Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl WXP-3249:
Conducting

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Music and Performance

10 Credyd neu 5 Credyd ECTS

Semester 2

Trefnydd: Prof Chris Collins

Amcanion cyffredinol

 1. To teach students the technical, musical and psychological skills of conducting.
 2. To give students an opportunity to obtain practical experience of conducting.
 3. To build on performance and communication skills already acquired.
 4. To provide specific skills for third-year students about to embark on careers involving conducting.

Cynnwys cwrs

This module will equip students with the essential skills for conducting and rehearsing, and related musical and organisational skills. Work will be mostly practical and will include study of gesture, beating time, the detailed preparation of a score, rehearsal technique, and psychological skills required by a conductor.

Meini Prawf

trothwy

D- Work which demonstrates a limited knowledge of the subject, with restricted ability at conceptual thought, little evidence of a truly intellectual approach, but nevertheless expressed understandably.

da

B- Work which demonstrates a competent grasp of the subject, with good conceptual thought, evidence of intellectual acumen, and expressed clearly and interestingly.

ardderchog

A Work which demonstrates a thorough grasp of the subject, with evidence of further study and deeper conceptual thought, with some originality of approach and/or insight, and expressed coherently and convincingly.

Canlyniad dysgu

 1. On completion of the module, a student should be able to employ the technical skills required for conducting.

 2. On completion of the module, a student should be able to plan and direct a successful rehearsal.

 3. On completion of the module, a student should be able to make appropriate interpretative decisions.

 4. On completion of the module, a student should be able to convey interpretative decisions through gesture and oral communication.

 5. On completion of the module, a student should be able to demonstrate a theoretical and critical understanding of the role of the conductor.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
ARDDANGOSIAD/YMARFER Practical Test 60
TRAETHAWD Essay

You must demonstrate fulfillment of the following Learning Outcome: "demonstrate a theoretical and critical understanding of the role of the conductor" and you must also demonstrate fulfillment of at least two of the remaining Learning Outcomes.

40

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Workshop

One session of 2-3 hours per week for 11 weeks.

33
Private study 67

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.
 • Arweinyddiaeth - Gallu arwain a rheoli, datblygu cynlluniau gweithredu ac amcanion, cynnig arweiniad a chyfarwyddyd i eraill, ac ymdopi â'r pwysau sy'n gysylltiedig ag awdurdod o'r fath

Sgiliau pwnc penodol

 • Musicianship skills – recognition, classification, contextualisation, reconstruction, exploration
 • Re-creative skills – interpretation, innovation, versatility, and other skills relating to performance
 • Creative skills – conception, elaboration, adaptation, presentation, collaboration, preservation
 • Intellectual skills specific to Music – contextual knowledge, cultural awareness, critical understanding, repertoire knowledge, curiosity, analytical demonstration
 • Technological skills – digital capture, digital expression, digital innovation
 • Intellectual skills shared with other disciplines – research and exploration, reasoning and logic, understanding, critical judgement, assimilation and application
 • Skills of communication and interaction – oral and written communication, public presentation, team-working and collaboration, awareness of professional protocols, sensitivity, ICT skills, etc.
 • Skills of personal management – self-motivation, self-critical awareness, independence, entrepreneurship and employment skills, time management and reliability, organisation, etc.
 • Enhanced powers of imagination and creativity (4.17)

Adnoddau

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Opsiynol mewn cyrsiau: