Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl UXS-2800:
Game Design Level & Mechanics

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Languages, Literatures, Linguistics and Media

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Dr Eben Muse

Amcanion cyffredinol

Games differ from other media in that the fictional world emerges from the player's actions; it is not defined by an authorial narrative. The game designer prepares a space of potential experience, creating the possibility for the player to explore and engage in ways that will be fun and challenging. In this module you will develop skills in building a world, the rules that govern it and the events with which the player may engage. You will learn to design the look of the level, how the player moves about, the pacing, goals and rewards, character design, plot and narrative. You will have the opportunity in the module to develop your design plans for a series of levels, characters and a narrative that provides engaging challenges suited to a range of player abilities and game progression.

Cynnwys cwrs

 • Game concept and context
 • Player and Non Player Character design and function
 • Gameplay and Mechanics
 • Level structure and narrative pacing

Meini Prawf

da

Good (C- to B+)

 • Strong knowledge of key areas/principles
 • Understanding of theoretical underpinnings
 • Evidence of background study
 • Limited original interpretation
 • Well known links between topics are described
 • Problems addressed by existing methods/approaches
 • Good presentation with accurate communication

trothwy

Threshold (D- to D+)

 • Knowledge of key areas/principles only
 • Weaknesses in understanding of main areas
 • Limited evidence of background study
 • No original interpretation
 • Only major links between topics are described
 • Limited problem solving
 • Many weaknesses in presentation and accuracy

ardderchog

Excellent (A- to A**)

 • Comprehensive knowledge
 • Detailed understanding
 • Extensive background study
 • Original interpretation
 • New links between topics are developed
 • New approach to a problem
 • Excellent presentation with very accurate communication

Canlyniad dysgu

 1. Experiement with mechanics and aesthetics to design a series of levels which allow player achievement and emergent gameplay

 2. Develop character concepts (player and non-player) that develop the narrative and provide engaging challenges

 3. Research and employ ideas from the games industry, gaming, consumer research, game theory and narrative theory

 4. Employ production skills to design game mechanics that reflect a range of player abilities, game progression and challenge.

 5. Initiate, develop and realize a consistent and engaging game world concept

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
LLYFR LOG NEU BORTFFOLIO Game Treatment 60
ASTUDIAETH ACHOS Game Critique 40

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Lecture

Interactive lecture introducing weekly topics and tasks

11
Practical classes and workshops

Small group activities exploring ideas from the readings, lectures and structured activities

22
Private study

Individual research and development work.

156
Study group

Weekly team meetings for idea generation, design and testing

11

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Mentora - Gallu cefnogi, helpu, arwain, ysbrydoli ac/neu hyfforddi eraill
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

 • An understanding of creative and critical processes, and of the wide range of skills inherent in creative writing. (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.1).
 • An awareness of writing and publishing contexts, opportunities and audiences in the wider world (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.1).
 • Artistic engagement and ability to articulate complex ideas in oral and written forms. (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2).
 • Ability to connect creative and critical ideas between and among forms, techniques and types of creative and critical praxis. (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2; English Benchmark Statement 3.2).
 • Reflective practitioner skills, including awareness of the practice of others in collaborative learning (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2; English Benchmark Statement 3.2).
 • The ability to synthesize information from various sources, choosing and applying appropriate concepts and methods (English Benchmark Statement 3.3).
 • Ability to formulate and solve problems, anticipate and accommodate change, and work within contexts of ambiguity, uncertainty and unfamiliarity (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2; English Benchmark Statement 3.3).
 • Ability to engage in processes of drafting and redrafting texts to achieve clarity of expression and an appropriate style. (English Benchmark Statement 3.3; NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2).
 • Ability to gather information, analyse, interpret and discuss different viewpoints (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2; English Benchmark Statement 3.3).
 • Information technology (IT) skills broadly understood and the ability to access, work with and evaluate electronic resources (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2; English Benchmark Statement 3.3).

Adnoddau

Goblygiadau o ran adnoddau ar gyfer myfyrwyr

There are no special resource implications for this module, but students are encouraged to purchase the core texts.

Rhestrau Darllen Bangor (Talis)

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/uxs-2800.html

Rhestr ddarllen

Core texts

Kremers, R. (2010) Level Design: Concept, theory, & practice. Boca Rotan, FL: Peters.

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: