Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl UXS-2076:
Global News Agenda

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Music and Media

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 2

Trefnydd: Prof Vian Bakir

Amcanion cyffredinol

After studying this module the student will be able to appreciate how journalism varies around the globe, the factors that determine these differences, and their social impacts. Using selected case studies from around the world, they will study the various cultural, political and historical issues that affect global and international news reporting. Broad areas covered are the role of journalism in public diplomacy and tele-diplomacy; the construction of ‘us’ versus ‘them’ in different nations’ news; and the impact of global news forms on censorship & the public sphere in authoritarian regimes.

Cynnwys cwrs

Topics that this module will discuss include: the CNN effect; manipulating global news agendas through public diplomacy; war, perception management and bearing witness through global media forms; reporting distant suffering; satellite news wars; the rise of satellite news in the Middle East and the possible rise of an Arab public sphere; and the impact of global news forms on censorship and resistance.

Meini Prawf

trothwy

 • to D+ Submitted work is adequate and shows an acceptable level of competence as follows:
 • Generally accurate but with omissions and errors.
 • Assertions are made without clear supporting evidence or reasoning.
 • Has structure but is lacking in clarity and therefore relies on the reader to make links and assumptions.
 • Draws on a relatively narrow range of material.

da

C- to B+ Submitted work is competent throughout and may be distinguished by superior style, approach and choice of supporting materials. It: 1. Demonstrates good or very good structure and logically developed arguments. 2. Draws at least in parts on material that has been sourced and assessed as a result of independent study, or in a way unique to the student. 3. Assertions are backed by evidence and sound reasoning. 4. Accuracy and presentation in an appropriate academic style.

ardderchog

A- to A* Submitted work is of an outstanding quality and excellent in one or more of the following ways: 1. Has originality of exposition with the student’s own thinking being readily apparent. 2. Provides clear evidence of extensive and relevant independent study. 3. Arguments are laid down with clarity and provide the reader with successive stages of consideration to reach conclusions.

Canlyniad dysgu

 1. Understand and analyse the social impacts of global news in terms of processes such as: national cohesion; identification with distant suffering; and the spread of democracy.

 2. Analyse the interplay between governments and journalists on issues from around the globe, and beyond national borders.

 3. Understand key theoretical perspectives informing global news agendas.

 4. Understand and analyse how global media companies influence the news agenda.

 5. Understand and analyse the role of journalism in different countries, using selected case studies from around the world

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Leading the Seminar 30
Essay 70

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Private study

reading each week for seminar, and for the two assignments

50
Lecture
 1. Lecture, 1 hour per week x 11
11
Seminar

student-led seminars

11

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Mentora - Gallu cefnogi, helpu, arwain, ysbrydoli ac/neu hyfforddi eraill
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.
 • Arweinyddiaeth - Gallu arwain a rheoli, datblygu cynlluniau gweithredu ac amcanion, cynnig arweiniad a chyfarwyddyd i eraill, ac ymdopi â'r pwysau sy'n gysylltiedig ag awdurdod o'r fath

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: