Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Modiwl ICM-3004:
Signal Processing

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Computer Science and Electronic Engineering

10 Credyd neu 5 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Dr Iestyn Pierce

Amcanion cyffredinol

To introduce the concepts of digital signal processing. To enable students to analyse and design simple digital processing systems.

Cynnwys cwrs

Content:

• Time and frequency response of linear systems, Z-transform; Continuous and discrete signals; Sampling theory; Discrete Fourier Transform (DFT) and Fast Fourier Transform (FFT); Digital Signal Processing (DSP) theory and systems; FIR and IIR filters; Deterministic and stochastic signals; Classical spectral estimation; Analogue to Digital Conversion.

• Limitations of FIR and IIR filter design methods; Effects of finite word length and sampling on DSP systems; Effect of windowing and averaging on spectral estimation.

• Design methods for FIR and IIR filters; Design of spectral estimation systems.

Cyswllt Canlyniad dysgu i Meini Prawf

  threshold

40%

good

60%

excellent

70%

Know and understand the characteristics and mathematical basis of a digital signal processing system and how the characteristics relate to analogue input signals and to equivalent analogue systems.

Has basic knowledge and understanding of: the essential characteristics of a DSP system, digital signals and their relationship to analogue signals, the relationship between DSP and analogue systems. Has knowledge and understanding of most of the material covered. In addition to the threshold requirements understands the implications of the theoretical background In-depth understanding of all areas covered. Can evaluate results and derivations sensibly.

Understand the main limitations and sources of error in digital signal processing systems and methods of minimising their effect.

Has a basic understanding of the limitations and sources of error in a DSP system and methods of minimising their effect in simple systems Understands most of the limitations and sources of error in a DSP system and methods of minimising their effects in higher order systems In-depth understanding of all areas covered. Evaluates designs for correctness and fitness for purpose

Carry out systematic analysis and design of example digital signal processing systems

Able to analyse and design simple (first order) filters and basic spectral estimators. Able to analyse and design simple (first order) systems and most aspects of higher order systems and more complex spectral estimators. Able to analyse unseen systems and design high order systems to unseen specifications

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Examination 100

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Private study

Worked examples, tutorial problems, attempting past exam papers, revision.

76
Lecture

2 x 1 hour lectures per week for 12 weeks Tutorial sessions in lecture slots in weeks 3, 6, 9 and 12

24

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

 • Apply underpinning concepts and ideas of engineering;
 • Formulate and analyse requirements and practical constraints of products, processes and services, place them in an engineering context and manage their implementation;
 • Solve problems logically and systematically;
 • Access and synthesize information and literature sources;
 • Analyse and display data using appropriate methods and mathematical techniques;

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau: