Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl WXC-3191:
Ysgrifennu Caneuon

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Music and Media

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1 a 2

Trefnydd: Dr Jochen Eisentraut

Amcanion cyffredinol

Amcan y modiwl Sgiliau Ysgrifennu Caneuon yw cyflwyno’r myfyriwr i elfennau technegol a chreadigol bwysig y grefft o gyfansoddi a threfnu cân dda, tra ar yr un pryd yn cynnig cipolwg ar ddatblygiadau ffurfiol y gân boblogaidd yn ystod ail hanner yr ugeinfed ganrif drwy ddadansoddi enghreifftiau penodol. Cyflwynir sgiliau sylfaenol ynghŷd â rhai mwy soffistigedig o gyfansoddi a threfnu caneuon mewn nifer o genres gwahanol, gan gyfeirio yn arbennig at elfennau megis gwrthbwynt rhythmig, geirfa harmonig, siapio alawol, ffurfiau set, a gwead a lliwio cerddorol. Dangosir hyn mewn perthynas a nifer o arddulliau caneuon, o Gwerin at Jazz a Roc. Disgwylir i’r myfyriwr feithrin sgiliau’r cyfarwyddwr cerdd yn yr ail semester, gan ddangos y gallu i drawsgrifio recordiad o gân bop a’i threfnu yn gywir ar gyfer gitâr fas ac un chwe thant, drymiau, piano, allweddellau, ac yn y blaen.

Ar ddiwedd y cwrs fe fydd y myfyriwr yn medru cyfansoddi mewn nifer o arddulliau gwahanol, ac wedi meithrin ar y sgiliau o gyflwyno gwaith i safon boddhâol un ai’n electronaidd (ar ffeil MP3, CD, neu debyg) neu mewn nodiant cerddorol ar feddalwedd Sibelius.

Cynnwys cwrs

Amcan y modiwl Sgiliau Ysgrifennu Caneuon yw cyflwyno’r myfyriwr i elfennau technegol a chreadigol bwysig y grefft o gyfansoddi a threfnu cân dda, tra ar yr un pryd yn cynnig cipolwg ar ddatblygiadau ffurfiol y gân boblogaidd yn ystod ail hanner yr ugeinfed ganrif drwy ddadansoddi enghreifftiau penodol. Cyflwynir sgiliau sylfaenol ynghŷd â rhai mwy soffistigedig o gyfansoddi a threfnu caneuon mewn nifer o genres gwahanol, gan gyfeirio yn arbennig at elfennau megis gwrthbwynt rhythmig, geirfa harmonig, siapio alawol, ffurfiau set, a gwead a lliwio cerddorol. Dangosir hyn mewn perthynas a nifer o arddulliau caneuon, o Gwerin at Jazz a Roc. Disgwylir i’r myfyriwr feithrin sgiliau’r cyfarwyddwr cerdd yn yr ail semester, gan ddangos y gallu i drawsgrifio recordiad o gân bop a’i threfnu yn gywir ar gyfer gitâr fas ac un chwe thant, drymiau, piano, allweddellau, ac yn y blaen.

Ar ddiwedd y cwrs fe fydd y myfyriwr yn medru cyfansoddi mewn nifer o arddulliau gwahanol, ac wedi meithrin ar y sgiliau o gyflwyno gwaith i safon boddhâol un ai’n electronaidd (ar ffeil MP3, CD, neu debyg) neu mewn nodiant cerddorol ar feddalwedd Sibelius.

Meini Prawf

trothwy

Trothwy

Bydd yr ymarferiadau a gyflwynir yn dangos dychymyg creadigol cyfyngedig, rheolaeth gyfyngedig ar ddeunyddiau cerddorol, y ddealltwriaeth leiaf o’r hyn y gall yr adnoddau (p’un a fyddent yn offerynnol neu’n lleisiol) ei wneud, a thystiolaeth brin o feddwl deallusol.

Mae’r cyflwyniad yn dangos diffyg ymchwil, ac ynddo’i hun yn wael.

da

Da

Bydd yr ymarferiadau a’r aseiniadau yn dangos lefel ddymunol o ddychymyg creadigol, gyda rheolaeth a datblygiad da ar ddeunyddiau cerddorol, ar sail hyfedredd technegol yn nefnydd adnoddau (offerynnol a/neu leisiol). Ceir hefyd dystiolaeth o graffter deallusol.

Mae’r cyflwyniad yn dangos ôl ymchwil drylwyr, ac ynddo’i hun yn dda.

ardderchog

Ardderchog

Mae’r ymarferiadau a’r aseiniadau yn dangos lefel uchel o ddychymyg creadigol, gyda nodweddion unigol yn ymddangos o ran llais cyfansoddiadol a thelynegol, rheolaeth a datblygiad medrus ar ddeunyddiau cerddorol, a meistrolaeth dechnegol ar adnoddau (offerynnol a/neu leisiol). Ceir hefyd dystiolaeth o lefel uchel o allu o ran meddwl yn gysyniadol, craffu ar faterion perthnasol, gwreiddioldeb o ran ymdriniaeth a dealltwriaeth.

Mae’r cyflwyniad yn dangos ôl ymchwil fanwl, ac ynddo’i hun o safon uchel.

Canlyniad dysgu

 1. Meithrin y sgiliau technegol a cherddorol i gyfansoddi a chynhyrchu caneuon o safon uchel mewn nifer fawr o arddulliau gwahanol, gan ddatblygu a dyfnhau eu gwybodaeth o arddulliau a thechnegau yn y maes hwn mewn modd soffistigedig;

 2. Datblygu’r sgiliau angenrheidiol ym maes technoleg cerddoriaeth (recordio, cymysgu, cynhyrchu caneuon), a / neu nodiant cerddorol (prosesu, gosod a golygu cerddoriaeth gan ddefnyddio meddalwedd perthnasol) gan gyflwyno gwaith o safon uchel;

 3. Y gallu i gyfathrebu syniadau ynglŷn ag arddulliau caneuon a’u datblygiad hanesyddol yn glir a phwrpasol yn y dosbarth, gan ddefnyddio sgiliau dadansoddiadol perthnasol ar gyfer enghreifftiau o’r repertoire ynghyd a’r defnydd lle bo’r angen o powerpoint ayyb;

 4. Arddangos dealltwriaeth o nodweddion offerynnau arferol ym maes canu pop, megis drymiau / drum kit, gitar drydan, gitar fâs, llais, a sut i drefnu cerddoriaeth yn addas ar eu cyfer fel rhan o waith cyfarwyddwr cerdd.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
GWAITH CWRS Prif Aseiniad 1 30
GWAITH CWRS Prif Aseiniad 2 40
GWAITH CWRS Can Gweithdy 10
CYFLWYNIAD UNIGOL Cyflwyniad 20

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Private study 156
Lecture

22 o ddarlithoedd (2 awr yr un), dros y ddau semester. Cynhelir wythnos darllen ym mhob semester

44

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

 • Musicianship skills – recognition, classification, contextualisation, reconstruction, exploration
 • Creative skills – conception, elaboration, adaptation, presentation, collaboration, preservation
 • Technological skills – digital capture, digital expression, digital innovation
 • Skills of communication and interaction – oral and written communication, public presentation, team-working and collaboration, awareness of professional protocols, sensitivity, ICT skills, etc.
 • Skills of personal management – self-motivation, self-critical awareness, independence, entrepreneurship and employment skills, time management and reliability, organisation, etc.
 • Enhanced powers of imagination and creativity (4.17)

Adnoddau

Goblygiadau o ran adnoddau ar gyfer myfyrwyr

Yn ddelfrydol, meddalwedd Sibelius neu raglen recordio megis Logic.

Rhestr ddarllen

Dim rhestr ddarllen penodol ar gyfer y modiwl yma.

Rhagofynion a Chydofynion

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Opsiynol mewn cyrsiau: