Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl WXC-3189:
Ligeti (Cymraeg)

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Music and Performance

10 Credyd neu 5 Credyd ECTS

Semester 2

Trefnydd: Dr Guto Puw

Amcanion cyffredinol

 1. Meithrin dealltwriaeth eang o gerddoriaeth Ligeti

 2. Archwilio arddulliau, dylanwadau a phrif nodweddion cyfansoddi croestoriad eang o’i gyfansoddiadau

 3. Medru lleoli ei bwysigrwydd o fewn y datblygiadau cerddorol yn ystod yr ugeinfed ar dechrau’r unfed ganrif ar hugain.

Cynnwys cwrs

Mae’r cyfansoddwr Hwngaraidd György Ligeti wedi sefydlu ei hun fel un o ffigyrau mwyaf blaenllaw o ail hanner yr ugeinfed ganrif. Canolbwyntia’r modiwl hwn ar astudio detholiad o’i weithiau enwocaf (sy’n cynnwys y darnau cerddorfaol Atmosphères a Melodien, ei Goncerto i’r Ffidil, yr opera Le Grand Macabre, yr Études i’r piano ac ambell i waith siambr a lleisiol), gan asesu ei gyfraniad artistig o fewn datblygiadau celfyddydol Ewropeaidd ei gyfnod. Gosodir eu harwyddocâd o fewn cefndir creadigol a hanesyddol y cyfansoddwr gan fanylu ar ei arddull unigryw a’i dechnegau cyfansoddi a sut y bu iddynt siapio ei allbwn annibynnol a digyfaddawd.

Meini Prawf

trothwy

Trothwy Y mae’r gwaith yn arddangos peth dealltwriaeth a gwybodaeth am y pwnc gyda mynegiant gweddol deg, er ychydig yn gyfyng, o syniadau. Meddir ar ymwybyddiaeth gyfyng o ran pynciau a gallu syml o syniadaeth gysyniadol.

da

Da Y mae’r gwaith yn arddangos dealltwriaeth dda o’r pwnc gyda mynegiant safonol o syniadau. Meddir ar ymwybyddiaeth dda o bynciau ynghyd a gallu deallusol craff.

ardderchog

Rhagorol Mae’r gwaith yn dangos dealltwriaeth drylwyr o’r pwnc gyda thystiolaeth o ymchwil pellach, syniadaeth ehangach a gwreiddiol gyda’r mynegiant yn rhagorol.

Canlyniad dysgu

 1. Erbyn cwblhau y modiwl dylai'r myfyrwyr fod yn medru arddangos sgiliau effeithiol mewn cyfathebu syniadau a mynegi barn (ar lafar).

 2. Erbyn cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr fod yn medru asesu arwyddocâd hanesyddol gyrfa’r cyfansoddwr, gan ei osod o fewn cyd-destun datblygiadau celfyddydol Ewropeaidd.

 3. Erbyn cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr fod yn medru gwerthuso technegau cyfansoddi Ligeti.

 4. Erbyn cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr fod yn medru trafod agweddau ar gerddoriaeth a gyrfa Ligeti

 5. Erbyn cwblhau y modiwl dylai'r myfyrwyr fod yn medru arddangos sgiliau effeithiol mewn cyfathebu syniadau a mynegi barn (gwaith ysgrifenedig).

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
TRAETHAWD Traethawd

Darperir pynciau y traethawd o fewn llyfryn y modiwl.

75
CYFLWYNIAD UNIGOL Cyflwyniad Llafar

Cyfle i'r myfyrwyr ymchwilio ymhellach i unai un o gyfansoddiadau neu agwedd ar fywyd Ligeti, gan gyflwyno y wybodaeth mewn cyflwyniad o flaen y dosbarth.

25

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Private study 78
Lecture

11 o ddarlithoedd, hyd at ddwy awr yr un, yn wythnosol. Ceir Wythnos Ddarllen yn ystod y semester.

22

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

 • Musicianship skills – recognition, classification, contextualisation, reconstruction, exploration
 • Intellectual skills specific to Music – contextual knowledge, cultural awareness, critical understanding, repertoire knowledge, curiosity, analytical demonstration
 • Intellectual skills shared with other disciplines – research and exploration, reasoning and logic, understanding, critical judgement, assimilation and application
 • Skills of communication and interaction – oral and written communication, public presentation, team-working and collaboration, awareness of professional protocols, sensitivity, ICT skills, etc.
 • Skills of personal management – self-motivation, self-critical awareness, independence, entrepreneurship and employment skills, time management and reliability, organisation, etc.

Adnoddau

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Opsiynol mewn cyrsiau: