Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl WXC-3234:
Cyfansoddi - Ffilm/Cyfryngau

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Music and Performance

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1 a 2

Trefnydd: Dr Owain Brown

Amcanion cyffredinol

 1. Rhoi dealltwriaeth ynglyn â byd cystadleuol cyfansoddi cerddoriaeth i'r cyfryngau.

 2. Creu neu ehangu'r wybodaeth o dechnoleg cerddoriaeth sy'n gysylltiedig â chyfansoddi cerddoriaeth ar gyfer y cyfryngau, megis cydamseru cerddoriaeth â llun.

 3. Rhoi cyflwyniad i sylfeini Cerddorfäaeth MIDI a sut i ddynwared offerynnau acwstig mewn modd realistaidd gan ddefnyddio llyfrgelloedd enghreifftiol (rhan hanfodol o grefft y cyfansoddwr ar gyfer y cyfryngau).

 4. Datblygu dealltwriaeth o'r materion busnes, cyfreithiol a chyllidol sy'n gysylltiedig â cherddoriaeth i'r cyfryngau.

Cynnwys cwrs

Amcan y cwrs yw rhoi'r medrau technegol a chreadigol angenrheidiol i fyfyrwyr er mwyn eu paratoi ym myd cerddoriaeth ar gyfer cerddoriaeth i ffilm, teledu a'r cyfryngau - maes o gyfansoddi sy'n llawn her ond yn bleserus iawn. Rhoddir cyfarwyddiadau ar feddalwedd a chaledwedd benodol (megis Logic Pro a sibelius.), yn ogystal â sut i gydamseru delweddau â sain, defnydd allweddellau a pheiriannau samplo, a sut i gofnodi a chymysgu cerddoriaeth. Ar yr un pryd, cyflwynir darlithoedd ar bynciau sy'n ymwneud ag ymchwil, diwydiant a beirniadaeth ar arddulliau a genres cerddorol yn y cyfryngau. Dadansoddir enghreifftiau cerddorol o eiddo rhai o feistri'r ffurf, megis John Williams, Alexandre Desplat a Harry Gregson-Williams er mwyn i'r myfyrwyr gael dealltwriaeth o'r cyfrwng. Rhoddir sylw gweddol fanwl i'r goblygiadau ar fusnes a materion cyfreithiol.

CYDOFYNION: Gorau oll os oes gan fyfyrwyr brofiad o Cerddorfaeth (WXK2231 neu WXC2232) a Chyfansoddi (WXC2233 new WXK2233) neu Gyfansoddi Acwsmatig (WXK2235), ond nid yr hynny'n orfodol.

Meini Prawf

trothwy

Mae'r gwaith yn dangos dealltwriaeth sylfaenol ond cyfyngedig o ddeunydd y pwnc, gyda rhywfaint o allu o ran meddwl theoretig a digon o grap o'r pynciau sydd wedi cael sylw. Bydd angen rhywfaint o dystiolaeth o ymdriniaeth greadigol yn y prif aseiniad.

da

Mae'r gwaith yn dangos dealltwriaeth glir o ddeunydd y pwnc, lefel foddhaol o feddwl theoretig, a dealltwriaeth o'r prif bynciau. Mae digon o dystiolaeth o ymdriniaeth greadigol ddeallus i'w gweld, gyda digon o fynegiant creadigol.

ardderchog

Mae'r gwaith yn dangos dealltwriaeth gampus o ddeunydd y pwnc, gyda thystiolaeth o ddawn naturiol yn y maes hwn, ymdriniaeth wreiddiol a medrau cyfansoddi rhagorol.

Canlyniad dysgu

 1. Ar ôl cwblhau'r modiwl, dylai'r myfyriwr allu dangos gwybodaeth drylwyr o hanfodion gwaith cyfansoddwr ar gyfer y cyfryngau.

 2. Ar ôl cwblhau'r modiwl, dylai'r myfyriwr allu dangos gwybodaeth drylwyr o gydamseru cerddoriaeth gyda llun.

 3. Ar ôl cwblhau'r modiwl, dylai'r myfyriwr allu dangos gwybodaeth drylwyr o gydbwysedd a chymysgedd eu cerddoriaeth.

 4. Ar ôl cwblhau'r modiwl, dylai'r myfyriwr allu dangos gwybodaeth fanwl am faterion busnes sy'n ymwneud â cherddoriaeth i'r cyfryngau.

 5. Ar ôl cwblhau’r modiwl, dylai’r myfyriwr allu dangos arbenigedd wrth gyfansoddi mewn amrywiaeth o genres.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
GWAITH CWRS Gwaith Cwrs 4 (dim asesiad)

Showreel o gerddoriaeth.

0
PRAWF DOSBARTH Prawf 2

Prawf busnes / PRS.

5
GWAITH CWRS Gwaith Cwrs 3

Cerddoriaeth Llyfrgell.

15
GWAITH CWRS Prif Aseiniad 2

Cyfansoddiad ar gyfer ffilm fer (gyda'r dewis o gyd-weithio gyda cyfarwyddwr).

30
GWAITH CWRS Gwaith Cwrs 2

Hysbysebion Teledu.

15
GWAITH CWRS Gwaith Cwrs 1 (dim asesiad)

Cyfansoddi ar gyfer Fideo Diwydiant.

0
GWAITH CWRS Prif Aseiniad 1

Cyfansoddiad ffilm fer.

30
PRAWF DOSBARTH Prawf 1

Prawf Repertoire.

5

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Lecture

11 darlith ym mhob semester (wythnosol).

22
Seminar

10 seminar yn y stiwdio (50 munud yr un, 5 ym mhob semester, pob pythefnos). 1 wythnos ddarllen ym mhob semester.

22
Private study 156

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Mentora - Gallu cefnogi, helpu, arwain, ysbrydoli ac/neu hyfforddi eraill
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

 • Musicianship skills – recognition, classification, contextualisation, reconstruction, exploration
 • Creative skills – conception, elaboration, adaptation, presentation, collaboration, preservation
 • Intellectual skills specific to Music – contextual knowledge, cultural awareness, critical understanding, repertoire knowledge, curiosity, analytical demonstration
 • Technological skills – digital capture, digital expression, digital innovation
 • Intellectual skills shared with other disciplines – research and exploration, reasoning and logic, understanding, critical judgement, assimilation and application
 • Skills of communication and interaction – oral and written communication, public presentation, team-working and collaboration, awareness of professional protocols, sensitivity, ICT skills, etc.
 • Skills of personal management – self-motivation, self-critical awareness, independence, entrepreneurship and employment skills, time management and reliability, organisation, etc.
 • Enhanced powers of imagination and creativity (4.17)

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: