Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl CXC-2012:
Gweithdy Cynghanedd

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Welsh and Celtic Studies

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 2

Trefnydd: Prof Peredur Lynch

Amcanion cyffredinol

Cwrs ymarferol ar gyfer y rhai sy'n dymuno dysgu cynganeddu yw hwn. Ceir hyfforddiant ymarferol fel bod myfyrwyr yn dod i drin y gynghanedd yn gywir ac yn meistroli rhai o'r prif fesurau caeth megis yr Englyn Unodl Union a'r Cywydd Deuair Hirion. Rhoddir pwyslais mawr yn rhan gyntaf y cwrs ar ddeall aceniad cynghanedd a chaiff myfyrwyr wybodaeth hefyd ynghylch y beiau gwaharddedig. Yn ystod y cwrs byddwn hefyd yn bwrw golwg ar rai o awdlau'r Eisteddfodol Genedlaethol. Dysgir y modiwl hwn drwy gyfrwng cyfres o ddarlithoedd a seminarau.

Cynnwys cwrs

Yn y cwrs hwn cynigir hyfforddiant ymarferol fel bod myfyrwyr yn dod i drin y gynghanedd yn gywir ac yn meistroli rhai o brif fesurau cerdd dafod megis yr Englyn Unodl Union a'r Cywydd Deuair Hirion. Rhoddir pwyslais mawr yn rhan gyntaf y cwrs ar ddeall aceniad cynghanedd a chaiff myfyrwyr wybodaeth hefyd ynghylch y beiau gwaharddedig. Bydd y cwrs yn cloi gyda thrafodaeth fer ar yr awdl eisteddfodol. Dysgir y modiwl hwn drwy gyfrwng cyfres o ddarlithoedd.

Meini Prawf

trothwy

Gallu cynganeddu'n rhesymol gywir Dangos adnabyddiaeth o rai o brif fesurau cerdd dafod Dangos adnabyddiaeth o gyfrin bethau cerdd dafod, megis y beiau gwaharddedig Dangos gallu i ymateb i farn ac i fynegi barn bersonol Dangos gallu i grynhoi sylwadau a dadleuon pobl eraill Dangos gafael ar gystrawen a theithi'r Gymraeg Dangos gafael ar gystrawen a theithi'r Gymraeg

da

Gallu cynganeddu'n gwyir Dangos adnabyddiaeth dda o rai o brif fesurau cerdd dafod Dangos adnabyddiaeth dda o gyfrin bethau cerdd dafod, megis y beiau gwaharddedig Dangos gallu da i ymateb i farn ac i fynegi barn bersonol Dangos gallu da i grynhoi sylwadau a dadleuon pobl eraill Dangos gafael dda ar gystrawen a theithi'r Gymraeg

ardderchog

Gallu cynganeddu â graen Dangos adnabyddiaeth gadarn o rai o brif fesurau cerdd dafod Dangos adnabyddiaeth gadarn o gyfrin bethau cerdd dafod, megis y beiau gwaharddedig Dangos gallu cadarn i ymateb i farn ac i fynegi barn bersonol Dangos gallu cadarn i grynhoi sylwadau a dadleuon pobl eraill Dangos gafael gadarn ar gystrawen a theithi'r Gymraeg

Canlyniad dysgu

  1. Cynganeddu

  2. Llunio englynion a chywyddau

  3. Traethu'n olau am rai o awdlau eisteddfodol y ganrif hon a'r ddiwethaf

Dulliau asesu

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Tutorial

Trefnir cyfres o gyfarfodydd tiwtorial rhwng Wythnos 3-6 ac 8-11 i gefnogi'r gwaith a wneir yn y dosbarth

8
Lecture

2 awr darlith x 10

20

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: