Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl QXE-3022:
Shakespeare and EM Literature

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Languages, Literatures, Linguistics and Media

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 2

Trefnydd: Prof Andrew Hiscock

Amcanion cyffredinol

This module offers third-year students the opportunity to explore in much greater depth their interests in Shakespeare and his contemporaries. As the semester unfolds, you will have the opportunity to study works in prose, poetry and drama, to discover unexpected examples of comedy, tragedy and satire and to consider the ways in which writing in the sixteenth- and seventeenth-century writing engages with, challenges and sometimes thwarts our expectations in the twenty-first century.

Cynnwys cwrs

This module offers third-year students the opportunity to explore in much greater depth their interests in Shakespeare and his contemporaries. As the semester unfolds, you will have the opportunity to study works in prose, poetry and drama, to discover unexpected examples of comedy, tragedy and satire and to consider the ways in which writing in the sixteenth- and seventeenth-century writing engages with, challenges and sometimes thwarts our expectations in the twenty-first century.

Meini Prawf

da

Typically, work graded B- to B+ (or 60 to 69) will show many of the following qualities: • Discusses ideas adeptly • Most of the arguments about a specific field are well-aired • Displays knowledge of the subject in question; the answer is relevant • Shows analytical and clear thought • Gives evidence of relevant reading • Shows accuracy in expression with mastery over language. • A few minor errors here and there. • Signs of creative thought deserve a higher position within the class • In creative work: shows signs of originality, having understood the requirements of the medium • Plans of well-balanced and full answers, despite some gaps

trothwy

Typically, work graded D- to D+ (or 40 to 49) will show many of the following qualities: • Unsure and lacking in confidence when discussing ideas • Referring to the subject in question in a superficial manner • Making an effort to provide fairly balanced answers • Some points in the argument irrelevant to the topic • Little evidence of background reading • Some uncertainty over language and syntax • Strengths and weaknesses fairly balanced; occasionally clumsy and unimaginative • In creative work: superficial • Not succeeding in mastering the requirements of the medium

ardderchog

Typically, work graded A- to A** (or 70 to 100) will show many of the following qualities: • Discusses ideas with confidence and precision • Demonstrates maturity and sophistication • Displays deep knowledge of the subject in question; the answer is totally relevant • Shows independent, analytical and clear thought • Gives evidence of substantial and relevant reading • Shows great accuracy in expression, displaying total mastery over all aspects of the language • Shows occasional signs of brilliance and originality of thought • In creative work: displays considerable originality • Command over medium; may have potential for publication/production

Canlyniad dysgu

 1. enhanced understanding of the diversity of English literature produced from the sixteenth and seventeenth centuries.

 2. enhanced research skills with reference to textual analysis.

 3. enhanced experience of textual interpretative strategies

 4. enhanced skills to exploit library collection, most particularly with reference to the early modern texts and databases of early modern literature.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Essay 1 - 2,000 word essay 45
Presentation and discussion 10
Essay 2 - 2,000 word essay 45

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Seminar

One two-hour seminar per week for 11 weeks

22
Study group

One one-hour study group per week for 11 weeks

Students are encouraged to form together into small groups to perform seminar preparation and to establish areas of agreed understanding and to identify ongoing queries

11
Private study

Students are expected to prepare set texts and relevant critical reading thoroughly for seminar discussion each week.

167

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.
 • Arweinyddiaeth - Gallu arwain a rheoli, datblygu cynlluniau gweithredu ac amcanion, cynnig arweiniad a chyfarwyddyd i eraill, ac ymdopi â'r pwysau sy'n gysylltiedig ag awdurdod o'r fath

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Opsiynol mewn cyrsiau: