Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl WXP-2244:
Ensemble performance 2

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Music, Drama and Performance

10 Credyd neu 5 Credyd ECTS

Semester 2

Trefnydd: Mr Richard Craig

Amcanion cyffredinol

The aims of the module are to engage with repertoire and performance skills in an ensemble scenario, and be introduced to the professional practice of ensemble performance. This entails the organisation of rehearsals, research into repertoire, forming an ensemble, and can include arrangement of new repertoire, contemporary music performance techniques, as well as historically informed performance.

The assessment is then one performance which takes into consideration the individual contribution of the performer in the ensemble, and then the ensemble collectively and how they address challenges of the repertoire and co-ordination.

It is only possible to take 20 credits in this module across the two years, and it is essential that participants are to form their own ensemble in advance or in the early stages of the workshops.

Cynnwys cwrs

Students will be required to form small instrumental or vocal ensembles before the course commences. If students have a specific instrumental formation in mind that cannot be formed within the module, they may invite guest performers. Pianists will have the option to choose collaborative piano (accompanying) as their specialism within the module. Collective rehearsal sessions will be organised by the students with individual coaching provided by members of the School of Music staff. Ensembles are encouraged to explore the existing repertoire during weeks 1–3, and then in subsequent weeks to work on their performance of the work(s) selected by the group.

Please note that students may follow a maximum of 20 credits in EnsemblePerformance across Levels 5 and 6.

Meini Prawf

trothwy

A rehearsal which is of limited efficiency and a performance displaying limited musicality, technique, and interaction among the performers, together with restricted attention to relevant notational and stylistic demands.

da

A rehearsal which is effective and a performance which is persuasive, displaying good levels of interpretative ability, musicality, technique, and interaction among the performers, together with overall attention to relevant notational and stylistic demands.

ardderchog

A highly effective rehearsal and a performance which is compelling and convincing, displaying high levels of interpretative ability, musicality and technique, and close interaction among the performers, together with evidence of careful attention to relevant notational and stylistic demands.

Canlyniad dysgu

 1. Upon successful completion of the module, a student will be able to prepare and perform a mixed recital of ensemble repertoire.

 2. Upon successful completion of the module, a student will be able to adjust to adjust co-ordination (tempi), intonation (where applicable), and respond to other members of the ensemble in performance.

 3. Upon successful completion of the module, a student will be able to articulate the process of rehearsal, and the preparation to the point of performance verbally and/or in text.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
LLYFR LOG NEU BORTFFOLIO individual log

Completion of a regularly-updated individual online log documenting rehearsals (10% of the total mark for the module), minimum 100 words per session entry, maximum 300, with a minimum of 10 entries. The logs should cover the content of each rehearsal session, including not only the repertoire, but specific passages of pieces as well as the challenges or issues that were dealt with, goals set and what was learned. Students are encouraged to post recordings, comment on each other’s entries and engage in discussion in order to get regular feedback and establish a community.

10
ARHOLIAD individual performance

One assessed performance per semester, duration typically around 12 minutes in the assessment period

60
ARHOLIAD ensemble performance

One assessed performance per semester, duration typically around 12 minutes in the assessment period.

30

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Private study

Taking feedback from instrumental/vocal lessons/workshops and applying this to daily practice. This should be reinforced with research into composers, repertoire, recordings and scores.

73
Practical classes and workshops

Twelve weekly workshop sessions of two hours each.

24
Tutorial

Coaching from an instrumental instructor

3

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Mentora - Gallu cefnogi, helpu, arwain, ysbrydoli ac/neu hyfforddi eraill
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.
 • Arweinyddiaeth - Gallu arwain a rheoli, datblygu cynlluniau gweithredu ac amcanion, cynnig arweiniad a chyfarwyddyd i eraill, ac ymdopi â'r pwysau sy'n gysylltiedig ag awdurdod o'r fath

Sgiliau pwnc penodol

 • Musicianship skills – recognition, classification, contextualisation, reconstruction, exploration
 • Re-creative skills – interpretation, innovation, versatility, and other skills relating to performance
 • Intellectual skills specific to Music – contextual knowledge, cultural awareness, critical understanding, repertoire knowledge, curiosity, analytical demonstration
 • Intellectual skills shared with other disciplines – research and exploration, reasoning and logic, understanding, critical judgement, assimilation and application
 • Skills of communication and interaction – oral and written communication, public presentation, team-working and collaboration, awareness of professional protocols, sensitivity, ICT skills, etc.
 • Skills of personal management – self-motivation, self-critical awareness, independence, entrepreneurship and employment skills, time management and reliability, organisation, etc.
 • Enhanced powers of imagination and creativity (4.17)

Adnoddau

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Opsiynol mewn cyrsiau: