Astudio trwy'r Gymraeg

"Mae ansawdd addysg ym maes Cerddoriaeth ym Mangor yn rhagorol."

Gellwch astudio cerddoriaeth mewn sawl rhaglen radd.

Anrhydedd Sengl

Os dewiswch radd Anrhydedd Sengl, byddwch yn dilyn y rhan fwyaf o'ch modiwlau o fewn yr Ysgol Cerddoriaeth. Dwy radd Anrhydedd Sengl a gynigiwn:

Mae'r rhestr o'r modiwlau a gynigir yn y flwyddyn academaidd gyfredol o fewn pob un i'r cyrsiau i'r gweld yma.

Cyd-Anrhydedd

Mewn gradd Gyd-Anrhydedd, byddwch yn cymryd modiwlau o ddau bwnc. Os dewiswch gymryd Cyd-Anrhydedd ag iaith fodern, bydd yn ofynnol ichi astudio dramor am flwyddyn, fel y bydd eich cwrs gradd yn para am bedair blynedd, yn hytrach na thair. Gellwch gymryd Cerddoriaeth gyda'r pynciau canlynol: