Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl HWW-2070:
Welsh History Workplace S1

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of History, Philosophy and Social Sciences

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Dr Karen Pollock

Amcanion cyffredinol

strong textThe placements seek to provide students with an understanding of the practical application of their academic knowledge of History, Welsh History or Archaeology to professional fields that are intimately associated with those disciplines.

Cynnwys cwrs

The student normally spends one day a week during the appropriate semester, and in total about 70 hours, working in an archives office, an archaeological unit or a museum service undertaking specific tasks of a practical as well as an academic nature as given them by the officer(s) in charge. These typically include drawing up inventories, collating field evidence, drawing up catalogues of discrete manuscript or artefact collections, as well as at times dealing with public enquiries.

Currently the Department has agreements with most of the archive record offices in north Wales, but especially at Caernarfon and Llangefni, with the Gwynedd Archaeological Trust, with Oriel Bangor and Oriel Môn at Llangefni and the regimental Museum at Caernarfon. Approved excavation training courses may qualify if of sufficient duration and rigour and conform to the Course Guidelines.

Students should also be aware that there are health and safety implications to all placements.

Meini Prawf

trothwy

Threshold students (lower 40s) will demonstrate an appropriate range or depth of knowledge of at least parts of the workplace, and will make partly-successful attempts to frame an argument that engages with the practical work they carried out while in the workplace.

da

Good students (60s) will show a solid level of achievement in all the criteria of the paragraphs above. Threshold students (lower 40s) will demonstrate an appropriate range or depth of knowledge of at least parts of the workplace, and will make partly-successful attempts to frame an argument that engages with the practical work they carried out while in the workplace.

ardderchog

Excellent students (70s and above) will show this level of achievement across the criteria combined with particularly impressive depths of knowledge and/or subtlety of analysis.

Canlyniad dysgu

 1. Read select texts concerning archival practice or archaeological techniques or museum organisation.

 2. Show regular attendance at the office of the relevant service or unit and adhere to the supervision and direction of the service officers and participate in the public role of that service or unit.

 3. Undertake the searches and/or practical work within the normal sphere of the service or unit's activity.

 4. Produce a report, project or similar work to the professional standard required by the service or unit.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Work pro 100

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
 
 1. The student will work in a workplace as agreed between the School of History, Welsh History and Archaeology, the workplace, and the student (standing arrangements exist with Caernarfon and Llangefni record offices, with the Gwynedd Archaeological Trust, with Oriel Bangor and Oriel Môn at Llangefni and the regimental Museum at Caernarfon. The work placement can also be carried out on excavations run by members of staff in the School.

 2. The student will be expected to contextualise the workplace experiences by directed reading of material related to the tasks carried out in the workplace environment.

 3. Students will be advised by the course co-ordinator in individual sessions about progress and written work

 
Lecture 6
Private study 124
Work-based learning 70

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Ymwybyddiaeth o ddiogelwch - Bod yn ymwybodol o'ch amgylchedd a hyder o ran cadw at reoliadau iechyd a diogelwch
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Mentora - Gallu cefnogi, helpu, arwain, ysbrydoli ac/neu hyfforddi eraill
 • Gofalu - Dangos consyrn am eraill; gofalu am blant, pobl ag anableddau ac/neu'r henoed
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn