Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Modiwl IME-1006:
Digital Circuits & Design 1

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Computer Science and Electronic Engineering

10 Credyd neu 5 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Dr Mohammed Mabrook

Amcanion cyffredinol

The module aims to establish the foundations required in digital logic design such that the students can design and implement substantial digital systems in subsequent years.

Cynnwys cwrs

• Number systems. Laws of Boolean algebra. De Morgan’s Laws of basic logic gates: OR, AND, NOT Exclusive OR (XOR)

• Digital Comparators; Parity generation and checking; Flip-flops; Memories.

• Karnaugh Maps; Multiplexers and demultiplexers; Shift Registers and Counters; Simple state machines.

Cyswllt Canlyniad dysgu i Meini Prawf

  threshold

40%

good

60%

excellent

70%

Understand the basic rules of binary logic and the operation of simple logic gates.

Able to undertake binary arithmetic. Able to define the laws of Boolean algebra and state the operation of basic logic gates Able to use the laws of Boolean algebra and logic gates to identify means for implementing simple logic circuits. Is adept at applying Boolean algebra in the manipulation of logical expressions.

Implement basic combinatorial and sequential logic circuits using logic gates.

Familiar with the operation of basic combinatorial and sequential logic circuits. Can demonstrate the application of logic circuits in the implementation of standard operations. Is able to identify the scope for wider application of logic circuits

Undertake design of simple combinatorial and sequential circuits.

Familiar with Karnaugh map construction. Knows the function of standard sequential logic circuits. Can utilize Karnaugh maps to simplify the design of logic circuits. Is able to explain the operation of the principal sequential logic circuits. Able to design simple state machines to implement specified tasks.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
ARHOLIAD Closed Book Examination 80
TRAETHAWD Dcd_Test 20

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Lecture

2 x 1 hour lectures over 12 weeks Tutorials ran in lecture slots (Week 3, 6, 9, 10, 11, 12)

24
Private study 76

Sgiliau Trosglwyddadwy

  • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
  • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
  • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
  • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
  • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau

Sgiliau pwnc penodol

  • Solve problems logically and systematically;

Rhagofynion a Chydofynion

Rhagofynnol ar gyfer:

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau: