Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl DXC-1000:
Tiwt Acad.&Sgiliau Allweddol

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Natural Sciences

10 Credyd neu 5 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Dr James Gibbons

Amcanion cyffredinol

Cynlluniwyd y modiwl i gyflwyno'r ystod sgiliau sydd eu hangen i gael gradd yn ADNODD ac er mwyn annog mwy o ddarllen ym maes pwnc y radd. Mae'r modiwl hefyd yn cyflwyno canfyddiadau a llenyddiaeth pwnc-benodol allweddol.

Cynnwys cwrs

REQUIRES TRANSLATION During the welcome week (i.e. week 0 of the first year), students and their allocated tutor will meet and timetable 5 tutorial sessions to be spread throughout semester 1. In addition there will be a series of research talks given by academic staff in semester 1. In semester 2 there will be introductory GIS and information literacy sessions. During the first tutorial, tutors will discuss with their students the nature of the course, and the learning outcomes that are to be achieved. The tutor will lead a discussion on a topic for study, and the students will receive a list of suggested reading and a description of the task to be completed (i.e. essay or presentation). In subsequent tutorials, students will receive formative feedback on presented work, and the tutor will introduce the following topics and tasks. Topics covered will be chosen by the course director to be relevant and informative to the particular degree stream each student is following, thus the actual course content will vary between individuals. However, in order to ensure consistency across the school, the following overarching themes will be covered: the importance of factual accuracy when conveying information to the public and others, the role of a sound evidence base in policy making, the importance of interdisciplinary thinking.

Meini Prawf

trothwy

Dangos dealltwriaeth sylfaenol o brif agweddau'r deunydd pwnc ar lafar neu'n ysgrifenedig. Gallu ysgrifennu crynodeb o erthygl wyddonol gan ddangos dealltwriaeth sylfaenol o'r deunydd gwreiddiol.

da

Dangos dealltwriaeth dda o brif agweddau'r deunydd pwnc ar lafar ac yn ysgrifenedig. Trosglwyddo syniadau'n effeithiol heb hepgor unrhyw elfennau pwysig a heb wyro oddi wrth y pwynt. Gallu ysgrifennu crynodeb o erthygl wyddonol gan ddangos dealltwriaeth dda o'r deunydd gwreiddiol.

ardderchog

Dangos dealltwriaeth lawn o brif agweddau'r deunydd pwnc ar lafar ac yn ysgrifenedig. Trosglwyddo syniadau'n effeithiol iawn mewn modd cryno ond trylwyr. Gallu ysgrifennu crynodeb o erthygl wyddonol gan ddangos dealltwriaeth lawn o'r deunydd gwreiddiol.

Canlyniad dysgu

 1. Ysgrifennu traethodau gwyddonol rhesymegol a threfnus gan ddefnyddio a chrynhoi gwybodaeth addas o weithiau gwyddonol.

 2. Rhoi cyflwyniadau llafar byr gan ddefnyddio cyfarpar gweledol addas a glynu wrth yr amser a roddir ar gyfer y cyflwyniad.

 3. Defnyddio adnoddau'r llyfrgell i chwilio am lenyddiaeth.

 4. Crynhoi erthyglau gwyddonol neu erthyglau o gyfnodolion.

 5. Cymryd rhan weithredol mewn trafodaethau yn ystod seminarau pwnc-benodol.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Biblography 20
Presentation 40
Essay 40

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Tutorial

Tiwtorialau, 1 awr, 5 fesul semester.

5
Lecture

Sgyrsiau ymchwil academaidd, 1 awr 5 hours information literacy

15
Private study 75
Practical classes and workshops

5 hours of computer practicals

5

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Ymwybyddiaeth o ddiogelwch - Bod yn ymwybodol o'ch amgylchedd a hyder o ran cadw at reoliadau iechyd a diogelwch
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gofalu - Dangos consyrn am eraill; gofalu am blant, pobl ag anableddau ac/neu'r henoed
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

 • Recognize and apply appropriate theories and concepts from a range of disciplines.
 • Consider issues from a range of interdisciplinary perspectives.
 • Apply subject knowledge to the understanding and addressing of problems.
 • Awareness of the concepts of spatial and temporal scale in understanding processes and relationships.
 • Appreciation of the reciprocal nature of human-environmental relationships.
 • Preparation of effective maps, diagrams and visualizations.
 • Engagement with current developments in the biosciences and their application.
 • Appreciation of the complexity and diversity of life processes through the study of organisms.
 • Engage in debate and/or discussion with specialists and non-specialists using appropriate language.
 • Understand the provisional nature of information and appreciate competing and alternative explanations.
 • Recognize the moral, ethical and social issues relating to the subject.

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau: