Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl SXP-2040:
Social Work Perspectives

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Health Sciences

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 2

Trefnydd: Ms Rhian Lloyd

Amcanion cyffredinol

This module provides an overview of the roles in which social workers practice in current society. Debates about ‘What is Social Work?’ have been at the heart of international and national debate. The International Federation of Social Workers and the International Association of Schools of Social Work affirms a shared understanding of social work:

“The Social Work profession promotes change, problem solving in human relationships and the empowerment and liberation of people to enhance well -being.” (Coulshed and Orme 2012: xviii) This module will, therefore, explore and analyse the purpose and value of social work, within the diverse and complex settings in which human needs are understood by the social sciences. Students will also be encouraged to make connections between social work values and practice and a range of other subjects which they study on their degree programmes; not least those that also have personal or work-based relevance.

Cynnwys cwrs

 1. What is Social Work? Describing and defining Social Work.

 2. You and Social Work. What do Social Workers do and where do they work?

 3. Values and Ethics for Social Work. Codes of Practice for Social Work Practice.

 4. The Legal and Organisational context in which the Social Work process occurs.

 5. Research and service user and carer experiences – analysing serious case reviews in social work and how they inform current social work practice.

 6. Anti -oppressive practice. Identity and understanding oppression and the many faces of oppression in society.

 7. Social work process: Assessment: Theories and Models (Questioning model, Procedural model, Exchange model and Narrative) Assessment of Risk and Need; Assessment and Oppression; Multi-disciplinary assessment.

 8. Social Work process: Systems Theory as an underpinning approach to social work interventions; User participation; Theories of Empowerment; Advocacy, Negotiation and Partnership.

 9. Social Work processes: Communication- Interviewing skills and structure; Questioning; Responding; Barriers; Using interpreters; Interviewing children.

 10. Social Work processes: Reflective practice; Review stages in social work; Endings.

Rhestr Darlithoedd / Seminarau Wythnosol / Weekly Lecture / Seminar List :

S2 Darlith / Lecture  Seminarau / Seminars

15 23/1 What is Social Work? Critical analysis of social work 16 30/1 You and Social Work. Critical and personal reflection in social work practice 17 6/2 Values and Ethics for Social Work. An evaluation of values and ethics in social work 18 13/2 The Legal and Organisational context of Social Work Exploring social work policies in current practice 19 20/2 The Social services and Well -being (Wales) Act 2014 Evaluating The Social Services and Well-being (Wales) Act 2014 20 27/2 Research and the experiences of individuals and carers Discussion on the importance of research for current social work practice 21 6/3 Analysing serious case reviews in social work and how they inform current social work practice. Discussion and evaluating best practice in serious case reviews 22 13/3 Anti -oppressive practice. Identity and understanding oppression and the many faces of oppression in society 23 20/3 Social work process: Assessment, Theories and Models Discuss key models of social work practice 24 27/3 Social Work process: working in partnership to create positive outcomes Discuss key models in social work practice 25 24/4 Social Work processes: Communication Developing effective communication and listening skills 26 1/5 Social Work processes: Reflective practice Review stages in social work: effective relationships, endings.

Meini Prawf

trothwy

To pass the module students must have achieved the expected outcomes at a basic level. They will be able to identify the main contributors to contemporary sociological theory and offer a basic description of their theories in context. They will show an adequate awareness of recent trends and the main similarities and contrasts between them. They will show some understanding of how theories may be applied to selected contemporary social issues.

da

Good students will be able to identify main contributors to contemporary sociological theory, summarise their theories and explain their origins. They will show a good awareness of recent trends and the main similarities and contrasts between them. They will show a good understanding and reflexive awareness of how theories may be applied to contemporary social issues.

ardderchog

Excellent students will be able to demonstrate a comprehensive knowledge and a developed understanding of contemporary sociological theory, its social context and relationship to other social theories. They will display mature reflexive awareness and critical judgement in the application of recent theories to a range of contemporary issues.

Canlyniad dysgu

 1. Recognise, describe and critically evaluate what is current social work practice in society.

 2. Understand how ethical approaches and values inform social work processes.

 3. Critically analyse different methods and models of assessment.

 4. Demonstrate knowledge and understanding of the social work process.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
A 100

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Lecture

Students’ autonomous learning will be supported by a blended learning environment.

24
Individual Project

Students will be exposed to a variety of teaching and learning formats, including lectures and seminars, independent study and flexible learning via Blackboard.

164
Seminar

Seminars will provide the opportunity for student-centred and interactive learning that enables them to reflect on their learning.

12
 

Group work and workshops.

 

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Mentora - Gallu cefnogi, helpu, arwain, ysbrydoli ac/neu hyfforddi eraill
 • Gofalu - Dangos consyrn am eraill; gofalu am blant, pobl ag anableddau ac/neu'r henoed
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Opsiynol mewn cyrsiau: