Modiwl UXS-2801:
Game Development

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Music and Media

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 2

Trefnydd: Dr Melissa Kagen

Amcanion cyffredinol

You will have the opportunity to apply game design skills developed in the first year to real-world 2D or 2D+ game projects. A set of professional briefs require you to design a complete game level. You will need to use a range of tools to develop visuals, gameplay and mechanics to meet the requirements of the brief in a creative fashion. You will begin using more advanced game design tools and techniques, including more advanced scripting and complex sprite sheets, as you create fully playable game levels. You will have the opportunity to make use of common game project tools, including agile and scrum methodologies. At the end of the module, you will have developed a portfolio of work that presents your work in a professional manner.

Cynnwys cwrs

Students develop a professional portfolio that includes the design, development and production of two video game levels to meet a professional brief. Weekly seminars introduce students to level design principles and methods, as well as methods of game development project planning such as agile and scrum. Students complete much of the design work off-line in the seminars, but weekly workshops will allow students opportunities to apply design ideas using industry-standard software.

Meini Prawf

da

Good (C- to B+)

 • Strong knowledge of key areas/principles
 • Understanding of theoretical underpinnings
 • Evidence of background study
 • Limited original interpretation
 • Well known links between topics are described
 • Problems addressed by existing methods/approaches
 • Good presentation with accurate communication

ardderchog

Excellent (A- to A**)

 • Comprehensive knowledge
 • Detailed understanding
 • Extensive background study
 • Original interpretation
 • New links between topics are developed
 • New approach to a problem
 • Excellent presentation with very accurate communication

trothwy

Threshold (D- to D+)

 • Knowledge of key areas/principles only
 • Weaknesses in understanding of main areas
 • Limited evidence of background study
 • No original interpretation
 • Only major links between topics are described
 • Limited problem solving
 • Many weaknesses in presentation and accuracy

Canlyniad dysgu

 1. Employ production skills to design game mechanics that reflect a range of player abilities, game progression, and challenge.

 2. Initiate, develop and realize a consistent and engaging game world concept

 3. Present work and self professionally on-line

 4. Experiment with mechanics and aesthetics to design a series of levels which allow player achievement and emergent gameplay

 5. Research and employ ideas from the games industry, gaming, consumer research, game theory and narrative theory

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
ARDDANGOSIAD/YMARFER First game and documenation

First game including design documentation and reflective critique

40
ARDDANGOSIAD/YMARFER Second game with documentation

Second game including design documentation and reflective critique

40
LLYFR LOG NEU BORTFFOLIO Professional portfolio

A portfolio presenting the student as an active professional

20

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Workshop

Workshops with the game engine software

11
Lecture

Introduction of game principles and design methods

11
Private study

Individual work on game design, development and testing

167
Study group

Weekly team meetings for idea generation, design and testing and reporting on progress

11

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Mentora - Gallu cefnogi, helpu, arwain, ysbrydoli ac/neu hyfforddi eraill
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

 • An understanding of creative and critical processes, and of the wide range of skills inherent in creative writing. (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.1).
 • Ability to connect creative and critical ideas between and among forms, techniques and types of creative and critical praxis. (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2; English Benchmark Statement 3.2).

Adnoddau

Goblygiadau o ran adnoddau ar gyfer myfyrwyr

Students are encouraged to download free, educational versions of the game engine software.

Rhestrau Darllen Bangor (Talis)

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/uxs-2801.html

Rhagofynion a Chydofynion

Rhagofynion

Rhagofynnol ar gyfer:

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: