Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl WXC-1001:
Astudio Cerddoriaeth

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Music and Media

40 Credyd neu 20 Credyd ECTS

Semester 1 a 2

Trefnydd: Dr Gwawr Ifan

Amcanion cyffredinol

 1. Gwneud i fyfyrwyr ymgyfarwyddo â gofynion cwrs gradd mewn Cerddoriaeth ym Mangor.
 2. Rhoi'r sgiliau angenrheidiol i fyfyrwyr ar gyfer astudiaethau cerddolegol a materion cysylltiedig ar lefel gradd.
 3. Sicrhau bod gan fyfyrwyr wybodaeth sylfaenol dda o waith y cyfansoddwyr gorllewinol pwysicaf, arddulliau, genres a repertoires yn ystod y cyfnod o tua 1000 AD i'r cyfnod presennol, yn cynnwys rhai o Gymru.
 4. Sicrhau bod gan fyfyrwyr ddealltwriaeth drawyadl o broses gyfansoddiadol, cyd-destun hanesyddol ac arwyddocad diwylliannol corff dethol o weithiau a gyfansoddwyd yn ystod y cyfnod dan sylw.
 5. Galluogi myfyrwyr i ddatblygu ac ehangu doniau ar gyfer gwrando'n adeiladol, darllen sogriau ac ymchwilio.
 6. Cyflwyno materion pwysig mewn cerddoleg gyfoes i fyfyrwyr.

Cynnwys cwrs

Mae’r modiwl yn edrych ar hanes cerddoriaeth Orllewinol o tua 1000 AD i'r cyfnod presennol. Astudir gweithiau dethol mewn amrywiaeth o genres yn fanwl, a gosodir newidiadau a datblygiadau mewn arddull gerddorol yn eu cyd-destunau hanesyddol, diwylliannol, cymdeithasol, daearyddol ac esthetaidd. Yn ogystal, bydd y modiwl yn annog datblygiad amrywiaeth o sgiliau sydd eu hangen i astudio cerddoriaeth ar lefel gradd, a bydd yn sylfaen ar gyfer astudiaeth gerddolegol a wneir ym Mlynyddoedd 2 a 3 a thu hwnt.

Meini Prawf

trothwy

Gwaith sy’n ddangos gwybodaeth gyfyngedig o’r pwnc, gyda gallu syml i feddwl yn gysyniadol, ychydig dystiolaeth o ymdriniaeth ddeallusol wirioneddol, ond a fynegir yn ddealladwy serch hynny.

da

Gwaith sy’n dangos gafael gadarn ar y pwnc, meddwl cysyniadol da, tystiolaeth o graffter deallusol, ac wedi ei fynegi’n glir a diddorol.

ardderchog

Gwaith sy’n dangos gafael drwyadl ar y pwnc, gyda thystiolaeth o astudio pellach a meddwl cysyniadol dyfnach, gyda pheth gwreiddioldeb mewn dull ymdrin, ac wedi ei fynegi’n drefnus ac argyhoeddiadol.

Canlyniad dysgu

 1. Wedi cwblhau’r modiwl, dylai’r myfyrwyr allu arddangos gwybodaeth o weithiau, repertoire a chyd-destunau penodol yn hanes cerddoriaeth o tua 1000 AD i’r cyfnod presennol.

 2. Wedi cwblhau’r modiwl, dylai’r myfyrwyr allu adnabod genres, arddulliau a nodweddion cerddorol o’r cyfnod astudio.

 3. Wedi cwblhau’r modiwl, dylai’r myfyrwyr allu dadansoddi cerddoriaeth o sgoriau a pherfformiadau.

 4. Wedi cwblhau’r modiwl, dylai’r myfyrwyr allu adnabod repertoire penodol wrth y glust.

 5. Wedi cwblhau’r modiwl, dylai’r myfyrwyr allu ymchwilio testunau ar hanes cerddoriaeth ar eu pen eu hunain.

 6. Wedi cwblhau’r modiwl, dylai’r myfyrwyr allu cyfathrebu syniadau yn effeithiol.

 7. Wedi cwblhau’r modiwl, dylai’r myfyrwyr allu cymryd rhan mewn trafodaeth gerddoregol.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
TRAETHAWD Traethawd 2

Bydd y cwestiynau ar gyfer y traethawd yn cael eu cynnwys yn llawlyfr y modiwl.

20
CYFRANOGIAD DOSBARTH Seminarau Semester 1

Bydd hyd at 6 seminar ym mhob semester. Bydd cwestiynau penodol i'w paratoi o flaen llaw ar gyfer pob seminar. Bydd yr holl fanylion yn cael eu darparu yn llawlyfr y modiwl.

10
PRAWF DOSBARTH Prawf repertoire 1

Fel arfer, bydd y prawf yn cynnwys 8 cwestiwn yn ymwneud gyda'r gwaith gwrando a osodwyd ar gyfer yr uned.

5
TRAETHAWD Traethawd 3

Bydd y cwestiynau ar gyfer y traethawd yn cael eu cynnwys yn llawlyfr y modiwl.

20
CYFRANOGIAD DOSBARTH Seminarau Semester 2

Bydd hyd at 6 seminar ym mhob semester. Bydd cwestiynau penodol i'w paratoi o flaen llaw ar gyfer pob seminar. Bydd yr holl fanylion yn cael eu darparu yn llawlyfr y modiwl.

10
PRAWF DOSBARTH Prawf repertoire 2

Fel arfer, bydd y prawf yn cynnwys 8 cwestiwn yn ymwneud gyda'r gwaith gwrando a osodwyd ar gyfer yr uned.

5
TRAETHAWD Traethawd 4

Bydd y cwestiynau ar gyfer y traethawd yn cael eu cynnwys yn llawlyfr y modiwl.

20
PRAWF DOSBARTH Prawf repertoire 3

Fel arfer, bydd y prawf yn cynnwys 8 cwestiwn yn ymwneud gyda'r gwaith gwrando a osodwyd ar gyfer yr uned.

5
PRAWF DOSBARTH Prawf repertoire 4

Fel arfer, bydd y prawf yn cynnwys 8 cwestiwn yn ymwneud gyda'r gwaith gwrando a osodwyd ar gyfer yr uned.

5
TRAETHAWD Traethawd 1 (heb ei asesu)

Bydd y cwestiynau ar gyfer y traethawd yn cael eu cynnwys yn llawlyfr y modiwl.

0

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Lecture

2 darlith awr o hyd yr wythnos (11 wythnos y semester)

44
Private study 334
Seminar

1 seminar awr o hyd, ar wythnosau penodedig (6 ym mhob semester)

12
Workshop

1 gweithdy sgiliau astudio/gloywi iaith o awr o hyd ar ddyddiadau penodol yn Semester 1 (hyd at 10 wythnos)

10

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach

Sgiliau pwnc penodol

 • Musicianship skills – recognition, classification, contextualisation, reconstruction, exploration
 • Intellectual skills specific to Music – contextual knowledge, cultural awareness, critical understanding, repertoire knowledge, curiosity, analytical demonstration
 • Intellectual skills shared with other disciplines – research and exploration, reasoning and logic, understanding, critical judgement, assimilation and application
 • Skills of communication and interaction – oral and written communication, public presentation, team-working and collaboration, awareness of professional protocols, sensitivity, ICT skills, etc.
 • Skills of personal management – self-motivation, self-critical awareness, independence, entrepreneurship and employment skills, time management and reliability, organisation, etc.

Adnoddau

Rhagofynion a Chydofynion

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau: