Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl WXC-2115:
Minimaliaeth

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Music and Performance

10 Credyd neu 5 Credyd ECTS

Semester 2

Trefnydd: Prof Pwyll ap Sion

Amcanion cyffredinol

Un o'r modiwlau Genre/Cyfansoddwr yw hyn, yn ôl Manylion Rhaglenni'r Ysgol Cerddoriaeth. Prif amcan y modiwl yw darparu cyflwyniad manwl i'r maes, a sicrhau'r deilliannau dysgu.

Cynnwys cwrs

Bydd y cwrs hwn yn cychwyn trwy edrych ar y term 'minimaliaeth' mewn celfyddyd a cherddoriaeth, gan olrhain ei esblygiad yng ngweithiau cynnar La Monte Young a Terry Riley. Ar ôl trafod traethawd arwyddocaol Steve Reich 'Music as a Gradual Process', dadansoddir gweithiau gan Reich, Glass, Adams ac eraill cyn edrych ar gyfraniad cyfansoddwyr Ewropeaidd mwy diweddar yng nghyd-destun dechrau cyfnod Ôl-finimaliaeth.

Meini Prawf

trothwy

Y mae'r gwaith yn arddangos peth dealltwriaeth a gwybodaeth am y pwnc gyda mynegiant gweddol deg, er ychydig yn gyfyng, o syniadau. Meddir ar ymwybyddiaeth gyfyng o ran pynciau a gallu syml o syniadaeth gysyniadaol.

da

Y mae'r gwaith yn arddangos dealltwriaeth dda o'r pwnc gyda mynegiant safonol o syniadau. Meddir ar ymwybyddiaeth dda o bynciau ynghyd â gallu deallusol craff.

ardderchog

Y mae'r gwaith yn dangos dealltwriaeth drylwyr o'r pwnc gyda thystiolaeth o ymchwil pellach, syniadaeth ehangach a gwreididiol gyda'r mynegiant yn rhagorol.

Canlyniad dysgu

 1. Ar ôl cwblhau’r modiwl yn llwyddiannus, fe fydd y myfyrwyr yn gallu arddangos gwybodaeth a dealltwriaeth o’r term Minimaliaeth mewn perthynas â cherddoriaeth.

 2. Ar ôl cwblhau’r modiwl yn llwyddiannus, fe fydd y myfyrwyr yn gallu dangos eu bod wedi ymgyfarwyddo â cherddoriaeth y cyfansoddwyr dan sylw.

 3. Ar ôl cwblhau’r modiwl yn llwyddiannus, fe fydd y myfyrwyr yn gallu arddangos sgiliau beirniadol a dadansoddiadol o’u astudiaethau yn ystod y flwyddyn gyntaf i’r maes.

 4. Ar ôl cwblhau’r modiwl yn llwyddiannus, fe fydd y myfyrwyr yn gallu gwerthfawrogi bwriad ac ystyr cerddoriaeth Finimalaidd ynghyd a’i gysylltiadau diwylliannol a chymdeithasol.

 5. Ar ôl cwblhau’r modiwl yn llwyddiannus, fe fydd y myfyrwyr yn gallu arddangos sgiliau cyfathrebu.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
TRAETHAWD traethawd

Un traethawd 2,500 air (75%).

75
CYFLWYNIAD UNIGOL Cyflwyniad Unigol

Un cyflwyniad 6 munud (25%) yn wythnos 7.

25

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Private study 78
Lecture

Un darlith bob wythnos am 11 wythnos (hyd at 2 awr). Cynhelir Wythnos Ddarllen yn ystod y semester.

22

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

 • Musicianship skills – recognition, classification, contextualisation, reconstruction, exploration
 • Intellectual skills specific to Music – contextual knowledge, cultural awareness, critical understanding, repertoire knowledge, curiosity, analytical demonstration
 • Technological skills – digital capture, digital expression, digital innovation
 • Intellectual skills shared with other disciplines – research and exploration, reasoning and logic, understanding, critical judgement, assimilation and application
 • Skills of communication and interaction – oral and written communication, public presentation, team-working and collaboration, awareness of professional protocols, sensitivity, ICT skills, etc.
 • Skills of personal management – self-motivation, self-critical awareness, independence, entrepreneurship and employment skills, time management and reliability, organisation, etc.

Adnoddau

Goblygiadau o ran adnoddau ar gyfer myfyrwyr

Nid oes unrhyw oblygiadau adnoddau penodol i fyfyrwyr.

Rhestrau Darllen Bangor (Talis)

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/wxc-2115.html

Rhagofynion a Chydofynion

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Opsiynol mewn cyrsiau: