Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl UXS-1403:
Performing for Stage & Screen

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Music and Performance

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 2

Trefnydd: Mrs Ffion Evans

Amcanion cyffredinol

‘Performing for Stage and Screen’ allows’ students to encounter the focus practically on some of the key elements and techniques, which contribute to the process of actors training. From the psychological, physical to the vocal, students will explore a variety of acting and performing methods that contemporary directors use with in rehearsal rooms today as well as discovering key similarities and differences between performing for the stage and screen. Emphasis on the practical will be the key focus in laboratory performance settings to investigate individual character building as well as ensemble work. Students will be expected to explore by means of practical involvement, sharing performances in class settings as well as developing a character portfolio through out the module.

Cynnwys cwrs

 • Introduction to the key techniques and methods used for performing for the stage and screen
 • Exploring the psychological, physical and vocal understanding of actor’s training
 • Investigating the historical and cultural legacy of selected performing traditions.

Meini Prawf

da

C- to B+

Submitted work is competent throughout and may be distinguished by superior style, approach and choice of supporting materials. It:

 1. Demonstrates good or very good structure and logically developed arguments.
 2. Draws at least in parts on material that has been sourced and assessed as a result of independent study, or in a way unique to the student.
 3. Assertions are backed by evidence and sound reasoning.
 4. Accuracy and presentation in an appropriate academic style.

ardderchog

A- to A*

Submitted work is of an outstanding quality and excellent in one or more of the following ways:

 1. Has originality of exposition with the student’s own thinking being readily apparent.
 2. Provides clear evidence of extensive and relevant independent study.
 3. Arguments are laid down with clarity and provide the reader with successive stages of consideration to reach conclusions.

trothwy

D- to D+

Submitted work is adequate and shows an acceptable level of competence as follows:

 1. Generally accurate but with omissions and errors.
 2. Assertions are made without clear supporting evidence or reasoning.
 3. Has structure but is lacking in clarity and therefore relies on the reader to make links and assumptions.
 4. Draws on a relatively narrow range of material.

Canlyniad dysgu

 1. Show awareness of the interplay between theory and practice within the area of performance studies and of conceptual and creative processes that underpin the understanding and realization of performance.

 2. Analyse and interpret different dramatic styles employed in specific drama movements.

 3. Describe, interpret and evaluate performance across a range of occurrences and sites.

 4. Demonstrate an ability to read and interpret relevant background material intelligently and an ability to analyse dramatic texts critically

 5. Understand what constitutes performance practice, demonstrate an awareness of current methods and training in the field and be familiar with the work of a number of innovative movements and practitioners.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Stage Performance 35
Screen Performance 35
Character building portfolio 30

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Practical classes and workshops

Practical theatre workshops: they will last 3 hours to assist the preparation of performance assessment work under the supervision and guidance of the lecturer.

27
Supervised time in studio/workshop

2 x 3 hour performance assessment

6
Private study 167

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Ymwybyddiaeth o ddiogelwch - Bod yn ymwybodol o'ch amgylchedd a hyder o ran cadw at reoliadau iechyd a diogelwch
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Mentora - Gallu cefnogi, helpu, arwain, ysbrydoli ac/neu hyfforddi eraill
 • Gofalu - Dangos consyrn am eraill; gofalu am blant, pobl ag anableddau ac/neu'r henoed
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.
 • Arweinyddiaeth - Gallu arwain a rheoli, datblygu cynlluniau gweithredu ac amcanion, cynnig arweiniad a chyfarwyddyd i eraill, ac ymdopi â'r pwysau sy'n gysylltiedig ag awdurdod o'r fath

Sgiliau pwnc penodol

 • An understanding of creative and critical processes, and of the wide range of skills inherent in creative writing. (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.1).
 • Knowledge of a wide range of canonical English texts, providing a confident understanding of literary traditions as well as the confidence to experiment and challenge conventions when writing creatively. (English Benchmark Statement 3.1).
 • An awareness of writing and publishing contexts, opportunities and audiences in the wider world (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.1).
 • Artistic engagement and ability to articulate complex ideas in oral and written forms. (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2).
 • Ability to connect creative and critical ideas between and among forms, techniques and types of creative and critical praxis. (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2; English Benchmark Statement 3.2).
 • Awareness of how different social and cultural contexts affect the nature of language and meaning (English Benchmark Statement 3.2).
 • Reflective practitioner skills, including awareness of the practice of others in collaborative learning (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2; English Benchmark Statement 3.2).
 • The ability to synthesize information from various sources, choosing and applying appropriate concepts and methods (English Benchmark Statement 3.3).
 • Ability to formulate and solve problems, anticipate and accommodate change, and work within contexts of ambiguity, uncertainty and unfamiliarity (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2; English Benchmark Statement 3.3).
 • Ability to gather information, analyse, interpret and discuss different viewpoints (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2; English Benchmark Statement 3.3).

Adnoddau

Rhagofynion a Chydofynion

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: