Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Modiwl ICM-3008:
Electromagnetics

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Computer Science and Electronic Engineering

10 Credyd neu 5 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Prof Paul Spencer

Amcanion cyffredinol

To introduce electromagnetics and the necessary vector calculus required to appreciate the subject. To derive the electromagnetic wave equation and solve one-dimensional problems.

Cynnwys cwrs

• Vectors: Concept and definition. Addition, subtraction, components. Vector multiplication: dot and cross products. Volume integral (scalar), line integral (vector). Differentiation of vectors: Div, Grad and Curl. Triple scalar and vector products. Stoke’s theorem and Divergence theorem.

• Charge and electric flux: force on a charge, Gauss’ law. Capacitance. Electrostatic force and energy storage. Magnetic field and flux. Lorentz force. Ampere’s Law. Biot-Savart Law. Faraday’s and Lenz’s law. Inductance.

• E-M waves and Maxwell’s equations. Displacement current and continuity equation

Cyswllt Canlyniad dysgu i Meini Prawf

  threshold

40%

good

60%

excellent

70%

Able to use vector calculus.

Can state the laws of vector algebra. Capable of basic mathematical manipulations Able to use the laws of vector algebra to determine electric and magnetic fields Can apply to vector calculus to unseen problems.

Have an understanding of basic concepts in electricity and magnetism

Can state the basic laws of electrostatics and magneto statics. Capable of basic mathematical manipulations. Understands the basic laws of electrostatics and magneto statics and can apply to simple problems. Can apply the laws to unseen problems

Have an understanding of the unification of electricity and magnetism into Maxwell’s equations and their application.

Can state Maxwell’s equations. Capable of basic mathematical manipulations. Can state Maxwell’s equations and understand concepts involved Can derive the e/m wave equation from Maxwell’s equations.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
ARHOLIAD Examination

Draft: Answer all questions in Section A and two questions from Section B

70
ASESIAD DAMCANIAETHOL ADOLYGOL Mathematical exercises on the fundamentals of Vector Calculus / Standard EM Problems

Submit your answers, with the associated workings via Blackboard. Attempt all the questions

30

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Lecture

3 x 1 hour lectures/tutorial sessions per week over 12 weeks

36
Private study

Background reading and application of techniques to problems using tutorial sheets and past papers

64

Sgiliau Trosglwyddadwy

  • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
  • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
  • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
  • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
  • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
  • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

Introduction and use of Vector Calculus Application of Vector Calculus to Electromagnetism Derivation and use of Maxwell's Equations from basic observed phenomena Maxwell's Equation in Integral and derivative form Development and application Electromagnetic Wave Equation to specific conditions that allow meaningful analytic solutions Use and importance of the Dispersion Equation

Adnoddau

Rhagofynion a Chydofynion

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau: