Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl HDC-3075:
Hanes Cymru Traethawd Hir

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of History, Philosophy and Social Sciences

40 Credyd neu 20 Credyd ECTS

Semester 1 a 2

Trefnydd: Dr Euryn Roberts

Amcanion cyffredinol

Mae’r modiwl hwn yn dwyn ynghyd yr holl sgiliau a phrofiad sy’n gysylltiedig â Hanes ac Archaeoleg a ddysgwyd gan y myfyriwr ym mlwyddyn 1 a 2 wrth iddo/iddi gwblhau prosiect ymchwil (10,000-12,000 o eiriau) yn llwyddiannus. Byddwch yn cynhyrchu darn sylweddol o ymchwil ar bwnc o’ch dewis chi, gan reoli sut y byddwch yn ei ymchwilio ac yn ei ysgrifennu. Dynodir goruchwyliwr traethawd hir i bob myfyriwr fydd yn ei gyfarfod fel rheol mewn tiwtorial un-i-un er mwyn goruchwylio’r ymchwil a thrafod cynnydd. Gall gwaith y myfyriwr gynnwys ymchwil llyfrgell ac archifau, gwaith maes, trefnu data ac ysgrifennu. Bydd traethodau hir yn amrywio mewn ffurf yn ôl eu maes (astudiaethau hanes, archeoleg, treftadaeth, amlddisgyblaethol); yn ôl y cyfnod y maent yn ei gynnwys; ac yn ôl natur y ffynonellau y maent yn eu defnyddio. Dylai’r traethawd hir gynnwys elfen o wreiddioldeb (yn y ffynonellau a ddefnyddir ac/neu yn eu dadansoddiad) a dylai gynnwys deunydd gwreiddiol.

Cynnwys cwrs

Bydd yr adroddiad a'r traethawd hir yn gosod yr ymchwil a ddewiswyd yn ei chyd-destun ehangach e.e. hanesyddiaeth, fframwaith theoretig, fframwaith daearyddol a hanesyddol. Bydd yn gosod cwestiynau ymchwil a bydd strwythur yn cael ei lunio. Bydd yn disgrifio ac yn dadansoddi'r pwnc a ddewiswyd gan ddefnyddio ystod o dystiolaeth wreiddiol ac eilaidd berthnasol. Ysgrifennir adroddiad ar y project mewn dull trefnus ac academaidd

Meini Prawf

ardderchog

Bydd myfyrwyr rhagorol (70au ac uwch) yn cyflawni'n gyson gadarn ar draws y meini prawf, ac yn cyfuno hyn â gwreiddioldeb, gwybodaeth eang o'r pwnc a ddewiswyd yn ei gyd-destun ehangach ynghyd â dadleuon a dadansoddiad treiddgar.

trothwy

Bydd myfyrwyr trothwy (40au isaf) yn arddangos sgiliau ymchwil boddhaol mewn rhannau o leiaf o'r pwnc a ddewiswyd ganddynt, a byddant yn gwneud ymdrechion rhannol lwyddiannus o leiaf i archwilio a dadansoddi'r wybodaeth ac i ysgrifennu adroddiad ar y project mewn dull academaidd.

da

Bydd myfyrwyr da (60au) yn llwyddo'n gadarn yn yr holl feini prawf a restrir yn y paragraffau uchod.

Canlyniad dysgu

 1. Bydd y myfyriwr wedi dysgu sut i gasglu deunydd ymchwil sylfaenol ac eilaidd ar gyfer eu project.

 2. Bydd y myfyriwr wedi dysgu sut i osod y deunydd hwn mewn cyd-destun ehangach.

 3. Bydd y myfyriwr wedi dysgu sut i lunio dadl/dadansoddi'r dystiolaeth mewn modd perthnasol.

 4. Bydd y myfyriwr wedi dysgu sut i drefnu'r adroddiad a'r traethawd hir ac ysgrifennu darn estynedig yn yr olaf.

 5. Bydd y myfyriwr wedi dysgu sut i baratoi'r project mewn modd boddhaol i'w gyflwyno.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Cyflwyniad Llafar 10
Adroddiad Ysgrifenedig 10
Traethawd Hir 80

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Tutorial

Dynodir goruchwyliwr traethawd hir i bob myfyriwr fydd yn ei gyfarfod fel rheol mewn tiwtorial un-i-un er mwyn goruchwylio'r ymchwil a thrafod cynnydd.

5
Individual Project

Bydd y myfyriwr yn cynhyrchu darn sylweddol o ymchwil ac ysgrifennu annibynnol gan ddefnyddio astudiaeth achos benodol sy'n tynnu ar eu hymchwil eu hunan. Gall hyn gynnwys ymchwil llyfrgell ac archifau, gwaith maes, trefnu data ac ysgrifennu adroddiad.

392
Workshop

3 x Gweithdy 1 awr o hyd ar yr Adroddiad Cynnydd Ysgrifenedig, y Cyflwyniad Llafar, ac Ysgrifennu Traethawd Hir

3

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach

Sgiliau pwnc penodol

 • problem solving to develop solutions to understand the past
 • understanding the complexity of change over time; in specific contexts and chronologies
 • being sensitive to the differences, or the "otherness" of the past, and the difficulty to using it as a guide to present or future action
 • being sensitive to the role of perceptions of the past in contemporary cultures
 • producing logical and structured arguments supported by relevant evidence
 • planning, designing, executing and documenting a programme of research, working independently
 • marshalling and critically appraising other people's arguments, including listening and questioning
 • demonstrating a positive and can-do approach to practical problems
 • demonstrating an innovative approach, creativity, collaboration and risk taking
 • presenting effective oral presentations for different kinds of audiences, including academic and/or audiences with little knowledge of history
 • preparing effective written communications for different readerships
 • making effective and appropriate forms of visual presentation
 • making effective and appropriate use of relevant information technology
 • making critical and effective use of information retrieval skills using paper-based and electronic resources
 • appreciating and being sensitive to different cultures and dealing with unfamiliar situations
 • critical evaluation of one's own and others' opinions
 • engaging with relevant aspects of current agendas such as global perspectives, public engagement, employability, enterprise, and creativity

Adnoddau

Goblygiadau o ran adnoddau ar gyfer myfyrwyr

Mae hyn yn dibynnu ar natur y prosiect ymchwil.

Rhestr ddarllen

LLYFRAU AR SGILIAU YMCHWIL AC ASTUDIO

Abbott, M. (ed), History Skills: A Student’s Handbook (2nd ed., London, 2008) [mae’n cynnwys pennod ar draethodau hir] Booth, W.C. et al., The Craft of Research (Chicago, 1995) Chambers, E. and A. Northedge, The Arts Good Study Guide (Oxford, 1997) Fairburn, G.J. and C. Winch, Reading, Writing and Reasoning (2nd ed., Oxford, 1996) Sharp, J.A. et al., The Management of a Student Research Project (3rd ed., Farnham, 2007) Mann, T., The Oxford Guide to Library Research (Oxford, 1998) Marshall, L., A Guide to Learning Independently (2nd ed., Oxford, 1993) Northedge, A., The Good Study Guide (Oxford, 1990) Partridge, E., Usage and Abusage: a guide to good English (Harmondsworth, 1973) Storey, W.K., Writing History: A Guide for Students (New York, 1998) Truss, L., Eats, Shoots & Leaves: the Zero Tolerance Approach to Punctuation (London, 2003) Turabian, K.L., A Manual for Writers of Research Papers, Theses, and Dissertations (7th ed., Chicago, 2007)

Ar Ffynonellau

Barber, S. and Peniston-Bird, C., eds., 2009 History beyond the Text: a student’s guide to approaching alternative sources, London, Routledge. Dobson, M. and Ziemann, B., eds. 2009 Reading Primary Sources, The Interpretation of Texts from the 19th and 20th Century History, London, Routledge. Harvey, K.A., ed., 2009 History and Material Culture, A Student’s Guide to Approaching Alternative Sources, London, Routledge.

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn