Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl QXS-2004:
Business English 2

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Languages, Literatures, Linguistics and Media

10 Credyd neu 5 Credyd ECTS

Semester 2

Trefnydd: Miss Debbie Garlick

Amcanion cyffredinol

The overall aim of this module is to increase a students' English language writing and speaking skills to a level sufficient for confident participation in a business/work environment, so that s/he can use English effectively in writing and presentation in both domains and can also transfer these skills to her/his academic work. The module will also raise awareness of cross-cultural issues within a business/work environment.

Cynnwys cwrs

This course is only available to students whose native language is not English.

(QXS2003 can be taken as a pre-course but is not a co-requisite).

Ths course is recommended for all non-native speakers of English who would like to improve their skills in Business English.

The single module course provides practive in the skills required to work or do business effectively in an English-speaking environment. This course focuses on cross-cultural issues, advertising, sales, marketing, interview skills and finding a job as well as job selection procedures. Report writing is also dealt with during this module.

Writing, speaking and listening skills for business are an integral part of the course and the course also covers teamwork, travel and hospitality in addition to meeting and negotiation skills.

The module uses a communicative approach and by the end of the course, students would be expected to be at the level of ALTE Level 4 (Cambridge Advanced English), corresponding to 'Competent User' in the Council of Europe Framework.

Meini Prawf

trothwy

40% A student has achieved the minimum acceptable standard of English language competence in business-related fields in coursework and project work relating to the learning outcomes above (equivalent to IELTS 6.0). A student is able to conduct adequate research to produce a written project with satisfactory structure, grammar and style. S/he has basic team-building and team-work skills. S/he has a basic awareness of cross-cultural issues in international business and grammar, vocabulary, speaking, reading and writing skills are somewhat improved.

da

55% A student has achieved a good standard of English language competence in business-related fields in coursework and project work relating to the learning outcomes above (equivalent to IELTS 6.5). A student is able to conduct good research to produce a well-written project with good structure, grammar and style. S/he has good team-building and team-work skills. S/he has good awareness of cross-cultural issues in international business and grammar, vocabulary, speaking, reading and writing skills are noticeably improved.

ardderchog

70% A student has achieved an exceptional standard of English language competence in business-related fields in coursework and presentation relating to the learning outcomes above (equivalent to IELTS7.0 or above) A student is able to conduct excellent research to produce a very well-written project with very good structure, grammar and style. S/he has very good team-building and team-work skills. S/he has excellent awareness of cross-cultural issues in international business and grammar, vocabulary, speaking, reading and writing skills are exceptionally well-developed.

Canlyniad dysgu

 1. On successful completion of the module, a student will:

  1. Have increased competence in the research skills for presentation and project work.

  2. Be able to write effectively with appropriate grammar, style and structure.

  3. Be able to work effectively as part of a team.

  4. Have greater awareness of cross-cultural issues in the business and work environments.

  5. Have developed her/his abilities in speaking, listening, writing, reading, grammar and vocabulary in a business/work context.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Presentation 40
Project 50
Letter 10

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Seminar

Teaching consists of a two-hour interactive class each week for 12 weeks. Students will be encouraged wo work communicatively and engage in pair, group and team activities. Students are expected to do a substantial amount of work in preparation for and 1 addition to the assessed assignments. The Language Centre in the Main Arts Building and the ELCOS language laboratory/library in Neuadd Reichel will be available to students taking the course.

100

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Ymwybyddiaeth o ddiogelwch - Bod yn ymwybodol o'ch amgylchedd a hyder o ran cadw at reoliadau iechyd a diogelwch
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Gofalu - Dangos consyrn am eraill; gofalu am blant, pobl ag anableddau ac/neu'r henoed
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.
 • Arweinyddiaeth - Gallu arwain a rheoli, datblygu cynlluniau gweithredu ac amcanion, cynnig arweiniad a chyfarwyddyd i eraill, ac ymdopi â'r pwysau sy'n gysylltiedig ag awdurdod o'r fath

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: