Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl UXS-3038:
Journalism & Risk Society

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Music and Media

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Prof Vian Bakir

Amcanion cyffredinol

This module examines risk (issues involving uncertainty, future-orientation, value judgements, and the possibility of loss or gain), with a focus on the communication of important risk issues of our time - such as terrorism. It examines the development of risk communication, with a focus on journalistic forms and genres, critically exploring issues of trust and expertise. Patterns of journalistic risk reporting are examined across a range of risk issues, such as security risks like terrorism and health risks like 'mad cow' disease. A critical understanding will be gained of journalistic reporting of diverse risks, along with social impacts of 'good' and 'bad' risk reporting.

Cynnwys cwrs

This course starts by presenting and critiquing the concept of risk, and the development of the field of risk communication. It then examines two key theorists of the 'risk society', namely Ulrich Beck and Anthony Giddens, to explore sociological theoretical foundations that explain inter-relationships of risk, trust, expertise and mass-mediated communication. Building on this theoretical lens, it then moves to examine journalism, risk and trust, looking at patterns of risk reporting in different aspects of the press. In-depth analysis of specific risk issues and their journalistic communication are examined, ranging from health risks like 'mad cow' disease to security risks like terrorism.

Meini Prawf

ardderchog

Submitted work is of an outstanding quality and excellent in one or more of the following ways:

 1. Has originality of exposition with the student’s own thinking being readily apparent.
 2. Provides clear evidence of extensive and relevant independent study.
 3. Arguments are laid down with clarity and provide the reader with successive stages of consideration to reach conclusions.

trothwy

Submitted work is adequate and shows an acceptable level of competence as follows:

 1. Generally accurate but with omissions and errors.
 2. Assertions are made without clear supporting evidence or reasoning.
 3. Has structure but is lacking in clarity and therefore relies on the reader to make links and assumptions.
 4. Draws on a relatively narrow range of material.

da

Submitted work is competent throughout and may be distinguished by superior style, approach and choice of supporting materials. It:

 1. Demonstrates good or very good structure and logically developed arguments.
 2. Draws at least in parts on material that has been sourced and assessed as a result of independent study, or in a way unique to the student.
 3. Assertions are backed by evidence and sound reasoning.
 4. Accuracy and presentation in an appropriate academic style.

Canlyniad dysgu

 1. Understand critically the sociological concepts of risk and trust;

 2. Evaluate and assess empirical and theoretical literature on risk communication and journalism;

 3. Understand the communicative problems and opportunities across different journalistic forms and genres presented by a range of contemporary risk issues;

 4. Critically identify and analyse existing risk communication problems apparent in the world today;

 5. Critically identify and understand journalistic risk communication that reflects best practice guidelines.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Leading A Seminar 40
Essay 2000 Words 60

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Private study 178
Lecture

Lecture, 1 hour per week

11
Seminar

Seminar, 1 hour per week

11

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Mentora - Gallu cefnogi, helpu, arwain, ysbrydoli ac/neu hyfforddi eraill
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.
 • Arweinyddiaeth - Gallu arwain a rheoli, datblygu cynlluniau gweithredu ac amcanion, cynnig arweiniad a chyfarwyddyd i eraill, ac ymdopi â'r pwysau sy'n gysylltiedig ag awdurdod o'r fath

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: