Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl WXP-3254:
Fusion Ensemble 2

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Music and Performance

10 Credyd neu 5 Credyd ECTS

Semester 2

Trefnydd: Mr Richard Craig

Amcanion cyffredinol

This module provides the opportunity to develop ensemble performance skills and concepts beyond traditional Western art music. It will incorporate popular music, jazz, traditional music, music from various (world) music cultures and experimental/contemporary ideas. Improvisation, learning by ear and playing from memory will be emphasised, as will experimentation and combining different approaches.

The module is open to players of all instruments and singers. It will incorporate opportunities to work with the School of Music’s collection of world instruments. The module will be co-taught with other ensemble modules providing scope for collaborating with overseas students and ‘classical’ ensemble players.

Cynnwys cwrs

 1. Structured and led performance workshops: students are divided into small groups and provided with suggestions for structuring a piece and improvising. The resulting music is performed, discussed and verbal feedback is given.
 2. Classes introducing performance concepts leading to practical experimentation: various approaches to improvisation and group performance are explained and demonstrated. Students then have the opportunity to practice these in performance.
 3. Supervised rehearsals: students are given time to work on pieces for examination. The tutor will monitor progress and help with feedback, suggestions and encouragement.

Meini Prawf

trothwy

D- - D+: Performances which demonstrate adequate musicality and technique, and satisfactory contribution to and interaction with other members of the ensemble. Written and oral work that is intelligible.

da

C- - B+: Performances which are persuasive, displaying good levels of improvisatory ability, musicality and technique, and with effective contribution to and interaction with other members of the ensemble. Written work that is engaging and insightful.

ardderchog

A- - A**: Performances which are compelling and convincing, display high levels of improvisatory ability, musicality and technique, and which demonstrate very strong contribution to and interaction with other members of the ensemble, perhaps demonstrating potential leadership qualities. Written work that is focused and highly original.

Canlyniad dysgu

 1. Developed high level skills in ensemble performance and improvisation

 2. Developed high level skills of collaborative musical arrangement, of teamwork and communication

 3. Widened considerably their practical experience of music cultures and instruments

 4. Developed high level skills in communicating about performance through writing

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
ARHOLIAD Fusion Ensemble Performance

Ensemble performance of 8 minutes, to be given during the assessment period of S1.

80
ADDRODDIAD Reflective Write-up

Reflective write-up on working with the Fusion Ensemble.

20

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Practical classes and workshops
 1. Structured and led performance workshops

 2. Classes introducing performance concepts leading to practical experimentation

 3. Supervised rehearsals

22
Private study 78

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Ymwybyddiaeth o ddiogelwch - Bod yn ymwybodol o'ch amgylchedd a hyder o ran cadw at reoliadau iechyd a diogelwch
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.
 • Arweinyddiaeth - Gallu arwain a rheoli, datblygu cynlluniau gweithredu ac amcanion, cynnig arweiniad a chyfarwyddyd i eraill, ac ymdopi â'r pwysau sy'n gysylltiedig ag awdurdod o'r fath

Sgiliau pwnc penodol

 • Musicianship skills – recognition, classification, contextualisation, reconstruction, exploration
 • Re-creative skills – interpretation, innovation, versatility, and other skills relating to performance
 • Creative skills – conception, elaboration, adaptation, presentation, collaboration, preservation
 • Skills of communication and interaction – oral and written communication, public presentation, team-working and collaboration, awareness of professional protocols, sensitivity, ICT skills, etc.
 • Skills of personal management – self-motivation, self-critical awareness, independence, entrepreneurship and employment skills, time management and reliability, organisation, etc.
 • Enhanced powers of imagination and creativity (4.17)

Adnoddau

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Opsiynol mewn cyrsiau: