Tropical Forestry MSc by Distance Learning

Rhagarweiniad

Ffeithiau’r cwrs

  • Enw: Tropical Forestry
  • Cymhwyster: MSc/Pg Diploma/Pg Certificate (by Distance Learning)
  • Hyd: Minimum duration: MSc: 3 years; Diploma: 2 years; Certificate: 1 year; Module: 15 weeks

Downloads

The Tropical Forestry MSc represents a natural addition to our highly successful and well-respected MSc Forestry, MSc Environmental Forestry and MSc Agroforestry degree courses.

Award

The programme provides part-time students from across the world with training in the management of forest resources, understanding of the scientific, academic and practical principles which underpin forest management, forest measurement and forest ecosystem function and the interrelationships between government, industry and communities’ forests and associated land-use.

The Tropical Forestry MSc is part-time and the full MSc is completed in three years. It builds on the existing links and strengths of the highly successful forestry masters programmes in the School of Natural Sciences: MSc Sustainable Forest Management (SUFONAMA), MSc Sustainable Tropical Forestry (SUTROFOR) and Forest and Nature for Society (FONASO). These programmes were developed by European Masters consortiums and funded by the EU Erasmus Mundus programme.

Our distance-learning programme is designed to provide students with training in the subject of tropical forestry, understanding of the scientific, academic and practical principles which underpin forest conservation, protection and management and forest ecosystem function and the interrelationships between government, industry and communities’ forests and associated land-use. Suitable applicants include individuals working in forestry/forest-related industries/natural resource management, particularly in the fields of planning, regulation, policy, monitoring and environmental protection. The course is also suited to individuals working in forestry education who wish to further their knowledge and expertise in order to improve their teaching.

The programme, which is accredited by the Institute of Chartered Foresters, is designed to provide students with detailed knowledge of direct relevance to the modern forest manager. Key course modules cover the increasing importance of social issues in forest management, the complex challenges and multiple benefits of well-managed agroforestry systems and the sustainable use of non-timber forest products. Modules in inventory, assessment and monitoring look at other significant issues surrounding the sustainable management of global forest resources. The course also includes a compulsory 14-day study tour to a country with notable tropical forest resources in July/August 2019.

Rhoddir cynnwys y cwrs ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid.

Cynnwys y Cwrs

Gofynion Mynediad

A 2(i) undergraduate Honours degree in a relevant science or technology subject is required, such as forestry, biology, ecology, law, economics, environmental science, development studies. Applications from mature students without higher education qualifications but who have relevant work experience and who have worked for a minimum of 2 years in a position of responsibility and relevance to the degree will be considered.

IELTS: 6.5 (with no element below 6.0) is required.

Sut i Ymgeisio

Sut i wneud Cais

Gallwch nawr wneud cais ar-lein ar gyfer holl raglenni ôl-raddedig trwy ddysgu a rhaglenni ymchwil ôl-raddedig y Brifysgol (gan eithrio TAR, Diploma mewn Therapi Galwedigaethol a DClinPsy).

Cam 1 – Paratoi i wneud cais

Myfyrwyr Cartref/UE

Myfyrwyr Rhyngwladol

Cam 2 – Gwneud cais ar-lein

Gwneud cais ar-lein

Ar ôl i chi ddarllen y Nodiadau Canllaw, dylech wneud cais gan ddefnyddio ein Gwasanaeth Derbyniadau Ar-lein.

Er mwyn ichi weld a chwblhau’r ffurflen gais yn Gymraeg bydd angen i chi sicrhau bod y gosodiad iaith ar eich porwr dewisol wedi ei osod ar Gymraeg. I gael canllawiau ynglŷn â sut i wneud hyn cliciwch yma (cyswllt â chwestiynau a ofynnir yn aml ynglŷn â sut i wneud hyn yn Firefox, IE a Google Chrome)

Wedi i chi gwblhau y ffurflen gais ar-lein bydd rhaid i chi ddarparu copiau o nifer o ddogfennau (wedi eu tystio os nad oes gennych y dogfennau gwreiddiol), megis trawsgrifiadau academaidd, tystysgrifon gradd, cadarnhad o gymorth ariannol.

Angen Cymorth?

Am wybodaeth bellach neu gyngor am wneud cais, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyniadau Ôl-raddedig.

E-bost: postgraduate@bangor.ac.uk
Ffôn: +44 (0)1248 383717

Pryd i wneud cais

Bydd y Brifysgol yn derbyn ceisiadau drwy gydol y flwyddyn ond byddwn yn gyffredinol yn eich annog i anfon eich cais cyn diwedd mis Mehefin. Mae hyn yn rhoi cyfle i chi wneud trefniadau ariannol a/neu lety ac i chi fedru cael gafael ar drawsgrifiadau a geirda os nad ydych wedi eu hanfon gyda’r cais gwreiddiol.

Gyrfaeoedd a Chyflogadwyedd

The part-time nature of this course enables students to build their career alongside other work or personal commitments. There are excellent employment opportunities in the broad area of tropical forestry including national government, international organisations and consultancies. Many recent graduates on related courses have gone on to do PhD research. The part-time nature of the course opens up numerous opportunities for study, travel, scholarship and research and students are encouraged to take advantage of these.

Ymchwil / Dolenni Diwydiannol

The course is closely linked with all aspects of the forest industry, both in the UK and beyond. Students are encouraged to seek opportunities and make their own links that relate to their own area of interest and expertise and are supported in this process. Students on the course receive regular updates regarding the latest news, jobs, placements and other opportunities in the forestry sector.

Mwy o Wybodaeth

Camau nesaf