Modiwl ICM-3008:
Electromagnetics

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Computer Science and Electronic Engineering

10 Credyd neu 5 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Prof Paul Spencer

Amcanion cyffredinol

To introduce electromagnetics and the necessary vector calculus required to appreciate the subject. To derive the electromagnetic wave equation and solve one-dimensional problems.

Cynnwys cwrs

• Vectors: Concept and definition. Addition, subtraction, components. Vector multiplication: dot and cross products. Volume integral (scalar), line integral (vector). Differentiation of vectors: Div, Grad and Curl. Triple scalar and vector products. Stoke’s theorem and Divergence theorem.

• Charge and electric flux: force on a charge, Gauss’ law. Capacitance. Electrostatic force and energy storage. Magnetic field and flux. Lorentz force. Ampere’s Law. Biot-Savart Law. Faraday’s and Lenz’s law. Inductance.

• E-M waves and Maxwell’s equations. Displacement current and continuity equation

Cyswllt Canlyniad dysgu i Meini Prawf

  threshold

40%

good

60%

excellent

70%

Have an understanding of basic concepts in electricity and magnetism

Can state the basic laws of electrostatics and magneto statics. Capable of basic mathematical manipulations. Understands the basic laws of electrostatics and magneto statics and can apply to simple problems. Can apply the laws to unseen problems

Have an understanding of the unification of electricity and magnetism into Maxwell’s equations and their application.

Can state Maxwell’s equations. Capable of basic mathematical manipulations. Can state Maxwell’s equations and understand concepts involved Can derive the e/m wave equation from Maxwell’s equations.

Able to use vector calculus.

Can state the laws of vector algebra. Capable of basic mathematical manipulations Able to use the laws of vector algebra to determine electric and magnetic fields Can apply to vector calculus to unseen problems.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
ARHOLIAD Examination

Section A covers core knowledge and application. All questions to be attempted. Section covers more in-depth question which require a multi-step analysis and/or the extrapolation of core knowledge to unfamiliar areas

60
ASESIAD DAMCANIAETHOL ADOLYGOL Mathematical exercise on the fundamentals of Vector Calculus

Set of mathematical question graded in difficulty. Students to attempt all questions

20
ASESIAD DAMCANIAETHOL ADOLYGOL Mathematical exercises that test ability to solve standard EM problems

A set of problems that are similar in format and nature to those found in section B of the final unseen examination

20

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Lecture

3 x 1 hour lectures/tutorial sessions per week over 12 weeks

36
Private study

Background reading and application of techniques to problems using tutorial sheets and past papers. Review of recommended text and blackboard content. Review of past papers.

64

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

 • Identify emerging technologies and technology trends;
 • Apply underpinning concepts and ideas of engineering;
 • Apply knowledge and understanding of the specialist cognate area of electronic engineering in an international context;
 • Solve problems logically and systematically;
 • Access and synthesize information and literature sources;
 • Analyse and display data using appropriate methods and mathematical techniques;
 • Use of such knowledge in modelling and design
 • Problem solving strategies
 • Analyse if/how a system meets current and future requirements
 • Deploy theory in design, implementation and evaluation of systems
 • Knowledge and/or understanding of appropriate scientific and engineering principles
 • Knowledge and understanding of mathematical principles
 • Knowledge and understanding of computational modelling
 • Principles of appropriate supporting engineering and scientific disciplines

Adnoddau

Goblygiadau o ran adnoddau ar gyfer myfyrwyr

Recommended that they purchase the course text, but this is not essential.

Rhestrau Darllen Bangor (Talis)

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/icm-3008.html

Rhestr ddarllen

A Students Guide to Maxwell’s Equations Daniel Fleisch Cambridge Press ISBN: 978-0-521-70147-1

Schaum’s Outline of Vector Analysis Murray R Spiegal and Seymour Lipschutz McGraw-Hill ISBN: 978-0071615457

Introduction to Electrodynamics (4th Ed) David J. Griffiths Pearson ISBN: 978-1-29202-143-3

Rhagofynion a Chydofynion

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau: