period’s key cultural issues

 3. Developed skills in research, analysis and in the expression of an argument in written form.

 4. Knowledge of the relationship between literary texts and their historical contexts;

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Formative Assessment 20
Final Essay 40
Commonplace book 40

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Seminar 11
Lecture 22
Private study 167

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Adnoddau

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: