Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Canllawiau Brand Prifysgol Bangor

Mae Canllawiau Brand wedi eu creu er mwyn sicrhau fod y Brifysgol yn gyson yn nefnydd ei brand dros ystod o ddefnyddiau marchnata.

Mae'n canllawiau ar gael fel dogfenni Adobe Acrobat PDF

Mae templedi Word a Powerpoint are gael i lwytho i lawr o'r gweinyddwr diogel.

Y Logo

  • Canllawiau ar gyfer defnydd cywir o logo Prifysgol gyda delweddau y gellir eu lawrlwytho.

Rhif Cofrestru Elusen

Fel elusen gofrestredig, mae'n ofynnol i'r Brifysgol o dan adran 39 y Ddeddf Elusennau 2011 i ddatgan ar amryw o ddogfennau swyddogol bod yr elusen yn elusen gofrestredig. Mae'n rhaid i'r datganiad ymddangos yn y dogfennau canlynol:

  • hysbysiadau;
  • hysbysebion;
  • deunyddiau ar wefannau; ac
  • dogfennau eraill a gyhoeddir gan neu ar ran elusen sy'n ceisio darbwyllo'r darllenydd i roi arian neu eiddo i'r elusen.

Dylai pob dogfen swyddogol gynnwys y datganiad: Elusen Gofrestredig: Rhif 1141565 / Registered Charity: No. 1141565