Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl UXC-3401:
Newyddiaduraeth Ymarferol: MCD

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Music and Media

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Dr Ifan Jones

Amcanion cyffredinol

Yn y modiwl hwn bydd disgwyl i fyfyrwyr feithrin y sgiliau ysgrifennu, darlledu a chasglu newyddion a ddysgwyd ganddynt yn y modiwl Cyflwyniad i Newyddiaduraeth.

Bydd y modiwl hwn yn canolbwyntio'n fwy penodol ar gasglu newyddion mewn cyfarfodydd cyngor, mewn achosion llys a chwestau. Dysgir cyfraith newyddiaduraeth a gweithdrefnau llywodraeth leol, llywodraeth genedlaethol a llywodraeth ddatganoledig i fyfyrwyr ac yna bydd rhaid iddynt ddefnyddio'r hyn maent wedi ei ddysgu i ysgrifennu erthyglau am y meysydd hyn.

Byddant hefyd yn datblygu ymhellach y sgiliau ysgrifennu a chasglu newyddion a ddysgwyd ganddynt eisoes.

Cynnwys cwrs

Bydd y modiwl yn dysgu myfyrwyr am gyfraith y cyfryngau a sut i ohebu am brosesau'r llywodraeth. Byddant yn cael profiad ymarferol o ohebu am achosion llys, cwestau a chyfarfodydd cyngor. Byddant hefyd yn dysgu sut i ymchwilio ac ysgrifennu erthyglau newyddion ac erthyglau nodwedd, technegau cyfweld a sut i ymdrin â straeon parhaol ac etholiadau.

Meini Prawf

ardderchog

Rhagorol A- to A*)

 • Dealltwriaeth ragorol o hanfodion y gyfraith i newyddiadurwyr
 • Dealltwriaeth ragorol o foeseg a chyfrifoldebau newyddiadurol
 • Dealltwriaeth ragorol o ymarferoldeb gohebu yn wrthrychol

da

Da (C- to B+)

 • Dealltwriaeth dda o hanfodion y gyfraith i newyddiadurwyr
 • Dealltwriaeth gadarn o foeseg a chyfrifoldebau newyddiadurol
 • Dealltwriaeth dda o ymarferoldeb gohebu yn wrthrychol

trothwy

Trothwy (D- to D+)

 • Dealltwriaeth o hanfodion y gyfraith i newyddiadurwyr
 • Dealltwriaeth o foeseg a chyfrifoldebau newyddiadurol
 • Dealltwriaeth o ymarferoldeb gohebu yn wrthrychol

Canlyniad dysgu

 1. Dangos dealltwriaeth beirniadol o gyfraith y cyfryngau a phrosesau llywodraeth leol a'r llywodraeth genedlaethol, etc.
 2. Meistroli gofynion cyfathrebu personol mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd newyddiadurol
 3. Arddangos sgiliau cyfryngol technegol sylweddol sy'n addas i faes newyddiaduraeth
 4. Creu a dadansoddi’n feirniadol amrywiaeth o gynnwys gwreiddiol ar gyfer y wasg
 5. Dangos meistriolaeth o sgiliau ysgrifennu newyddiadurol
 6. ymarfer sgiliau casglu a gwerthuso newyddion o safon uwch
 7. Erbyn diwedd y modiwl, bydd myfyrwyr yn gallu i

Dulliau asesu

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Lecture

Darlith 1 awr pob wythnos x 10 wythnos

10
Seminar

Sesiwn o waith ymarferol 1 awr pob wythnos x 10 wythnos

10
Private study 175
Fieldwork

Taith maes 5 awr x 1 wythnos

5

Rhagofynion a Chydofynion

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: