Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl UXS-1126:
Animation Principles & Practic

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Music and Media

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Dr Eben Muse

Amcanion cyffredinol

On this module, you will spend your time watching animations, talking about animations, and making animations. You do not need drawing skills. You will make use of a range of professional animation development tools to create a range of short projects to meet simple animation challenges. The challenges will reflect the uses of animation in the creative industries (including game characters, film credit sequences, adverts, holiday cards and short stories) but it will allow scope for individual creative expression.

Cynnwys cwrs

Each week new techniques and principles are introduced during weekly seminar sessions, illustrated both by instructional explanations of the theory and through critical review of real-world examples. A regular series of animation challenges are provided which allow students to experiment with these techniques and principles and to develop their knowledge of the wide range of potential uses for animation. Students present selected work from the weekly challenges in an online portfolio that includes the animation and a short reflective piece. Feedback from these occurs regularly throughout the semester, and the student chooses one piece to be further developed.

Meini Prawf

trothwy

Typically, work graded D- to D+ (or 40 to 49) will show many of the following qualities: • Unsure and lacking in confidence when discussing ideas • Referring to the subject in question in a superficial manner • Making an effort to provide fairly balanced answers • Some points in the argument irrelevant to the topic • Little evidence of background reading • Some uncertainty over language and syntax • Strengths and weaknesses fairly balanced; occasionally clumsy and unimaginative • In creative work: superficial • Not succeeding in mastering the requirements of the medium

da

Typically, work graded C- to B+ (or 50 to 69) will show many of the following qualities: • Discusses ideas adeptly • Most of the arguments about a specific field are well-aired • Displays knowledge of the subject in question; the answer is relevant • Shows analytical and clear thought • Gives evidence of relevant reading • Shows accuracy in expression with mastery over language. • A few minor errors here and there. • Signs of creative thought deserve a higher position within the class • In creative work: shows signs of originality, having understood the requirements of the medium • Plans of well-balanced and full answers, despite some gaps

ardderchog

Typically, work graded A- to A** (or 70 to 100) will show many of the following qualities: Discusses ideas with confidence and precision • Demonstrates maturity and sophistication • Displays deep knowledge of the subject in question; the answer is totally relevant • Shows independent, analytical and clear thought • Gives evidence of substantial and relevant reading • Shows great accuracy in expression, displaying total mastery over all aspects of the language • Shows occasional signs of brilliance and originality of thought • In creative work: displays considerable originality • Command over medium; may have potential for publication/production

Canlyniad dysgu

 1. Ability to produce short animations using a range of animation techniques, including key frame, straight-ahead drawings, peg riggings, and camera movement.

 2. Ability to use a range of software tools for animation, including bitmap editing, vector drawing and animation software

 3. Knowledge of the range of uses for animation within the creative industries

 4. Understanding of the nature of animation as an integrated combination of timing, visual imagery, and sound

 5. Creative use of animation design principles

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
LLYFR LOG NEU BORTFFOLIO Animation Portfolio

A portfolio of short (5-20 second) animations with accompanying critical reflection

100

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Practical classes and workshops

Weekly practical sessions applying techniques and principles to animation challenges

22
Seminar

Introduction to and discussion of techniques, principles, and animations produced within creative industry

11
Private study

Development of weekly workshop challenges and production of portfolio

167

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Ymwybyddiaeth o ddiogelwch - Bod yn ymwybodol o'ch amgylchedd a hyder o ran cadw at reoliadau iechyd a diogelwch
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Mentora - Gallu cefnogi, helpu, arwain, ysbrydoli ac/neu hyfforddi eraill
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

 • An understanding of creative and critical processes, and of the wide range of skills inherent in creative writing. (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.1).
 • Artistic engagement and ability to articulate complex ideas in oral and written forms. (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2).
 • Ability to connect creative and critical ideas between and among forms, techniques and types of creative and critical praxis. (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2; English Benchmark Statement 3.2).
 • Reflective practitioner skills, including awareness of the practice of others in collaborative learning (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2; English Benchmark Statement 3.2).
 • Ability to engage in processes of drafting and redrafting texts to achieve clarity of expression and an appropriate style. (English Benchmark Statement 3.3; NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2).
 • Information technology (IT) skills broadly understood and the ability to access, work with and evaluate electronic resources (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2; English Benchmark Statement 3.3).
 • Creative skills – conception, elaboration, adaptation, presentation, collaboration, preservation
 • Technological skills – digital capture, digital expression, digital innovation
 • Intellectual skills shared with other disciplines – research and exploration, reasoning and logic, understanding, critical judgement, assimilation and application
 • Skills of personal management – self-motivation, self-critical awareness, independence, entrepreneurship and employment skills, time management and reliability, organisation, etc.
 • Enhanced powers of imagination and creativity (4.17)

Adnoddau

Goblygiadau o ran adnoddau ar gyfer myfyrwyr

All books are available in the University library. The software resources are available in the computer rooms of John Phillips Hall.

Rhestrau Darllen Bangor (Talis)

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/uxs-1126.html

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Opsiynol mewn cyrsiau: